Yıl: 2011 Cilt: 19 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 225 - 230 Metin Dili: Türkçe

Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde prematüre retinopatisi sıklığı, gelişiminde etkili risk faktörleri ve tedavi sonuçları

Öz:
Amaç: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde taranan bebeklerde prematüre retinopatisi (PR) sıklığını, risk faktörlerini ve erken dönem tedavi sonuçlarını incelemek. Gereç ve Yöntem: Ağustos 2009-Aralık 2009 tarihleri arasında 199 prematüre bebeğin muayene kayıtları PR gelişimi açısından geriye dönük olarak incelendi. PR gelişimi ile ilişkili olduğu düşünülen risk faktörleri incelendi. Yüksek riskli eşik öncesi PR ve agresif seyirli arka PR tespit edilen bebeklere lazer tedavisi uygulandı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen bebeklerin ortalama gestasyonel yaşı 29.5±2.1 (24-34) hafta, ortalama doğum ağırlığı 1241±290 (610-2000) gram idi. Yapılan fundus muayenelerinde toplam 199 bebeğin 113’ünde (%56,8) çeşitli evrelerde (Evre 1-3) PR saptandı. Yirmi bebeğin (%14,8) 39 gözünde eşik öncesi yüksek riskli PR tespit edildi ve bu bebeklere lazer fotokoagülasyon tedavisi uyguladı. Agresif arka PR saptanan 3 bebeğin 6 gözüne laser tedavisine ek olarak intravitreal ranibizumab (0.3 mg/ 0.03 ml) uygulandı. Tedavi sonrası erken dönemde yüksek riskli eşik öncesi PR bulguları olan gözlerin yaklaşık %25’inde, agresif arka PR saptanan gözlerin yaklaşık %16’sında ridge dokusu alanında artmış veya yeni gelişmiş preretinal hemoraji alanları izlendi. PR gelişimi ile düşük gestasyonel yaş, düşük doğum ağırlığı, fototerapi, respiratuar distres sendromu, mekanik ventilasyon, sürekli pozitif havayolu basıncı ve apne arasında anlamlı ilişki bulundu. Sonuç: PR’nin cerrahi tedavi gerektiren daha ileri evrelere ilerlemesini engellemek için risk faktörleri altındaki bebeklerin etkin takip ve tedavilerinin zamanında yapılması gerekmektedir. Agresif seyirli arka PR’li olgularda intravitreal ranibizumab uygulamasının vasküler aktiviteyi ve buna bağlı gelişecek komplikasyonları azaltmada etkili olduğu gözlendi.
Anahtar Kelime:

Incidence, risk factors and effectiveness of the treatment for retinopathy of prematurity in premature infants at neonatal intensive care unit

Öz:
Purpose: To evaluate the incidence, risk factors and effectiveness of treatment for retinopathy of prematurity (ROP) in premature infants in the neonatal intensive care unit. Materials and Methods: The charts of 199 premature infants who were examined between August 2009-December 2009 were retrospectively reviewed. Risk factors were analysed in infants who developed ROP. Infants with high-risk pretreshold ROP and infants with aggressive posterior ROP underwent laser treatment. Results: Mean gestational age and mean birth weight were 29.5±2.1 weeks and 1241±290 g respectively. Among the 199 infants examined, ROP was detected in 113 (56.8%). Of the 113 infants, 39 eyes of 20 infants with high-risk pretreshold ROP received laser photocaogulation treatment and 6 eyes of 3 infants with aggressive posterior ROP were treated with laser photcoagulation treatment followed by intravitreal ranibizumab (0.3 mg/ 0.03 ml) in the same treatment session. Among the eyes with high-risk pretreshold ROP, 10 (25%) devoloped an increase in vascular activity and an increase in preretinal hemorrhage located at the ridge site following the treatment. However, only one (16%) eye in the aggressive posterior ROP group showed an increase in vascular activity. Gestational age, birth weight, phototherapy, mechanical ventilation, respiratory distress syndrome, continuous positive airway pressure and apnea were found to be associated with the development of ROP. Conclusion: To prevent the progression of ROP, timely screening and proper treatment are mandatory for preterm infants at high risk. Intravitreal injection of ranibizumab seems to be effective in subsiding the vascular activity in aggressive posterior ROP cases.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1. Terry T.: Extreme prematurity and fibroplastic overgrowth of persistent vascular sheath behind each crystalline lens I. Preliminary report. Am J Ophthalmol. 1942;25:203-204.
