Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi

Yıl: 2012 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2125 - 2148 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmada, öğretmen yetiştirme programlarında önemli bir misyon üstleneceği düşünülen Topluma Hizmet Uygulamalarının (THU) dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimine kısaca değinilmiş ve Türkiye’de 2008-2009 akademik yılında uygulanmasına başlanan THU’nun öğretmen adayları ve danışman öğretim elemanlarının görüşlerine göre değerlendirmesi yapılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümündeki beş öğretmen adayı ve beş öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırmalarda kullanılan amaçsal örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Hem öğretmen adayları hem de danışman öğretim elemanları, THU’nun sadece öğretmen adaylarının toplumla olan bağlarını güçlendirmede değil aynı zamanda onların mesleki gelişimlerine, insan ilişkilerine ve liderlik becerilerine katkısı anlamında da önemli yararlar sağladığını dile getirmişlerdir. Her yeni uygulamada olduğu gibi THU dersinin uygulanmasında da önemli sorunlar olduğu görülmüştür. Uygulama sürecinde yaşanan bu sorunların özellikle üniversite, kurum ve değerlendirme kaynaklı sorunlar olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • American Association of Community Colleges (AACC). (1995). Community colleges and service learning. Washington, DC: Corporation for National and Community Service. Başaran, 1. E. (2006). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • Benson, L., & Harkavy, I. (2000). Higher education's third revolution: The emergence of the democratic cosmopolitan civic university. Journal of Policy Development Research, 5(1), 47-57.
 • Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1996). Implementing service learning in higher education. Journal of Higher Education, 67 (2), 221-239.
 • Burr,K.L. (1997). Problems, politics, and possibilities of a progressive approach to service learning in a community college: A case study. Unpublished doctoral dissertation, Oklahoma State University.
 • Butcher, J., Howard, P., Labone, E., Bailey, M., Smith, S. G., & Mcfadden, M. (2003). Teacher education, community service learning and student efficacy for community engagement. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 31 (2), 109-124.
 • Campus Compact. (2009). Highlights and trends of Campus, Compact's annual membership survey. Retrieved April 28,2009, from http://www.compact.org/about/statistics/2006/institutio-nal_information.
 • Canadian Alliance for Community Service Learning (CACSL). (2009). What is community service-learning? Retrieved September 07, 2010, from http://www.communityservice learning.ca/ en/welcome_what_ is.htm.
 • Cranston, N. (2003, November). Game, set and match: Bureaucracy 1, schools 0: Time to change the rules? Paper presented at Australian Association of Research in Education Conference (AARE), Auckland, New Zealand.
 • Cruz, N. I., & Giles, D. E. (2000). Where's the community in service learning research? Michigan Journal of Community Service Learning [Special Issue], 28-34.
 • Dewey, J. (1997). Experience and education. New York: Touchstone.
 • Elma, C., Keşten, A., Kıroğlu, K., Uzun, E. M. ve Dicle, A. N. (2010). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 62, 231-252.
 • Enos, S., & Morton, K. (2003). Developing a theory and practice of campus-community partnerships. In B. Jacoby (Ed.), Building partnerships for service-learning (pp. 20-41). San Francisco, CA: John Wiley and Sons.
 • Eyler, J., & Giles, D. Jr. (1999). Where's the learning in service-learning. San Franscisco: Jossey-Bass.
 • Gelmon, S. B., Holland, B. A., Driscoll, A., Spring, A., & Kerrigan, S. (2001). Assessing service-learning and civic engagement: principles and techniques. Providence, RI: Campus Compact, Brown University.
 • Giles, D. E., & Eyler, J. (1994). The theoretical roots of service learning in John Dewey: Toward a theory of service learning. Michigan Journal of Community Service Learning 1 (1)^77-85.
 • Gökçe, N. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2), 176-194.
 • Gray, M. J., Ondaatje, E. H., & Zakaras, L. (1999). Combining service and learning in higher education. Washington, DC: Rand Publication.
 • Groundwater, S. S. (1999). Work matters: The professional learning portfolio. International Journal of PEPE, 3,27-54.
 • Hatcher, J. A., & Erasmus, M. A. (2008). Service-learning in the United States and South Africa: A comparative analysis informed by John Dewey and Julius Nyerere, Michigan Journal of Community Service Learning 15 (1), 49-61.
 • Kalof, L., Dan, A., & Dietz, T. (2008). Essentials of social research. Berkshire: Open University.
 • Keşten, A., Elma, C., Kıroğlu, K., Dicle, A. N., Mercan, E. ve Palavan, Ö. (2011). Kurum yöneticilerinin bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (35), 45-63.
 • Kozak, D. E. (1994). Bir sosyal siyaset müessesesi olarak vakıf. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları.
 • Lankard, B. A. (1995). Service-learning: Trends and issues (ERIC Document Reproduction Service No. ED 384 737).
 • Lewis, A. (1988). Facts and faith: A status report on youth service. Washington, DC: William T. Grant Foundation, Commission on Work, Family and Citizenship.
 • Luchs, K. P. (1980). Selected changes in urban high school students after participation in community based learning and service activities. Unpublished doctoral dissertation, University of Maryland, College Park.
 • Mayer, R. E. (2003). Learning and instruction. Upper Saddle River: Prentice Hall.
