Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914)

Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 89 - 105 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914)

Öz:
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı öncesi, ticari, iktisadi, ulaşım, askeri, jeopolitik vs. nedenlerle Anadolu’nun önemli şehir ve güzergahlarını demiryolu ağı ile birbirine bağlamak işini ciddi bir biçimde gündemine almıştır. Avrupalı büyük devletler ise, bu noktada daha çok Mezopotamya petrol sahaları ile Ortadoğu’daki stratejik güzergahların hakimiyeti için birbirlerine karşı mücadele vermişlerdir. Osmanlı Hükümeti, demiryolu inşası konusunda Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya ile bir dizi temaslarda bulunmuştur. Türk Boğazları, Akdeniz, Basra Körfezi, Hint Deniz Yolu ve Kafkasya üzerinde karşılıklı nüfuz mücadelesi veren söz konusu devletler, menfaatlerini, dengeleri bozmayacak şekilde devam ettirerek, demiryolu hatları konusunda birlikte yatırım yapma noktasına gelmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Railways in the ottoman empire before world war I (1913-1914)

Öz:
Prior to World War I, the Ottoman Empire took the issue of connecting all important cities and routes of Anatolia to one another through a railway network very seriously, due to commercial, economical, transportation, military, geopolitical, etc. reasons. On the other hand, European powers mostly struggled with one another in order to establish sovereignty over Mesopotamia oil fields and strategic routes in the Middle East. The Ottoman Government carried out a series of contacts with Germany, France, U.K. and Russia concerning the construction of railways. The aforementioned states, which have had great reciprocal struggle for influence and sovereignty over the Turkish Straits, the Mediterranean, Persian Gulf, Indian Seaway and Caucasus decided to make a joint investment on railways, by continuing and carrying on their benefits and advantages so as not to upset the balances.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Gazeteler
 • İkdam
 • Peyam
 • Sabah
 • Tanin
 • Tercüman-ı Hakikat
 • Diğer Makale ve Kitaplar
 • AĞAOĞLU, Ahmet, “Vilayat-ı Şarkiye Meselesi”, Tercüman-ı Hakikat, 22 Nisan 1913.
 • AĞAOĞLU, Ahmet, “İstikbalimiz 1”, Tercüman-ı Hakikat, 17 Eylül 1913.
 • AĞAOĞLU, Ahmet, “İstikbalimiz 2”, Tercüman-ı Hakikat, 18 Eylül 1913.
 • AĞAOĞLU, Ahmet, “Osmanlı – Rus İtilafı”, Tercüman-ı Hakikat, 28 Teşrin-i Evvel 1913.
 • CAN, Bilmez, Bülent Can, Demiryolundan Petrole Chester Projesi (1908-1923), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2000.
 • EARL, Edward Mead, “Türkiye, Büyük Devletler ve Bağdat Demiryolu – Emperyalizmle Alakadar Bir Tetkik”, Çev.: Münür Reşit, Demiryolları Mecmuası, S. 103(Ayrıbasım), İstanbul 1933.
 • EARL, Edward Mead, Bağdat Demiryolu ve Petrol Yolu Savaşı (1903-1923), Çev.: K. Yargıcı, N. Uğurlu, Ed.: Ö. Andaç Uğurlu, Örgün Yay., İstanbul 2003.
 • HÜLAGÜ, Metin, Hicaz Demiryolu: Bir Umudun İnşası, Ed: Salih Gülen, Yitik Hazine Yay., İstanbul 2008.
 • KARABEKİR, Kazım, Tarih Buyunca Türk – Alman İlişkileri, Emre Yayınları, I. Baskı, İstanbul 2001.
 • ONUR, Ahmet, Türkiye Demiryolları Tarihi(1860-1953), K.K.K Askeri Basımevi, İstanbul 1953.
 • SOY, H. Bayram, Almanya’nın Osmanlı Devleti Üzerinde İngiltere ile Nüfuz Mücadelesi(1890- 1914), 1. Baskı, Ankara 2004.
 • TEPEKAYA, Muzaffer, “Osmanlı – Alman İlişkileri (1870-1914)”, Türkler, Editörler:H. Celal Güzel vd., Yeni Türkiye Yayınları, C. 13., Ankara 2002.
APA Erdem K (2010). Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914). , 89 - 105.
Chicago Erdem KARACA Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914). (2010): 89 - 105.
MLA Erdem KARACA Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914). , 2010, ss.89 - 105.
AMA Erdem K Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914). . 2010; 89 - 105.
Vancouver Erdem K Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914). . 2010; 89 - 105.
IEEE Erdem K "Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914)." , ss.89 - 105, 2010.
ISNAD Erdem, KARACA. "Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914)". (2010), 89-105.
APA Erdem K (2010). Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914). Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, 0(27), 89 - 105.
Chicago Erdem KARACA Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914). Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM 0, no.27 (2010): 89 - 105.
MLA Erdem KARACA Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914). Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, vol.0, no.27, 2010, ss.89 - 105.
AMA Erdem K Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914). Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM. 2010; 0(27): 89 - 105.
Vancouver Erdem K Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914). Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM. 2010; 0(27): 89 - 105.
IEEE Erdem K "Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914)." Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, 0, ss.89 - 105, 2010.
ISNAD Erdem, KARACA. "Osmanlı devleti’nde birinci dünya savaşı öncesi şimendiferler* (demiryolları) meselesi (1913 – 1914)". Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM 27 (2010), 89-105.