Yıl: 2001 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 2 - 10 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler

Öz:
Bazı yayınlarda, otizm tanısı konmuş çocukların anababalannda bazı kişilik özel-liklerinin ya da belirtilerin daha sık görüldüğü belirtilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada kaygı, depresyon, obsesif belirtileri değerlendiren ölçeklerle, otizm tanısı konmuş ve kontrol grubu çocukların anababalan karşılaştınlmıştır. Yöntem: Bu araştırmada DSM UI-R tanı ölçütlerine göre 48 otizm tanısı konmuş ve 34 kliniğe başvurmamış çocuğun anababasına Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Beck Depresyon Ölçeği ve Maudsley Obsesif Soru Listesi ve SCL 90-R uygulanmış, elde edilen puan ortalamaları karşılaştml-mıştır. Bulgular: Otizm tanısı konmuş çocukların anneleri Beck depresyon ölçeğinde kontrol grubuna göre daha yüksek puan almıştır. Diğer ölçeklerden elde edilen puan or-talamaları arasında gruplar arasında fark bulunamamıştır. Her iki gruptaki annelerin durumluk kaygı, SCL 90-R puanlarının babaların puanlanndan daha yüksek olduğu be-lirlenmiştir. Ayrıca otizm grubu kendi içinde de bazı değişkenler yönünden karşılaştırıl-mış, düşük işlevli otistik grubun anneleri bütün ölçeklerden yüksek işlevli otistik grubun annelerinden daha yüksek puan almıştır. Tartışma: Bu çalışma otizm tanısı konmuş ço-cukların zeka durumunun özellikle .anneler üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir
Anahtar Kelime: Otistik bozukluk Psikiyatrik durum derecelendirme ölçekleri Psikiyatri Ebeveynler Anneler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKÇAKIN M, Erden G (2001). Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler. , 2 - 10.
Chicago AKÇAKIN Melda,Erden Gülsen Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler. (2001): 2 - 10.
MLA AKÇAKIN Melda,Erden Gülsen Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler. , 2001, ss.2 - 10.
AMA AKÇAKIN M,Erden G Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler. . 2001; 2 - 10.
Vancouver AKÇAKIN M,Erden G Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler. . 2001; 2 - 10.
IEEE AKÇAKIN M,Erden G "Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler." , ss.2 - 10, 2001.
ISNAD AKÇAKIN, Melda - Erden, Gülsen. "Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler". (2001), 2-10.
APA AKÇAKIN M, Erden G (2001). Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8(1), 2 - 10.
Chicago AKÇAKIN Melda,Erden Gülsen Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 8, no.1 (2001): 2 - 10.
MLA AKÇAKIN Melda,Erden Gülsen Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.8, no.1, 2001, ss.2 - 10.
AMA AKÇAKIN M,Erden G Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2001; 8(1): 2 - 10.
Vancouver AKÇAKIN M,Erden G Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2001; 8(1): 2 - 10.
IEEE AKÇAKIN M,Erden G "Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler." Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8, ss.2 - 10, 2001.
ISNAD AKÇAKIN, Melda - Erden, Gülsen. "Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler". Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 8/1 (2001), 2-10.