 • Moely, B. E., Mercer, S. H., Ilustre, D., Miron, D., & McFar-land, M. (2002). Psychometric properties and correlates of the civic attitudes and skills questionnaire (CASQ): A measure of student's attitudes related to service learning. Michigan Journal of Community Service Learning 8 (2), 15-26.
 • Moely, B. E., McFarland M., Miron D., Mercer D., & Illustre, V. (2002). Changes in college students' attitudes and intentions for civic involvement as a function of service learning experiences. Michigan Journal of Community Service Learning, 9 (1), 18-26.
 • Morgan, W. (2001). Building citizenship: How student voice in service-learning develops civic values. Social Science Quarterly, 82,154-169.
 • Mpofu, E. (2004). Teaching with service-learning: Strategies and opportunities for rehabilitation counselor educators. Rehabilitation Education 18, 121-132.
 • National and Community Service (NCS). (2010). The national and community service act of 1990. Retrieved April 26, 2010, from http://www.nationalservice.gov/pdf/cncs_statute.pdf.
 • National Service Learning Clearinghouse (NSLC). (2009). Learn and serve America's national service-learning. NSLC: United States of America.
 • Niemi, R. G., Hepburn, M. A., & Chapman, C. (2000). Community service by high school students: A cure for civic ills? Political Behavior, 22, 45-69.
 • National Study Group (NSG). (1999). Service-learning and assessment: A field guide for teachers. Washington, DC: Learn and Serve America.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ). (2008). Topluma hizmet uygulamaları rehberi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Peterson, L. (2009). A brief history of service learning in LIS. In L. Roy, K. Jensen & A. H. Meyers (Eds.), Service learning: Lin-kinglibrary education and practice (pp. 1-4). Chicago: American Library Association.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks: Sage.
 • Quezada, R. L., & Christopherson R. W. (2005). Adventure-ba-sed service learning: University students' self-reflection accounts of service with children. Journal of Experiential Education, 28 (1), 1-16.
 • Rocheleau, J. (2004). Theoretical roots of service-learning: Progressive education and the development of citizenship. In Speck, B. W., Hoppe, S. L. (Eds.), Service-learning: History, theory, and issues (pp. 3-22). Westport: Preager Publishers.
 • Simons, L., & Cleary, B. (2006). The influence of service learning on students' personal and social development. College Teaching, 54 (4), 307-319.
 • Titlebaum, P., Williamson, G., Daprano, C., Baer, J., & Brahler, J. (2004). Annotated history of service learning. Retrieved September 04, from http://www.servicelearning.org/filemanager/downla-ad/142/SL%20Comp %20Timeline% 203-15-04_rev.pdf.
 • Tuncel, G., Kop, Y. ve Katılmış, A. (2011, Nisan). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin görüşleri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications'da sunulan bildiri, Antalya, Turkey.
 • Vogelgesang, L. J., & Astin, A. W. (2000). Comparing the effects of service-learning and community service. Michigan Journal of Community Service Learning, 7,25-34.
 • Wade, R. C. (1997). Service-learning in preservice teacher education. In R. C. Wade (Ed.), Community service-learning: a guide to including service in the public school curriculum (pp. 314-330), NY: State University of New York Press.
 • Warburton J., & Oppenheimer, M. (Eds.). (2000). Volunteers and volunteering. Sydney: The Federation Press.
 • Westheimer, J., & Kahne, J. (1994, April). In the service of what? The politics of service learning. Paper presented at the meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
 • Williams, R. (1991). The impact of field education on student development: Research findings. Journal of Cooperative Education, 27 (2), 29-45.
 • Witmer, J. T., & Anderson C. S. (1994). How to establish a high school service learning program. Alexandria: ASCD.
 • Wright, S. C., Aron, A., & Tropp, L. R. (2002). Including others (and groups) in the self: Self-expansion and intergroup relations. In J. P. Forgas & K. D. Williams (Eds.), The social self: cognitive, interpersonal and intergroup perspectives (pp. 343-363). Philadelphia: Psychology Press.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). (2006). Dersler ve içerikleri. Ankara: Yazar.
 • Zeichner, K., & Melnick, S. (1995, February). The role of community field experiences in preparing teachers for cultural diversity. Paper presented at the annual meeting of the American Association of Colleges for Teacher Education, Washington, D.C.
APA KESTEN A (2012). Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi. , 2125 - 2148.
Chicago KESTEN Alper Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi. (2012): 2125 - 2148.
MLA KESTEN Alper Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi. , 2012, ss.2125 - 2148.
AMA KESTEN A Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi. . 2012; 2125 - 2148.
Vancouver KESTEN A Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi. . 2012; 2125 - 2148.
IEEE KESTEN A "Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi." , ss.2125 - 2148, 2012.
ISNAD KESTEN, Alper. "Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi". (2012), 2125-2148.
APA KESTEN A (2012). Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2125 - 2148.
Chicago KESTEN Alper Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12, no.3 (2012): 2125 - 2148.
MLA KESTEN Alper Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.12, no.3, 2012, ss.2125 - 2148.
AMA KESTEN A Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2012; 12(3): 2125 - 2148.
Vancouver KESTEN A Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2012; 12(3): 2125 - 2148.
IEEE KESTEN A "Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, ss.2125 - 2148, 2012.
ISNAD KESTEN, Alper. "Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12/3 (2012), 2125-2148.