 • 2. Roth AM.: Retinal vascular development in premature infants. Am J Ophthalmol. 1977;84:636-640.
 • 3. Hardy P, Beauchamp M, Sennlaub F, et al.: Inflammatory lipid mediators in ischemic retinopathy. Pharmacol Rep. 2005;57:169-190.
 • 4. Campbell PB, Bull MJ, Ellis FD, et al.: Incidence of retinopathy of prematurity in a tertiary newborn intensive care unit. Arch Ophthalmol. 1983;101:1686-1688.
 • 5. Schaffer DB, Palmer EA, Plotsky DF, et al.: Prognostic factors in the natural course of retinopathy of prematurity. The cryotherapy for retinopathy of prematurity cooperative group. Ophthalmology. 1993;100:230-237.
 • 6. Özcan A YÖ, Kazokoğlu H ve ark.: Premature retinopatisi gelişiminde etkili risk faktörleri ve tarama sonuçları. Ret-Vit. 2006;14:127-132.
 • 7. Saunders RA, Donahue ML, Christmann LM, et al.: Racial variation in retinopathy of prematurity. The cryotherapy for retinopathy of prematurity cooperative group. Arch Ophthalmol. 1997;115:604-608.
 • 8. Raju TN, Langenberg P, Bhutani V, et al.: Vitamin E prophylaxis to reduce retinopathy of prematurity: a reappraisal of published trials. J Pediatr. 1997;131:844-850.
 • 9. Rekha S, Battu RR. Retinopathy of prematurity: incidence and risk factors. Indian Pediatr. 1996.33:999-1003.
 • 10. Cooke RW, Clark D, Hickey-Dwyer M, et al.: The apparent role of blood transfusions in the development of retinopathy of prematurity. Eur J Pediatr. 1993;152:833-836.
 • 11. Flynn JT, Bancalari E, Snyder ES, et al.: A cohort study of transcutaneous oxygen tension and the incidence and severity of retinopathy of prematurity. N Engl J Med. 1992.326:1050-1054.
 • 12. Pierce E PR, Smith L.: Retinopathy of prematurity. In principles and practice of opthalmology, ed Jakobiec A. WB Saunders, Philadelphia, PA. 2000:4443-4459.
 • 13. Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group: Multicenter trial of cryotherapy for retinopathy of prematurity. Preliminary results. Arch Ophthalmol. 1988;106:471-479.
 • 14. Palmer EA, Flynn JT, Hardy RJ, et al.: Incidence and early course of retinopathy of prematurity. The Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Ophthalmology. 1991;98:1628-1640.
 • 15. Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group: Multicenter trial of cryotherapy for retinopathy of prematurity. Three-month outcome. Arch Ophthalmol. 1990;108:195-204.
 • 16. Early Treatment For Retinopathy Of Prematurity Cooperative Group: Revised indications for the treatment of retinopathy of prematurity: results of the early treatment for retinopathy of prematurity randomized trial. Arch Ophthalmol. 2003;121:1684-1694.
 • 17. Sonmez K, Drenser KA, Capone A, et al.: Vitreous levels of stromal cell-derived factor 1 and vascular endothelial growth factor in patients with retinopathy of prematurity. Ophthalmology. 2008;115:1065-1070.
 • 18. Nazari H, Modarres M, Parvaresh MM, et al.: Intravitreal bevacizumab in combination with laser therapy for the treatment of severe retinopathy of prematurity (ROP) associated with vitreous or retinal hemorrhage. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2010;248:1713-1718.
 • 19. An International Committee for the Classification of Retinopathy of Prematurity: The international classification of retinopathy of prematurity revisited. Arch Ophthalmol. 2005;123:991-999.
