Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 149 Sayfa Aralığı: 64 - 79 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre

Öz:
Bu çalışmanın amacı edebiyatın İngilizce öğretme aracı olarak kullanılması konusunu ele alan yaklaşım ve modelleri tartışmak ve İngilizce öğretmenlerine şiir yazma deneyimini özellikle çocuklara ya da başlangıç seviyesinde olan öğrencilere İngilizce öğretiminde kullanılabilecek bir araç olarak kullanmak üzere pratik fikirler vermektir. Şiir yazma deneyimi öğrencilere duygularını iletişimsel bir güce çevirmek için fırsat verir. Edebi bir tür olarak şiir diğer dil kullanım türlerinden farklı değildir. İletişim kurmak için kullanılan bir dil kullanım şeklidir. Son yıllarda dil öğretimi yöntemleri İletişimsel Yaklaşımdan oldukça fazla etkilenmiştir. Bu çalışma şiir yazımının görev odaklı öğrenme aktivitelerinin yabancı dil sınıflarında aktif olarak kullanılmasını da konu alır. Bu aktivitelerin amacı öğrencilerin kendi şiirlerini yazarak şiirle ilgili anlayışını en üst düzeye getirmek ve öğretmenlerin dil öğretim aracı olarak şiir kullanımı olanaklarını bu aktiviteleri olduğu gibi ya da uyarlayarak artırmaktır. Çalışmanın sonunda sınıf uygulamalarıyla ilgili konular yer alır.
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim

İletişim odaklı dil sınıfında edebi bir tür olarak şiir yoluyla yaratıcılığı geliştirme

Öz:
The purpose of this paper is to address the approaches and models of using literature as a language teaching tool and to suggest English teachers practical ideas about how to integrate the experience of writing poetry as a tool of teaching English especially to young learners and beginners. Poetry writing gives students an opportunity to transform their feelings into communicative force. As a literary genre poetry is not different from any other linguistic performance. It is the productive use of linguistic structures in order to achieve communication. In recent years language teaching methodology has been heavily influenced by the Communicative Approach. This paper also focuses on the possibilities of poetry writing in an interactive way through task-based learning activities in language classes. The aim of these activities is to maximise learners’ understanding of poetry by first allowing them to try writing their own poetry in an interactive task-based language learning environment and secondly to provide teachers opportunities to use poetry as a language teaching device by adapting or adopting these activities. Issues related to classroom implications are given at the end of the study.
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baturay, M.H. and N. Akar. (2007). A new Perspective for the Integration of Skills to Reading. Language Journal, 136, 16-26.
 • Benton, M. and G. Fox. (1985). Teaching Literature: Nine to Fourteen. Oxford: Oxford University Press.
 • Carter, R. and M. N. Long. (1991). Teaching Literature. Essex: Longman. Demirel, Ö. (1992). ELT Methodology. Ankara: Pegem A Publishers.
 • Ertürk, H., T. Üstündağ. (2007). The Effects of Written-Visual Teaching Materials on Acquiring Speaking Skills in English Language Teaching upon Students’ Achievement. Language Journal, 136, 27-40.
 • Fleming, M. (2003). Starting Drama Teaching. London: David Fulton Publishers.
 • Grabe, W. and L. F. Stoller. (2002). Teaching and Researching Reading. Harlow: Pearson Education.
 • Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. Essex: Pearson Education Limited.
 • Heathcote, D. and G. Bolton. (1998). Teaching Culture through Drama. In M. Byram and M. Fleming (eds.) Language Learning in Intercultural Perspective: Approaches through Drama and Ethnography. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press.
 • Horner, D. (1993). So There!. London: Apple Pie Publications.
 • Horner, D. (1995). Talking With Your Mouth Full. London: Apple Pie Publications.
 • Kudat, C. (2007). Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Metin Kullanımı. In A. O. Öztürk (Ed.) Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching: A guide for teachers and trainers. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Little, D., S. Devitt and D. Singleton. (1994). The communicative approach and authentic texts. In A. Swarbrick (Ed.) Teaching Modern Languages. London: The Open University.
 • Littlewood, W.T. (1986). Literature in the School Foreign-Language Course. In C. J. Brumfit and R. A. Carter (Eds.) Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Miccoli, L. (2003). English through drama for oral skills development. ELT Journal. 57(2), 122-129.
 • Öztürk, A.O. and N. Akpınar Dellal. (2007). Yabancı Dil Eğitiminde ‘Öz’ ve ‘Öteki’ Konulu Kültürlerarası İçerikli Metinlerin Bireyde Demokratik Kültür Bilincinin Gelişimine Katkısı. In A.O. Öztürk (Ed.) Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Öztürk, A.O. and S. Çınar. (2007). Yazın Öğretiminde Kuramsal Yaklaşımlar. In A.O. Öztürk (Ed.) Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Richards, J.C. and T. S. Rodgers. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sarıçoban, A. (2004). Using Drama in Teaching Turkish as a Foreign Language. Eurasian Journal of Educational Research, 14, 13-32.
 • Swarbrick, A. (1994). A la recherché du stylo perdu. In A. Swarbrick (Ed.) Teaching Modern Languages. London: The Open University.
APA YAVUZ A (2010). Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre. , 64 - 79.
Chicago YAVUZ Aysun Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre. (2010): 64 - 79.
MLA YAVUZ Aysun Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre. , 2010, ss.64 - 79.
AMA YAVUZ A Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre. . 2010; 64 - 79.
Vancouver YAVUZ A Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre. . 2010; 64 - 79.
IEEE YAVUZ A "Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre." , ss.64 - 79, 2010.
ISNAD YAVUZ, Aysun. "Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre". (2010), 64-79.
APA YAVUZ A (2010). Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre. Dil Dergisi, 0(149), 64 - 79.
Chicago YAVUZ Aysun Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre. Dil Dergisi 0, no.149 (2010): 64 - 79.
MLA YAVUZ Aysun Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre. Dil Dergisi, vol.0, no.149, 2010, ss.64 - 79.
AMA YAVUZ A Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre. Dil Dergisi. 2010; 0(149): 64 - 79.
Vancouver YAVUZ A Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre. Dil Dergisi. 2010; 0(149): 64 - 79.
IEEE YAVUZ A "Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre." Dil Dergisi, 0, ss.64 - 79, 2010.
ISNAD YAVUZ, Aysun. "Enhancing creativity in the communicative language classroom through poetry as a literary genre". Dil Dergisi 149 (2010), 64-79.