Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 102 Sayfa Aralığı: 219 - 240 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”

Öz:
Bireylerin mekan ve zaman sınırı olmaksızın kişisel verilerini paylaşabildikleri sosyal medya aynı zamanda özel hayatın gizliliğinin ihlali riskini de beraberinde getirmektedir. Bu ihlallere karşı bireyi korumayı amaçlayan çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmada son dönemde söz konusu girişimlerin en önemlilerinden biri olan unutulma hakkı incelenecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Deleting on demand from digital memory: “The right to be forgotten” as a fundamental right

Öz:
Social media is a space where people can share their personal data without place and time limitation also brings the risk of breach of secrecy of privacy of individual life. There are many regulations which aim to protect privacy of individual life against the breach of secrecy. In this article, the right to be forgotten which is a effort to protect privacy of individual life recently will be examined.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • “48 Significant Social Media Facts, Figures and Statistics Plus 7 Infographics”, http://www. jeffbullas. com/2012/04/23/48-significantsocial- media-facts-figures-and-statistics-plus-7-infographics/ (Erişim Tarihi: 17. 05. 2012). .
 • “Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union, June 2011 (Eurobarometer survey) “,http://ec. europa. eu/public_ opinion/a rchives/ebs/ebs_359_en. pdf (Erişim Tarihi: 21. 05. 2012).
 • “Copy of cease and desist letter”, http://www. wired. com /images_ blogs/threatlevel/2009/11/stopp. pdf (Erişim Tarihi: 30. 05. 2012).
 • “Directive 95/46 EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the proccessing of personel data and on the free movement of such data”, http://eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:1995:281:0031:0050: EN:PDF (Erişim Tarihi: 20. 05. 2012).
 • “EU proposes ‘right to be forgotten’ by internet firms”, http://www. bbc. co. uk/news/technology-16677370 (Erişim Tarihi: 19. 05. 2012).
 • “How does the data protection reform strenghten citizens rights”, http:// ec. europa. eu/justice/data-protection/document /review2012/ factsheets/2_en. pdf (Erişim Tarihi: 20. 05. 2012).
 • “How will the data protection reform affect social networks”, http://ec. europa. eu /justice/data-protection/document/review2012/factsheets/ 3_en. pdf (Erişim Tarihi: 22. 05. 2012).
 • “Private Data Public Rules”, Economist, http://www. economist. com/ node/21543489 (Erişim Tarihi: 30. 05. 2012).
 • “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Protection of Individuals with regard to processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data (General Data Regulation)”, http://ec. europa. eu/justice/data-protection/document/review2012/ com_2012_11_en. pdf (Erişim Tarihi: 25. 05. 2012).
 • “Types of social networks”, http://www. privacyrights. org/socialnetworking- privacy#introduction (Erişim tarihi: 19. 05. 2012).
 • “Walter Sedlmayr”, http://en. wikipedia. org/wiki/Walter_Sedlmayr (Erişim Tarihi: 30. 05. 2012).
 • “What will be the key changes”, http://ec. europa. eu/justice/data-protection/ document/review2012/factsheets/2_en. pdf (Erişim Tarihi: 21. 05. 2012).
 • “Who Can Access Information”, http://www. privacyrights. org/socialnetworking- privacy#introduction (Erişim Tarihi: 19. 05. 2012).
 • AUSLOOS, Jeff, “The “Right To Be Forgotten”-Worth Remembering”, Computer Law & Security Review, 2012.
 • BRIGHT, Peter, “Europe proposes a right to be forgotten”, http://arstechnica. com/tech-policy/2012/01/eu-proposes-a-right-to-beforgotten/ (Erişim Tarihi: 30. 05. 2012).
 • GRINGRAS, Clive, “Data Protection-The Right to be Forgotten”, http:// www. olswang. com/articles/2012/03/data-protection-the-rightto- be-forgotten/ (Erişim Tarihi: 26. 05. 2012).
 • John Schwartz, “Two German Killers Demanding Anonymity Sue Wikipedia’s Parent”, November 12, 2009, http://www. nytimes. com/ 2009/11/13/us/13wiki. html (Erişim Tarihi: 30. 05. 2012).
 • KANG, Jang-mook, You-Jin Song, Jae-Sang Cha ve Seon-Hee Lee, “A Study for Security Scheme and the Right to Be Forgotten Based on Social Network Service for Smart-Phone Environment”, Information Security and Assurance, International Conference, ISA 2011 Brno, Czech Republic, August 15-17, 2011 Proceedings, Ed. Tai-hoon Kim, Hojjat Adeli, Rosslin John Robles and Maricel Balitanas, Springer, s. 326-333.
