Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı

Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 147 Sayfa Aralığı: 63 - 86 Metin Dili: Türkçe

Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı

Öz:
Yabancı dil öğretiminde görsel ve işitsel araçların kullanılması, aktif duyu organlarının etkinliğini artırmakta dolayısı ile öğrenimi kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel araçların nasıl kullanılması gerektiği güncel bir tartışma konusudur. Eğitimde yaygın kullanılan görsel ve işitsel araçlar incelenerek bu araçların yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı bir sistem çerçevesinde incelenmiştir. Bu makale yabancı dil olarak Türkçe öğretenler için görsel ve işitsel araçların kullanım yöntemlerini ve bu yöntemleri en verimli şekilde nasıl kullanılabileceklerini açıklamaktadır.
Anahtar Kelime:

Effective usage of audiovisual materials in teaching Turkish to foreigners

Öz:
The usage of audiovisual materials has increased the effectiveness of existing sense organs in Foreign Language Teaching. Therefore, it simplifies and speeds up the language acquisition. How to use the audiovisual materials in teaching Turkish to foreigners has been a recent discussion. In this research, it has been found out that the usage of audiovisual materials in Teaching Turkish to foreigners, which are being used widely in language teaching, has been studied clearly in terms of methodologies. This article clarifies the methods of audiovisual materials usage and shows how to apply these methods effectively to Turkish Language Teachers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akpınar, Burhan ve Aydın, Kamil (2009). “Çok Duyulu (Multisensory) Yabancı Dil Öğretimi”. Tubav Bilim Dergisi 2 (1):105-112
 • Anşin, Selma (2006). “Çocuklarda Yabancı Dil Öğretimi”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 6:9-20.
 • Arslan, Berna (2003). “Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE’e İlişkin Görüşleri”. The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (10):67
 • Balım, Ali Günay., Pekmez, Esin Şahin., Erdem, Meltem Özaçık (2004). “Asitler ve Bazlar Konusunda Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Uygulamaların Öğrenci Başarısına Etkisi”. Ege Eğitim Dergisi 5(2):13-19
 • Başkan, Özcan (2006). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler. İstanbul: Multilingual Yayınları
 • Bilkan, Nesrin (2006). Türkçe Öğretiminde Çoklu Zekâ Uygulamaları. İzmir: Dilset Yayınları
 • Cemiloğlu, Mustafa (2009). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları
 • Demir, Celal ve Yapıcı, Mehmet (2007). “Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimi ve Sorunları”, Sosyal Bilimler Dergisi 9(2):177-192.
 • Demircan, Ömer (2005). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri İstanbul: Der Yayınları
 • Demirel, Özcan (1993a). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler Yöntemler Teknikler. Ankara: Usem Yayınları.
 • Demirel, Özcan(1993b). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler Yöntemler Teknikler. Ankara: Usem Yayınları
 • Demirel, Özcan(1993c). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler Yöntemler Teknikler. Ankara: Usem Yayınları
 • Kaya, Ümit Ünsal (2007). İlköğretim 1. Kademede İngilizce Derslerinde Oyun Tekniğinin Eriyişe Etkisi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi
 • Kırbaş, Hakan (2010). “Verimli ders çalışma teknikleri ve ÖSS”. www.sosyalcim.org/sunular/ verimli-ders-calisma-oss.pss. (07.12.2010) tarihinde alınmıştır.
 • Kolaç, Emine (2003). “İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17(1):105-137
 • Tarhan, Nevzat (2006). “Çocuğunuzun zeka tipi hangisi”. www.mcaturk.com/cocugunuzunzeka- tipi-hangisi-656.html. (11.02.2011) tarihinde alınmıştır.
 • Taşdemir, Ercan., Bilkan, Nesrin., Can, Hüdai (2004). Türkçe Öğretim Teknikleri. İzmir: Dilset Yayınları
 • TÖMER (2011). “Uzaktan Türkçe Öğretim Merkezi”. www.distance-turkish.com. 11.04.2011 tarihinde alınmıştır.
 • Üstdal, Kaplan Muzaffer (2009). “Bilimsel Bir Posterin Hazırlanmasında ve Sunulmasında Bilinmesi Gerekenler”. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 3(31):282- 290
 • Vahapoğlu, Ece (2009). Yabancı Dil Öğrenme Yolları. İstanbul: Alfa Yayınları
 • Yalın, Halil İbrahim (2009). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları
 • Yavuz, Hüdaverdi (2010). “Eşrefpaşalılar”. http://www.esrefpasalilar.com.tr/. (21.01.2011)tarihinde alınmıştır.
APA ARSLAN M, ADEM E (2010). Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı. , 63 - 86.
Chicago ARSLAN Mustafa,ADEM Ergin Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı. (2010): 63 - 86.
MLA ARSLAN Mustafa,ADEM Ergin Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı. , 2010, ss.63 - 86.
AMA ARSLAN M,ADEM E Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı. . 2010; 63 - 86.
Vancouver ARSLAN M,ADEM E Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı. . 2010; 63 - 86.
IEEE ARSLAN M,ADEM E "Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı." , ss.63 - 86, 2010.
ISNAD ARSLAN, Mustafa - ADEM, Ergin. "Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı". (2010), 63-86.
APA ARSLAN M, ADEM E (2010). Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı. Dil Dergisi, 0(147), 63 - 86.
Chicago ARSLAN Mustafa,ADEM Ergin Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı. Dil Dergisi 0, no.147 (2010): 63 - 86.
MLA ARSLAN Mustafa,ADEM Ergin Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı. Dil Dergisi, vol.0, no.147, 2010, ss.63 - 86.
AMA ARSLAN M,ADEM E Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı. Dil Dergisi. 2010; 0(147): 63 - 86.
Vancouver ARSLAN M,ADEM E Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı. Dil Dergisi. 2010; 0(147): 63 - 86.
IEEE ARSLAN M,ADEM E "Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı." Dil Dergisi, 0, ss.63 - 86, 2010.
ISNAD ARSLAN, Mustafa - ADEM, Ergin. "Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel aracların etkin kullanımı". Dil Dergisi 147 (2010), 63-86.