Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 113 - 131 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması

Öz:
Çalışmanın amacı Schwarzer ve Jerusalem’in (1995) geliştirdikleri ve 25’ten fazla dileuyarlaması yapılan Genel Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe versiyonunu geliştirmektir. Araştırma,üç farklı üniversiteden toplam 693 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Çeviri-tekrar çeviri tekniği ileTürkçe’ye çevirisi yapılan ölçeğin yapı geçerliği için Temel Bileşenler Analizi ve VarimaxDöndürme teknikleri kullanılmıştır. Bileşen analizi sonucu, özdeğerleri 1’den büyük iki bileşenlibir yapı ortaya çıkmıştır. GÖYÖ’nün ölçüt geçerliği için Stresle Başa Çıkma Ölçeği ve RosenbergÖz-Saygı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek bileşenleri için Alfa iç tutarlılık katsayıları .79 ve .63’tür.Toplamda hesaplanan Alfa katsayısı .83’tür. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısı (r=.80,p<.001)’dir. Sonuçlar ölçeğin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir olduğunudüşündürmektedir. Bulgular GÖYÖ puanlarının cinsiyet ve yaşa göre anlamlı bir biçimdefarklılaştığını göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aşkar, P. ve Dönmez, O. (2004). Eğitim yazılımı geliştirme öz yeterlik algısı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3 (6), 259-274.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84 (2), 191-215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Bıkmaz, F.H. (2002). Fen öğretiminde öz yeterlik inancı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1 (2), 197-210.
 • Bilgin, M. (1999). 14-18 Yaş grubu ergenlere yönelik sosyal yetkinlik beklentisi ölçeği geliştirilme çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (12), 7-15.
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (Fourth edition). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Chen, G., Goddard, T. & Casper, W. J. (2004). Relating general and work-specific self- evaluations and work-related control beliefs to an expanded job attitudes criterion. Applied Psychology: An International Review, 53, 349-370.
 • Chen, G., Gully, S.M. & Eden, D. (2001). Validation of a new general self-efficacy scale. Organizational Research Methods, 4, 62-83.
 • Chen, G., Gully, S.M. & Eden, D. (2004). General self-efficacy and self-esteem: toward theoretical and empirical distinction between correlated self-evaluations. Journal of Organizatioanal Behavior, 25, 375-395.
 • Çuhadaroğlu, F. (1986). Adölesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Desivilya, H.S. & Eizen, D. (2005). Conflict management in work teams: the role of social self-efficacy and group identification. The International Journal of Conflict Management, 16 (2), 183-208.
 • Devonport, T.J. & Lane, A.M. (2006). Relationships between self-efficacy, coping and student retention. Social Behavior and Personality, 34 (2), 127-138.
 • Endler, N. S., Speer, R. L., Johnson, J. M., Flett, G. L. (2001). General self-efficacy and control in relation to anxiety and cognitive performance. Current Psychology, 20 (1), 36–53.
 • Erez, A. & Judge, T.A. (2001). Relationship of core self-evaluations to goal setting, motivation, and performance. Journal of Applied Psychology, 86, 1270-1276.
 • Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz yeterlik algısı ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), 109-118.
 • Judge, T.A., & Bono, J.E. (2001). Relationship of core self-evaluation traits--self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability--with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 80-92.
 • Judge, T.A., Van Vianen, A.E.M. & De Pater, I.E. (2004). Emotional stability, core self-evaluations, and job outcomes: A review of the evidence and an agenda for future research. Human Performance, 17 (3), 325-346.
 • Karadeniz, C. (2005). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya alanına ilişkin öz yeterlik inancı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 63-69.
 • Lane, A.M., Jones, L. & Steven, M.J. (2002). Coping with failure: The effects of self- esteem and coping on changes in self-efficacy. Journal of Sport Behavior, 25 (4), 331-345.
 • Luszczynska, A., Gibbons, F.X., Piko, B.F. & Teközel, M. (2004). Self-regulatory cognitions, social comparison, and perceived peers’ behaviors as predictors of nutrition and physical activity: A comparison among adolescents in Hungary, Poland, Turkey, and USA. Psychology and Health, 19 (5), 577-593.
 • Luszczynska, A., Gutierrez- Dona, B. & Schwarzer, R. (2005). General self-efficacy in various domains of human functioning: Evidence from five countries. International Journal of Psychology, 40 (2), 80-89.