 • 20. Karna P, Muttineni J, Angell L, et al.: Retinopathy of prematurity and risk factors: a prospective cohort study. BMC Pediatr. 2005;5:18.
 • 21. Ashton N.: Oxygen and the retinal blood vessels. Trans Ophthalmol Soc U K. 1980;100:359-362.
 • 22. Hughes S, Yang H, Chan-Ling T.: Vascularization of the human fetal retina: roles of vasculogenesis and angiogenesis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000.41:1217-1228.
 • 23. Salcedo R, Wasserman K, Young HA, et al.: Vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor induce expression of CXCR4 on human endothelial cells: In vivo neovascularization induced by stromal-derived factor-1alpha. Am J Pathol. 1999;154:1125-1135.
 • 24. Hanahan D, Folkman J.: Patterns and emerging mechanisms of the angiogenic switch during tumorigenesis. Cell. 1996;86:353-364.
 • 25. Aranda J, Rivera JC, Jeziorski MC, et al.: Prolactins are natural inhibitors of angiogenesis in the retina. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005;46:2947-2953.
 • 26. Stone J, Itin A, Alon T, et al.: Development of retinal vasculature is mediated by hypoxia-induced vascular endothelial growth factor (VEGF) expression by neuroglia. J Neurosci. 1995;15:4738-4747.
 • 27. Shima DT, Adamis AP, Ferrara N, et al.: Hypoxic induction of endothelial cell growth factors in retinal cells: identification and characterization of vascular endothelial growth factor (VEGF) as the mitogen. Mol Med. 1995;1:182-193.
 • 28. Aiello LP, Northrup JM, Keyt BA, et al.: Hypoxic regulation of vascular endothelial growth factor in retinal cells. Arch Ophthalmol. 1995;113:1538-1544.
 • 29. Section on Ophthalmology American Academy of Pediatrics American Academy of Ophthalmology American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity. Pediatrics. 2006;117:572-576.
 • 30. Keith CG, Doyle LW.: Retinopathy of prematurity in extremely low birth weight infants. Pediatrics. 1995;95:42-45.
 • 31. Öner A, Özkırış A, Güneş T ve ark.: Premature retinopatisi: 2 yıllık tarama sonuçlarımız. Erciyes Tıp Dergisi. 2005;27:104-109.
 • 32. Özcan A, Yenice Ö, Kazokoğlu H ve ark.: Premature retinopatisi gelişiminde etkili risk faktörleri ve tarama sonuçları. Ret-Vit. 2006;14:127-132.
 • 33. Yaman A, Berk AT, Kayak S.: Prematüre retinopatisi gelişimindeki risk faktörlerinin incelenmesi. MN Oftalmol. 2005;12:45-47.
 • 34. Altunbaş HH, Kır N, Ovalı T,ve ark.: Prematüre retinopatisi: Klinik seyir ve risk faktörleri. T Oft Gaz. 2002;32:286-290.
 • 35. Ziylan Ş, Ulaşan S, Çamurlu S.E, ve ark.: Prematur retinopatisi risk faktörleri: oksijen, gestasyonel yaş, doğum ağırlığı. M N Oftalmol. 2000;7:263-267.
 • 36. Michaelson IC.: The mode of development of the vascular system of the retina, with some observations on its significance for certain retinal diseases. Trans Ophthalmol Soc UK. 1948;68:137-180.
 • 37. Supplemental therapeutic oxygen for prethreshold retinopathy of prematurity (STOP-ROP), a randomized, controlled trial. I: primary outcomes. Pediatrics. 2000;105:295-310.
 • 38. Saito Y, Omoto T, Cho Y, et al.: The progression of retinopathy of prematurity and fluctuation in blood gas tension. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1993;231:151-156.
 • 39. Teng RJ, Wu TJ, Yau KI.: Retinopathy of prematurity in very-low-birthweight neonates: epidemiology and risk factors. Zhonghua Min Guo Xiao Er Ke Yi Xue Hui Za Zhi. 1997;38:370-374.
