Yıl: 2012 Cilt: 10 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 103 - 110 Metin Dili: Türkçe

Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector

Öz:
Bu çalışma; bankaya özgü, sektöre özgü ve makroekonomik faktörlerin Türkiye’deki 26 bankanın 2005-2010 dönemi boyunca karlılıklarını nasıl etkilediğini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada Aktif Karlılığı ve Özsermaye Karlılığı, banka karlılığının ölçüleri olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları; kredi kayıpları karşılıklarının brüt kredilere oranının, toplam giderlerin toplam gelirlere oranının, mevduat türünden Herfindahl–Hirschman Endeksinin ve enflasyonun Aktif Karlılığı ile istatiksel olarak anlamlı ve ters yönlü ilişkileri bulunduğunu göstermektedir. Karlılık ölçüsü olarak Özsermaye Karlılığı alındığında ise özkaynakların aktife oranının, kredi kayıpları karşılıklarının brüt kredilere oranının, toplam giderlerin toplam gelirlere oranının, toplam varlıkların logaritmasının ve aktif türünden Herfindahl–Hirschman Endeksinin, karlılıkla istatistiksel olarak anlamlı ve ters yönlü ilişkili oldukları görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Banka karlılığının belirleyici etkenleri: Türk bankacılık sektörü üzerine bir inceleme