 • Luszczynska, A., Scholz, U. & Schwarzer, R. (2005). The general self-efficacy scale: Multicultural validation studies. The Journal of Psychology, 139 (5), 439-457.
 • Rimm, H. & Jerusalem, M.(1999). Adaptation and validation of an estonian version of the general self-efficacy scale (ESES). Anxiety, Stress, and Coping (Anxiety Stress Coping), 12 (3), 329-345.
 • Scherbaum, C.A., Cohen-Charash, Y. & Kern, M.J. (2006). Measuring general self- efficacy: A comparison of three measures using item response theory. Educational and Psychological Measurement, 66 (6), 1047-1063.
 • Scholz, U., Gutierrez- Dona, B., Sud, S. & Schwarzer, R. (2002). Is general self efficacy a universal construct? European Journal of Psychological Assessment, 18 (3), 242-251.
 • Scholz, U. and Schwarzer, R. (2005). The general self-efficacy scale: Multicultural validation studies. The Journal of Psychology, 139 (5), 439-457.
 • Schwarzer, R., & Born, A. (1997). Optimistic self-beliefs: Assessment of general perceived self-efficacy in thirteen cultures. World Psychology , 3, 177-190 [Online]: Retrieved on 30-December-2006, at URL: http://web.fu- berlin.de/gesund/publicat/ehps_cd/health/world14.htm
 • Schwarzer, R., Born, A., Iwawaki, S., Lee, Y.-M., Saito, E., & Yue, X. (1997). The assessment of optimistic self-beliefs: Comparison of the Chinese, Indonesian, Japanese and Korean versions of the general self-efficacy scale. Psychologia: An International Journal of Psychology in the Orient, 40 (1), 1-13.
 • Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-Nelson.
 • Schwarzer, R. & Scholz, U. (2000, August). Cross-culturel assessment of coping resources: The general perceived self-efficacy scale. Paper presented at the First Asian Congress of Health Psychology: Health Psychology and Culture, Tokyo, Japan. [Online] Retrieved on 12-February-2007, at URL: http://web.fu- berlin.de/gesund/publicat/world_data.htm
 • Sherer, M., Maddux, J.E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B. & Rogers, R. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51, 663-671.
 • Smith, S.A., Kass, S.J., Rotunda, R.J. & Schneider, S.K. (2006). If at first you don’t succeed: Effects of failure on general and task-specific self-efficacy and performance. North American Journal of Psychology, 8 (1), 171-182.
 • Terry, D.J. and O’Leary, J.E. (1995). The theory of planned behavior: The effects of perceived behavioral control and self-efficacy. British Journal of Social Psychology, 34, 199-220.
 • Tong, Y. and Shanggui, S. (2004). A Study on general self-efficacy and subjective well-being of low ses college students in a Chinese university. College Students Journal, 38 (4), 637-642.
 • Türküm, A.S. (2002). Stresle başa çıkma ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (18), 25-34.
 • Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. & Soran, H. (2004, Eylül). Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz yeterlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde Sunulan Bildiri, İstanbul.
 • Zhang, J. X., & Schwarzer, R. (1995). Measuring optimistic self-beliefs: A Chinese adaptation of the General Self-Efficacy Scale. Psychologia, 38(3), 174-181.
APA AYPAY A (2010). Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. , 113 - 131.
Chicago AYPAY Ayşe Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. (2010): 113 - 131.
MLA AYPAY Ayşe Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. , 2010, ss.113 - 131.
AMA AYPAY A Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. . 2010; 113 - 131.
Vancouver AYPAY A Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. . 2010; 113 - 131.
IEEE AYPAY A "Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması." , ss.113 - 131, 2010.
ISNAD AYPAY, Ayşe. "Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması". (2010), 113-131.
APA AYPAY A (2010). Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113 - 131.
Chicago AYPAY Ayşe Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11, no.2 (2010): 113 - 131.
MLA AYPAY Ayşe Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, 2010, ss.113 - 131.
AMA AYPAY A Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(2): 113 - 131.
Vancouver AYPAY A Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(2): 113 - 131.
IEEE AYPAY A "Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, ss.113 - 131, 2010.
ISNAD AYPAY, Ayşe. "Genel öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11/2 (2010), 113-131.