 • 40. Shah VA, Yeo CL, Ling YL, et al.: Incidence, risk factors of retinopathy of prematurity among very low birth weight infants in Singapore. Ann Acad Med Singapore. 2005;34:169-178.
 • 41. Chaudhari S, Patwardhan V, Vaidya U, et al.: Retinopathy of prematurity in a tertiary care center--incidence, risk factors and outcome. Indian Pediatr. 2009.46:219-224.
 • 42. Yeo KL, Perlman M, Hao Y, et al.: Outcomes of extremely premature infants related to their peak serum bilirubin concentrations and exposure to phototherapy. Pediatrics. 1998;102:1426-1431.
 • 43. Stokowski LA.: Fundamentals of phototherapy for neonatal jaundice. Adv Neonatal Care. 2006;6:303-312.
 • 44. Belanger S, Lavoie JC, Chessex P.: Influence of bilirubin on the antioxidant capacity of plasma in newborn infants. Biol Neonate. 1997;71:233-238.
 • 45. Englert JA, Saunders RA, Purohit D, et al.: The effect of anemia on retinopathy of prematurity in extremely low birth weight infants. J Perinatol. 2001;21:21-26.
 • 46. Smith J, Spurrier N, Goggin M.: Retinopathy of prematurity in a south Australian neonatal intensive care unit. Aust N Z J Ophthalmol. 1995;23:49-54.
 • 47. Riazi-Esfahani M AY, Karkhaneh R, et al.: Retinopathy of Prematurity: Single versus Multiple-Birth Pregnancies. J Ophthalmic Vis Res. 2008;3:47-51.
 • 48. Friling R, Axer-Siegel R, Hersocovici Z, et al.: Retinopathy of prematurity in assisted versus natural conception and singleton versus multiple births. Ophthalmology. 2007;114:321-324.
 • 49. Mintz-Hittner HA, Kennedy KA, Chuang AZ.: Efficacy of intravitreal bevacizumab for stage 3+ retinopathy of prematurity. N Engl J Med. 364:603-615.
APA SÖNMEZ K, ÖZCAN P, İLHAN B, ALTINTAŞ KOÇAK A (2011). Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde prematüre retinopatisi sıklığı, gelişiminde etkili risk faktörleri ve tedavi sonuçları. Retina-Vitreus, 19(4), 225 - 230.
Chicago SÖNMEZ Kenan,ÖZCAN P. Yasin,İLHAN Beyazıt,ALTINTAŞ KOÇAK Ayşe Gül Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde prematüre retinopatisi sıklığı, gelişiminde etkili risk faktörleri ve tedavi sonuçları. Retina-Vitreus 19, no.4 (2011): 225 - 230.
MLA SÖNMEZ Kenan,ÖZCAN P. Yasin,İLHAN Beyazıt,ALTINTAŞ KOÇAK Ayşe Gül Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde prematüre retinopatisi sıklığı, gelişiminde etkili risk faktörleri ve tedavi sonuçları. Retina-Vitreus, vol.19, no.4, 2011, ss.225 - 230.
AMA SÖNMEZ K,ÖZCAN P,İLHAN B,ALTINTAŞ KOÇAK A Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde prematüre retinopatisi sıklığı, gelişiminde etkili risk faktörleri ve tedavi sonuçları. Retina-Vitreus. 2011; 19(4): 225 - 230.
Vancouver SÖNMEZ K,ÖZCAN P,İLHAN B,ALTINTAŞ KOÇAK A Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde prematüre retinopatisi sıklığı, gelişiminde etkili risk faktörleri ve tedavi sonuçları. Retina-Vitreus. 2011; 19(4): 225 - 230.
IEEE SÖNMEZ K,ÖZCAN P,İLHAN B,ALTINTAŞ KOÇAK A "Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde prematüre retinopatisi sıklığı, gelişiminde etkili risk faktörleri ve tedavi sonuçları." Retina-Vitreus, 19, ss.225 - 230, 2011.
ISNAD SÖNMEZ, Kenan vd. "Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde prematüre retinopatisi sıklığı, gelişiminde etkili risk faktörleri ve tedavi sonuçları". Retina-Vitreus 19/4 (2011), 225-230.