Yıl: 2001 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 49 - 52 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı

Öz:
Gerekçe: Doktorlar hastalıkları tedavi etme, önleme çalışmalarıyla ve rol modelleri oluşturarak toplumun sağlığını etkilemektedirler. Bireyin sağlığının en azından kısmen kendi yaşam tarzına ve davranışlarına bağlı olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, gelecekte sağlık hizmetleri verecek, yarının doktorları bugünün tıp öğrencilerinin madde kullanım davranışlarını incelemek önemlidir. Bu çalışmanın amacı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Dönem II öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanım prevalansını ve alkol kullanım şiddetini saptamaktır. Yöntem: Araştırmada 1999-2000 öğretim yılı Dönem II öğrencilerinden (n=149) ulaşılabilen 121 (ulaşma oranı=%81.2) öğrenciye anket formu uygulanmıştır. Araştırmada sigara, alkol ve madde kullanım sıklığı katılımcıların araştırma yapıldığı sırada kullanıp kullanmadıkları sorusuna verdikleri yanıtla değerlendirilmiştir. Alkol kullanım şiddeti CAGE ölçeğiyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma grubunun 74'ü erkek, 47'si kız öğrencilerden oluşmuştur, yaş ortalaması 20.61.28'dir. Öğrencilerde sigara kullanım prevalansı %27.3, alkol kullanım prevalansı %47.9'dur ve %6.6'sında riskli alkol kullanımı saptanmıştır. Öğrencilerin %11.7'si yasal olmayan madde kullanmayı düşünmüş, %6.7'si bir madde denemiştir. Sonuç: DEÜTF-Dönem II öğrencilerinde sigara kullanımı dışında, alkol ve madde kullanım sıklığı diğer ülkelerde belirtilenlere göre daha düşüktür. Ulusal düzeyde üniversiteler ve fakülteler arası madde kullanımına ilişkin çalışmalar yapılarak sorun alanları saptanmalı, eğitimde ve sağlık hizmetlerinde gereken müdahaleler planlanmalıdır.
Anahtar Kelime: Alkol kullanımı Öğrenciler, tıp Madde bağımlılığı bozuklukları Yaygınlık Anketler Sigara içme Okullar, tıp Davranış, alışkanlık yapıcı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1- Gray J D, Bhopal R S, Wite M. Developing a medical alcohol policy. Medical Education 1998; 32: 138-142. 2. Webb E, Ashton GH, Kelly P, Kamali F. An update on British medical students’ lifestyles. Medical Education 1998; 32: 325-331 3- Collins B G. Drug and alcohol use and addiction among physicians. Comprehensive handbook of drug and alcohol addiction. Norman Miller (Ed), NY. Marcel Dekker, Inc., 1991; 947-966. 4- Flaherty J A, Richman JA. Substance use and addiction among medical students, residents, and physicians. Psyc. Clinics of North America 1993; 16:1:189-197. 5- Ashton CH, Kamali F. Personality, lifestyles, alcohol and drug consumtion in a sample of British medical students. Medical Education 1995; 29:187-192. 6- Pickard M, Bates L, Dorian M ve ark. Alcohol and drug use in second-year medical students at the University of Leeds. Medical Education 2000; 34:148-150. 7- Göktepe EO, Şenveli B, Kargı N. Trakya Tıp Fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma. 21. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Adana-Mersin, 1985. 95-97. 8- Werner MJ, Joffe A, Graham A V. Screening, early identification and office-based intervention with children and youth living in substance abusing families. Pediatrics, 1999. 9- Yüksel N, Dereboy Ç, Çifter İ.; Üniversite öğrencileri arasında madde kullanımı. Türk Psikiyatri Dergisi 1994; 5 (4):283-286. 10- Herken H, Bodur S, Kara F.; Üniversite öğrencisi kızlarda madde kullanım ile kişilik ve ruhsal belirti ilişkisi. Klinik Psikiyatri 2000; (3):40-45. 11- Aşut Ö.; Hekimlerin yarısı sigara bağımlısı. Tıp Dünyası 1999; 41. 12- Akvardar Y, Türkcan A, Yazman Ü, Aytaçlar S, Çakmak D.; Prevalence and nature of alcohol abuse in İstanbul. The Ninth International Conference on Treatment of Addictive Behaviours, Sept 21-25, 2000, Cape Town, South Africa. 13- El Guebaly N, Hodgins DC, Dudar C.; Personal variables and the attitudes of medical students toward substance abuse. American Psychiatric Electronic Library Summer 1996 Vol 3, No. 1; American Journal on Addictions, 1992 vol 1.1
APA AKVARDAR Y, ASLAN B, EKİCİ B, ÖĞÜN E, ŞİMŞEK T (2001). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı. , 49 - 52.
Chicago AKVARDAR YILDIZ,ASLAN Belgin,EKİCİ Betül Z.,ÖĞÜN Esma,ŞİMŞEK Tuncer Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı. (2001): 49 - 52.
MLA AKVARDAR YILDIZ,ASLAN Belgin,EKİCİ Betül Z.,ÖĞÜN Esma,ŞİMŞEK Tuncer Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı. , 2001, ss.49 - 52.
AMA AKVARDAR Y,ASLAN B,EKİCİ B,ÖĞÜN E,ŞİMŞEK T Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı. . 2001; 49 - 52.
Vancouver AKVARDAR Y,ASLAN B,EKİCİ B,ÖĞÜN E,ŞİMŞEK T Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı. . 2001; 49 - 52.
IEEE AKVARDAR Y,ASLAN B,EKİCİ B,ÖĞÜN E,ŞİMŞEK T "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı." , ss.49 - 52, 2001.
ISNAD AKVARDAR, YILDIZ vd. "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı". (2001), 49-52.
APA AKVARDAR Y, ASLAN B, EKİCİ B, ÖĞÜN E, ŞİMŞEK T (2001). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi, 2(2), 49 - 52.
Chicago AKVARDAR YILDIZ,ASLAN Belgin,EKİCİ Betül Z.,ÖĞÜN Esma,ŞİMŞEK Tuncer Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi 2, no.2 (2001): 49 - 52.
MLA AKVARDAR YILDIZ,ASLAN Belgin,EKİCİ Betül Z.,ÖĞÜN Esma,ŞİMŞEK Tuncer Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi, vol.2, no.2, 2001, ss.49 - 52.
AMA AKVARDAR Y,ASLAN B,EKİCİ B,ÖĞÜN E,ŞİMŞEK T Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi. 2001; 2(2): 49 - 52.
Vancouver AKVARDAR Y,ASLAN B,EKİCİ B,ÖĞÜN E,ŞİMŞEK T Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi. 2001; 2(2): 49 - 52.
IEEE AKVARDAR Y,ASLAN B,EKİCİ B,ÖĞÜN E,ŞİMŞEK T "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı." Bağımlılık Dergisi, 2, ss.49 - 52, 2001.
ISNAD AKVARDAR, YILDIZ vd. "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı". Bağımlılık Dergisi 2/2 (2001), 49-52.