Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 100 Sayfa Aralığı: 151 - 166 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları

Öz:
Genel sağlık sigortası günümüzde herkes tarafından kullanılan sigortalardandır. Çalışmamızı yaparken genel sağlık sigortasının herkes tarafından kullanıldığı fakat çoğu kimsenin bu sigortadan ne kadar faydalanabileceğini veya faydalanabilmesi için gereken koşulları bilmediği gerçeğini de göz önünde bulundurduk. Kişilerin haklarını ve devletin kendilerine sağlayacağı imkanları da göz önünde tutarak genel sağlık sigortasından yararlanmanın nasıl olacağına yönelik olarak çalışmamızı tamamladık.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri

The conditions and the principles of utilization of general health insurance

Öz:
General Health Insurance used by everyone today. When writing the article, we considered that this reality, general health insurance used by everyone but many people does not know, how much of this insurance utilization and people did not know the conditions necessary to utilization this insurance. So we finish our article, with having regard to, the right of the people about this insurance, the state occasions for this insurance and how can the people utilization the general health insurance.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKIN Levent, Sosyal Güvenlik Sisteminin Kişiler Açısından Kapsamı, Çalışma ve Toplum, 2006/1.
 • BİLGİLİ Özkan, Yeni Sosyal Güvenlik Uygulaması, İzmir 2008.
 • BOSTANCI Yalçın, Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Genel Sağlık Sigortası, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya 2007.
 • GÜZEL Ali/OKUR Ali Rıza/CANİKLİOĞLU Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, 12.Baskı.
 • OKUR Ali Rıza, Sağlık Sigortasının Yeniden Yapılandırılmasının Esasları, Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri, Ankara 2007.
 • OKUR Ali Rıza, Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası, Legal İSGHD, 2006/12.
 • SÖZER Ali Nazım, Genel Sağlık Sigortası Edimlerinden Yararlanmada Prim Koşulu, Sicil Dergisi, Sayı 13, Mart 2009.
 • SÖZER Ali Nazım, Genel Sağlık Sigortası Kimin Yararına? Mercek, Ocak 2005.
 • ŞAKAR Müjdat, Sosyal Sigortalar Uygulaması, 9.Baskı.
 • TUNCAY A. Can/ EKMEKÇİ Ömer, Yeni Mevzuat Açısından Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları, 2.Baskı, İstanbul 2009.
 • UŞAN M.Fatih, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2.Baskı, Ankra 2009.
 • ZAKARYAN Kapsar, Genel Sağlık Sigortası Yasa Taslağına Özel Sağlık Sigortaları Açısından Bir Bakış, Toprak İşveren, Mart 2005.
APA EKİN A (2012). Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları. , 151 - 166.
Chicago EKİN Ali Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları. (2012): 151 - 166.
MLA EKİN Ali Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları. , 2012, ss.151 - 166.
AMA EKİN A Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları. . 2012; 151 - 166.
Vancouver EKİN A Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları. . 2012; 151 - 166.
IEEE EKİN A "Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları." , ss.151 - 166, 2012.
ISNAD EKİN, Ali. "Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları". (2012), 151-166.
APA EKİN A (2012). Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(100), 151 - 166.
Chicago EKİN Ali Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.100 (2012): 151 - 166.
MLA EKİN Ali Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.100, 2012, ss.151 - 166.
AMA EKİN A Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2012; 0(100): 151 - 166.
Vancouver EKİN A Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2012; 0(100): 151 - 166.
IEEE EKİN A "Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.151 - 166, 2012.
ISNAD EKİN, Ali. "Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ve esasları". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 100 (2012), 151-166.