Yıl: 2012 Cilt: 41 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 54 - 66 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six

Öz:
The objective of this study is to investigate whether drama activities which are integrated into the curriculum as a part of the daily plan make a meaningful difference on the acquisition of social skills of children aged six during the preschool education or not. The experiment group consists of 19 children who attend the kindergarten class of an elementary school in Buca, İzmir during the 2008-2009 Spring semester. 10 of them were placed in the experiment group and the other 9 were in the control group. The research applied the experiment and control group design. The repetetive measurements were conducted twice, before and after the research in order to measure students’ social skills. The research employed Social Skills Evaluation Scale (SSES) in order to measure students’ social skills both in the research group which creative drama activities were employed and the control group which traditional method was employed. The findings revealed that there is a statistically meaningful difference between the results of the students’ those who were in the experiment group and those in the control group in terms of both the scale and its subscales. The difference was found in favor of the experiment group.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akkök, F. (1996). İlköğretimde sosyal becerilerin geliştirilmesi, Öğretmen El Kitabı, Ankara: MEBYayınları.
 • Akın, M. (1993). Farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki (Sed) ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin sosyalleşme düzeylerine yaratıcı dramanın etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Avcıoğlu, H. (2001). İşitme engelli çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yaklaşımı ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Avcıoğlu, H. (2003). Sosyal becerileri değerlendirme ölçeği (4-6 yas) geçerlilik, güvenirlik çalışması. Yayınlanmamış araştırma.
 • Avcıoğlu, H. (2005). Etkinliklerle sosyal beceri öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Bacanlı, H. (1999). Sosyal beceri eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Beales, J. N. Ve Zemel, B. (1990). The effects of high school drama on social maturity. School Counselor, 38, (1), 46-51.
 • Cartledge, G. & Milburn, J., F. (1983). Social skills assessment and teaching in the schools, In T.R.Kratovhwili (Ed.), Advances in school psychology (pp.175-235). London Lawrene.
 • Countery, R. (1995). Drama and feeling: an aesthetic theory. Montreal, Canada: McGill-Queen’s University Press.
 • Çetin, F., Bilbay, A. ve Kaymak, D. (2002). Araştırmadan uygulamaya çocuklarda sosyal beceriler grup eğitimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Çoban Çalışkan, E. (2007). Sosyal beceri sorunu olan öğrenciler ve annelerine uygulanan yaratıcı drama etkinlikleri programının öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin gelişimi üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ekinci Vural, D. (2006). Okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Freeman, G., D. (2000). Effects of creative drama activities on third and fourth grade children. Unpublished docrate thesis. University of Mississippi.
 • Genç, H. N. (2003). Eğitimde yaratıcı dramanın alımlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 196-205.
 • Gresham, F. & Elliott, S.N. (1990). Social skills rating system manual. Circle Pines, MN: American Guidance Sevice.
 • Gülay, H. ve Akman, B. (2009). Okul öncesi dönemde sosyal beceriler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • İpek, A. (1998). Eğitimde dramanın zihinsel engelli çocukların sosyal gelişimleri üzerinde etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Jendky, M., F. (1981). Creative drama improvision and theatre. In N. McCaslin (Ed.) Children and drama (pp.15-28). New York: Longman.
 • Kara, Y. ve Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 144-155.
 • Kocayörük, A. (2000). İlköğretim öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmede dramanın etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Landy, R. J. (1982). Handbook of educational drama and theatre. London: Greenwood Pres.
 • Metin, G.G. (1999). Dramanın 5-6 yas çocuklarının sosyal-duygusal gelişimlerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Mcclelland, M., M. & Morrison, F. J. (2002). The emergence of learning-related social skills in preschool children. Early Childhood Research Qarterly, 18, 206-224.
 • San, İ. (2002). Eğitimde yaratıcı drama, yaratıcı drama, 1985–1995, yazılar. Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Siks G., B. (1983). Drama with children. New York: Harper & Row.
 • Stenberg, P. (1998). Theatre for conflict resolution:ın the classroom and beyond. Portsmouth, New Hampshire: Heinemann.
 • Oral, G. (2002). İlköğretimde öğrencilerin sosyal katılımını özendirmeye yönelik bir program. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(2), 30–44.
 • Önder, A. (2007). Yaşayarak öğrenme için yaratıcı drama. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Özdemir, L. (2003). Yaratıcı drama dersinin duygusal zeka gelişimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Porath, M. (2003). Social understanding in the first year of school. Early Childhood Research Quarterly, 18 (4), 468-484.
 • Powless, D., L. & Elliott S., N. (1993). Assessment of social skills of native american preschoolers: teachers’ and parents’ ratings. Journal of School Psychology, 31,293-307.
 • Unutkan, Ö., P. (1998). 5-6 yas grubu aile katılımlı sosyalleşme programı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Uşaklı, H. (2006). Drama temelli grup rehberliğinin ilköğretim V. sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkileri, atılganlık düzeyleri ve benlik saygısına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Uysal, M. (1996). Anaokuluna giden 5-6 yas grubu çocuklarda yaratıcı drama çalışmalarının sosyal gelişim alanına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Uzamaz, F. (2000). Sosyal beceri eğitiminin ergenlerin kişilerarası ilişki düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Yassa, N., A. (1999). High school involvement in creative drama. Research In Drama Education, 4, (1), 37-49.
 • Yukay, M. (2003). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik sosyal beceri programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yüksel, G. (1999). Sosyal beceri eğitiminin üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
APA ÇETİNGÖZ D, CANTÜRK GÜNHAN B (2012). The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six. , 54 - 66.
Chicago ÇETİNGÖZ DUYGU,CANTÜRK GÜNHAN Berna The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six. (2012): 54 - 66.
MLA ÇETİNGÖZ DUYGU,CANTÜRK GÜNHAN Berna The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six. , 2012, ss.54 - 66.
AMA ÇETİNGÖZ D,CANTÜRK GÜNHAN B The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six. . 2012; 54 - 66.
Vancouver ÇETİNGÖZ D,CANTÜRK GÜNHAN B The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six. . 2012; 54 - 66.
IEEE ÇETİNGÖZ D,CANTÜRK GÜNHAN B "The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six." , ss.54 - 66, 2012.
ISNAD ÇETİNGÖZ, DUYGU - CANTÜRK GÜNHAN, Berna. "The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six". (2012), 54-66.
APA ÇETİNGÖZ D, CANTÜRK GÜNHAN B (2012). The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 54 - 66.
Chicago ÇETİNGÖZ DUYGU,CANTÜRK GÜNHAN Berna The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41, no.2 (2012): 54 - 66.
MLA ÇETİNGÖZ DUYGU,CANTÜRK GÜNHAN Berna The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.2, 2012, ss.54 - 66.
AMA ÇETİNGÖZ D,CANTÜRK GÜNHAN B The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 41(2): 54 - 66.
Vancouver ÇETİNGÖZ D,CANTÜRK GÜNHAN B The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 41(2): 54 - 66.
IEEE ÇETİNGÖZ D,CANTÜRK GÜNHAN B "The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six." Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, ss.54 - 66, 2012.
ISNAD ÇETİNGÖZ, DUYGU - CANTÜRK GÜNHAN, Berna. "The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41/2 (2012), 54-66.