Öz:
This paper aims to examine how bank-specific, industry-specific and macroeconomic factors affect the profitability of 26 commercial banks in Turkey over the period from 2005 to 2010. Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) are used as the profitability measures of banks in the study. The results of the study indicate that the ratio of loan loss provisions to gross loans, the ratio of total costs to total income, Herfindahl–Hirschman Index (HHI) for deposits and inflation have a statistically significant and negative relationship with ROA. When the ROE is taken as the measure of profitability; it was found that the ratio of equity to total assets, the ratio of loan loss provisions to gross loans, the ratio of total costs to total income, logarithm of total assets, and finally, HHI for assets are negatively and significantly related to profitability.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Sufıan, F. & Habibullah, M.S. (2009). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence From Bangladesh. Journal of Business Economics & Management, 10(3), 91-112.
 • [2] The Banks Association of Turkey. (2011). Banks in Turkey 2010. (http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/istatistiki_raporlar/ Bankalarimiz_Kitabi_/998/Ekler/Bankalarimiz_2010.pdf). [15.07.2010],
 • [3] Isik, I. & Hassan, M.K. (2002). Cost and Profit Efficiency of the Turkish Banking Industry: An Empirical Investigation. Financial Review, 37(2), 257-279.
 • [4] Günalp, B. & Çelik, T. (2006). Competition in the Turkish Banking Industry. Applied Economics, 38(11), 1335-1342.
 • [5] Erdem, C. & Erdem, M.S. (2008). Turkish Banking Efficiency and Its Relation to Stock Performance. Applied Economics Letters, 15(3), 207-211.
 • [6] Sayılgan, G. & Yıldırım, O. (2009). Determinants of Profitability in Turkish Banking Sector: 2002-2007. International Research Journal of Finance & Economics, (28), 207-214.
 • [7] Aysan, A.F. & Ceyhan, S.P. (2008). What Determines the Banking Sector Performance in Globalized Financial Markets? The case of Turkey. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387(7), 1593-1602.
 • [8] Temiz, D. & Gökmen, A. (2010). The Comparative Effects of 2000-2001 Financial Crises and 2008 Global Crisis on the Turkish Economy. International Journal of Economics & Administrative Studies, 2(4), 1-24.
 • [9] Banking Regulation and Supervision Agency. Towards A Sound Turkish Banking Sector. (2001). (http://www.bddk.org.trAVebSitesi/english/Reports/Other_ Reports/2642annex_report_towards_a_sound_turkish_bank ing_sector.pdf). [10.05.2011].
 • [10] Fukuyama, H. & Matousek, R. (2011). Efficiency of Turkish Banking: Two-Stage Network System. Variable Returns to Scale Model. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 21(1), 75-91.
 • [11] Hassan Al-Tamimi, H.A. & Lootah, A.M. (2007). Evaluating the Operational and Profitability Efficiency of a UAE-based Commercial Bank. Journal of Financial Services Marketing, 11(4), 333-348.
 • [12] Albertazzi, Ü. & Gambacorta, L. (2010). Bank Profitability and Taxation. Journal of Banking and Finance, 34(11), 393-409.
 • [13] Sufıan, F. & Chong, R.R. (2008). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the Philippines. Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, 4(2), 91-112.
 • [14] Herrero, A.G.; Gavilâ, S. & Santabârbara, D. (2009). What Explains the Low Profitability of Chinese Banks?. Journal of Banking & Finance, 33(11), 2080-2092.
 • [15] Ramlall, I. (2009). Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Profitability in Taiwanese Banking System: Under Panel Data Estimation. International Research Journal of Finance & Economics, (34), 160-167.
 • [16] Rasiah, D. (2010). Theoretical Framework of Profitability as Applied to Commercial Banks in Malaysia. European Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences, (19), 74-97.
 • [17] Kosmidou, K. (2008). The Determinants of Banks' Profits in Greece during the Period of EU Financial Integration. Managerial Finance, 34(3), 146-159.
 • [18] Pervan, M.; Pervan, I. & Guadagnino, A. (2010). Market Structure and Profitability of Croatian Commercial Banks. The Business Review, Cambridge, 16(1), 209-216.
 • [19] Alexiou, C. & Sofoklis, V. (2009). Determinants of Bank Profitability: Evidence from the Greek Banking Sector. Ekonomski Anali /Economic Annals, 54(182), 93-118.
 • [20] Kalluru, S.R. & Bhat K.S. (2008). An Empirical Analysis of Profitability Determinants in Indian Commercial Banks during Post Reform Period. ICFAI Journal of Industrial Economics, 5(4), 37-56.
 • [21] Athanasoglou, P.P.; Brissimis, S.N. & Delis, M.D. (2008). Bank Specific, Industry-Specific And Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121-136.
 • [22] Kosmidou, K.; Pasiouras, F. & Tsaklanganos, A. (2005). Factors Influencing the Profits and Size of Greek Banks Operating Abroad: A Pooled Time-Series Study. Applied Financial Economics, 15(10), 731-738.
 • [23] Dietrich, A. & Wanzenried, G. (2011). Determinants of Bank Profitability before and during the Crisis: Evidence from Switzerland. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 21(3), 307-327.
 • [24] Spathis, Ch.; Kosmidou, K. & Doumpos, M. (2002). Assessing Profitability Factors in the Greek Banking System: A Multicriteria Methodology. International Transactions in Operational Research, 9(5), 517-530.
 • [25] Sufıan, F. (2009). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the China Banking Sector. Journal of Asia-Pacific Business, 10(4), 281-307.
 • [26] Ben Naceur, S. (2003). The Determinants of the Tunusian Banking Industry Profitability: Panel Evidence. (http://www.mafhoum.com/press6/174El l.pdf). [10.07.2011],
APA AKBAŞ H (2012). Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector. , 103 - 110.
Chicago AKBAŞ HALİL EMRE Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector. (2012): 103 - 110.
MLA AKBAŞ HALİL EMRE Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector. , 2012, ss.103 - 110.
AMA AKBAŞ H Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector. . 2012; 103 - 110.
Vancouver AKBAŞ H Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector. . 2012; 103 - 110.
IEEE AKBAŞ H "Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector." , ss.103 - 110, 2012.
ISNAD AKBAŞ, HALİL EMRE. "Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector". (2012), 103-110.
APA AKBAŞ H (2012). Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector. ÖNERİ, 10(37), 103 - 110.
Chicago AKBAŞ HALİL EMRE Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector. ÖNERİ 10, no.37 (2012): 103 - 110.
MLA AKBAŞ HALİL EMRE Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector. ÖNERİ, vol.10, no.37, 2012, ss.103 - 110.
AMA AKBAŞ H Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector. ÖNERİ. 2012; 10(37): 103 - 110.
Vancouver AKBAŞ H Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector. ÖNERİ. 2012; 10(37): 103 - 110.
IEEE AKBAŞ H "Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector." ÖNERİ, 10, ss.103 - 110, 2012.
ISNAD AKBAŞ, HALİL EMRE. "Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector". ÖNERİ 10/37 (2012), 103-110.