 • NOUWT, Sjaak, “Towards a Common European Approach to Data Protection: A Critical Analysis of Data Protection Perspectives of the Council of Europe and the European Union”, Reinventing Data Protection?, Ed. Serge Gutwirth,Yves Poullet, Paul De Hert, C´ecile de Terwangne, Sjaak Nouwt, Springer Publishing, 2009, s. 275-293.
 • REDING, Viviane, “The EU Data Protection Reform 2012: Making Europe the Standard Setter for Modern Data Protection Rules in the Digital Age”, http://europa. eu/rapid/pressReleasesAction. do?reference=SPEECH/12/26 (Erişim Tarihi: 14. 05. 2012).
 • ROSEN, Jefry (2012), “The Right To Be Forgotten”, Stanford Law Review, Online 88, February 13, 2012, http://www. stanfordlawreview. org /online/privacy-paradox/right-to-be-forgotten (Erişim Tarihi: 16. 05. 2012).
 • SCHONBERGER, Viktor-Mayer, The Virtue of the Forgetting in the Digital Age, Princeton and Oxford 2009.
 • TANG, Lei ve Huan Liu, Community Detection and Mining in Social Media, Morgan & Claypool Publishers, 2010.
 • WEBER, Rolf H., “The Right to Be Forgotten More Than a Pandora Box”, JIPITEC, Vol. 2011, s. 120-130.
 • WERRO, Franz, “The Right to Inform v. the Right to be Forgotten: A Transatlantic Clash”, George Town University The Center of Transational Legal Studies Colloquium Research Paper No. 2, May 2009, s. 285-300.
 • SIRI, Lawrence ve Sandra Schmitz, “Online Archives on Trial in Germany: Is there a Right to be Forgotten?”, http://www. law. mmu. ac. uk/wp-content/uploads/2011/04/Online-Archives-on-Trial-in- Germany. pdf (Erişim Tarihi: 01. 06. 2012).
 • “(Universal MacCann –UM) Social Social Media Tracker 2012 Report”, s. 17, http://www. umww. com/global/knowledge/view?id=226 (31. 05. 2012).
 • Mooney, Carla, Online Social Networking, Lucent Books, Farmington Hills, 2009.
 • SCOTT, Peter J. ve J. Mike Jacka, Auditing Social Media A Governance and Risk Guide, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, 2011.
 • BAŞALP, Nilgün, Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması, Yetkin Yayınları, Ankara, 2004;
 • ŞİMŞEK, Oğuz, Anayasa Hukuku’nda Kişisel Verilerin Korunması, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2008;
 • GÜR, İkbal, Kişisel Verilerin Korunması Hususunda AB ile ABD Arasında Yaşanan Uyumsuzluklar ve Çözüm Yolları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010;
 • AKSOY, Hüseyin Can, Kişisel Verilerin Korunması, Çakmak Yayınları, Ankara, 2010.
 • KÜZECİ, Elif, Kişisel Verilerin Korunması, Turhan kitabevi, Ankara, 2010.
 • CİVELEK, Dilek Yüksel, Kişisel Verilerin Korunması ve Bir Kurumsal Yapılanma Önerisi (Uzmanlık Tezi), T. C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2011.
 • İLKİZ, Fikret, “Kişisel Verilerin Korunması ve Gazeteciler”, Bianet, 10 Ekim 2011, http://bianet. org/bianet/ifade-ozgurlugu/133285- kisisel-veriler-ve-gazeteciler (Erişim Tarihi: 29. 05. 2012).
APA GÜLENEK S (2012). Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”. , 219 - 240.
Chicago GÜLENEK Serdar Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”. (2012): 219 - 240.
MLA GÜLENEK Serdar Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”. , 2012, ss.219 - 240.
AMA GÜLENEK S Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”. . 2012; 219 - 240.
Vancouver GÜLENEK S Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”. . 2012; 219 - 240.
IEEE GÜLENEK S "Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”." , ss.219 - 240, 2012.
ISNAD GÜLENEK, Serdar. "Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”". (2012), 219-240.
APA GÜLENEK S (2012). Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(102), 219 - 240.
Chicago GÜLENEK Serdar Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.102 (2012): 219 - 240.
MLA GÜLENEK Serdar Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.102, 2012, ss.219 - 240.
AMA GÜLENEK S Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2012; 0(102): 219 - 240.
Vancouver GÜLENEK S Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2012; 0(102): 219 - 240.
IEEE GÜLENEK S "Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.219 - 240, 2012.
ISNAD GÜLENEK, Serdar. "Dijital hafızadan silinmeyi istemek: Temel bir insan hakkı olarak “unutulma hakkı”". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 102 (2012), 219-240.