Yıl: 2001 Cilt: 40 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 99 - 104 Metin Dili: Türkçe

Okul fobisi olan çocukların davranışsal özellikleri, annelerinin ruhsal belirti düzeyleri ve aile fonksiyonlarının incelenmesi

Öz:
Bu çalışmada okul fobisi görülen çocukların davranışsal özellikleri.annelerinin ruhsal belirti düzeyleri ve aile fonksiyonları incelenmiştir. Araştırmanın ömeklemi 6-11 yaşları arasında 34 kız ve 36 erkek olmak üzere toplam 70 ilkokul öğrencisi ve annelerinden oluşmuştur. Ölçme araçları olarak okul fobisi olan çocuklar için 4-18 Yaş Davranış Değerlendirme Ölçeği (DDÖ), annelerin ruhsal belirti düzeylerini ölçmek üzere SCL-90-R ve aile fonksiyonlarına ilişkin bilgi elde etmek için Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda elde edilen veriler çocukların problem davranışları ve aile fonksiyonları ile annelerin ruhsal belirti puan ortalamalarının psikopatoloji düzeyini aşmadığını göstermektedir. Veriler olgu bazında ele alındığında ailelerin ve çocukların yaklaşık dörtte birinin aile işlevleri ve problem davranışları açısından annelerin ise ruhsal belirti düzeylerinin herbir alt ölçek için sağlıklı olduğu saptanmıştır. Bulgular okul fobisinin çok faktörlü olduğunu, her bir olgunun tek başına ele alınması gerektiğini gösterir niteliktedir.
Anahtar Kelime: Fobik bozukluklar Kaygı bozuklukları Psikiyatrik durum derecelendirme ölçekleri Okullar Aile özellikleri Çocuk

The study of school fobic children with respect to their behavioral characteristics psychological symptoms of their mothers and family functions

Öz:
In this study, behavioural characteristics of the children with school phobia, psychological symptoms of their mothers and the family functions are examined. The sample consisted of a total of 70 (34 girls and 36 boys) elementary school students with ages between 6 and 11 and their mothers. Behavioural Assessment Scale for Children age 4-18 (CBCL) was administered to the children who were diagnosed with school phobia. Their mother's psychological symptoms were measured by SCL-90-R and Family Assessment Scale (FAS) was used to assess the children's family functions. When the data was analysed on the basis of each case, approximately one forth of the families' family functioning level, children's problem behaviour and the mothers' level of symptom were found to be healthy for each scale. Statistical analysis of the data show that school phobia is multifactorial and that each child should be treated as an individual case.
Anahtar Kelime: Psychiatric Status Rating Scales Phobic Disorders Schools Anxiety Disorders Child Family Characteristics

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Berg I. School Avoidance, School Phobia, and Truancy. Lewis, M. (eds). Child and Adolescent Psychiatry. (A Comprehensive Textbook) second edition. 1996:1004-1010.
 • 2. Bernstein G. Carrie A Borchardt, M. School refusal: Family Constellation and Family Functioning. J Anxiety Disorder 1996; (10)1: 1-19.
 • 3. King, N J Eleonora, Gullone. Ollendick, T.H. Etiology of Childhood Phobias: Current status of Rachman's Three Pathvrays theory. Behavior Research and Thearpy 1998; 36;297-309.
 • 4. Provence S A Mayes L C Separation and Deprivation. Lewis M. (eds). Child and Adolescent Psychiatry. (A Comprehensive Textbook) second edition , 1996: 382-394.
 • 5. Öner N. Türkiye'de Kullanılan Psikolojik Testler. İstanbuLBoğaziçi Üniversitesi Yayınlan, 1993: 461-465.
 • 6. Bulut I. Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı H.Ü.S.H.Y.D. Ankara:Özqüzelis Matbaası, 1990.
 • 7. Bernstein G A Garfinkel B D Functioning and Psychopathology in Families of School Phobic Children. Am. J. Psychiatry 1988; 145, 1:70-74.
 • 8. Last C G Francis G, Hersen, M, et al. Seperation Anxiety and School Phobia: A Comparison Using DSM-III Criteria. Am. J. Psychiatry, 1987; 144:653-657.
 • 9. Öztürk M. Güzelhan, Y, Alyanak, B. Okul Fobisi Olan Çocukların Annelerinde Ruhsal Bozukluklar. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Poster Sunumları Tam Metin Kitabı 199:121-124.
 • 10. Kearney C A, Silverman, W K Family Environment of Youngsters with School Refusal Behavior: A synopsis with Implications for Assessment and Treatment. J Am (J AM Family Therapy. 1995; 23 (1):59-71.
 • 11. Yurtbay T. Okul Fobisi Vakalarında Depresif Belirti incelemesi. Düşünen Adam Dergisi 1997; 10 (3): 40-46.
 • 12. Blagg N. Yule, W School Phobia. Oilendick, T H King, N J Yule W. (eds.), International Handbook of Phobic and Anxiety Diorders in Children and Adolescents New York: Plenum Press; 1994:169-186.
 • 13. Young G. Chiland, C Kaplan D. Children Rejecting School and Society Rejeting Children. İn: Chiland C, Young J G. (eds.), Why Children Reject School, Wiews from Seven Countries. New Haven: Yale University Press; 1990: 3-15.
 • 14. Rutter, M, Hersov L. Child Pscyhiatry: Modern Approaches. Blackvvell Scientific Publications, Oxford-London: 1977.
 • 15. Berg I. Absence from school and mental healt. J British Psychiatry 1992;161: 154-166.
 • 16. Türkbay T. Ayrılık Kaygısı Bozukluğu Olan Çocuklardakı Psikolojik, Ailesel ve Sosyal Etmenlerin Karşılaştırılması G.A.T.A. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, 1999. 17. Bovvlby J. Attachment and Loss. Penguin Books:1989;1.
APA BÜKÜŞOĞLU N, AYSAN F, ERERMİŞ S (2001). Okul fobisi olan çocukların davranışsal özellikleri, annelerinin ruhsal belirti düzeyleri ve aile fonksiyonlarının incelenmesi. Ege Tıp Dergisi, 40(2), 99 - 104.
Chicago BÜKÜŞOĞLU Nagehan,AYSAN Ferda,ERERMİŞ Serpil Okul fobisi olan çocukların davranışsal özellikleri, annelerinin ruhsal belirti düzeyleri ve aile fonksiyonlarının incelenmesi. Ege Tıp Dergisi 40, no.2 (2001): 99 - 104.
MLA BÜKÜŞOĞLU Nagehan,AYSAN Ferda,ERERMİŞ Serpil Okul fobisi olan çocukların davranışsal özellikleri, annelerinin ruhsal belirti düzeyleri ve aile fonksiyonlarının incelenmesi. Ege Tıp Dergisi, vol.40, no.2, 2001, ss.99 - 104.
AMA BÜKÜŞOĞLU N,AYSAN F,ERERMİŞ S Okul fobisi olan çocukların davranışsal özellikleri, annelerinin ruhsal belirti düzeyleri ve aile fonksiyonlarının incelenmesi. Ege Tıp Dergisi. 2001; 40(2): 99 - 104.
Vancouver BÜKÜŞOĞLU N,AYSAN F,ERERMİŞ S Okul fobisi olan çocukların davranışsal özellikleri, annelerinin ruhsal belirti düzeyleri ve aile fonksiyonlarının incelenmesi. Ege Tıp Dergisi. 2001; 40(2): 99 - 104.
IEEE BÜKÜŞOĞLU N,AYSAN F,ERERMİŞ S "Okul fobisi olan çocukların davranışsal özellikleri, annelerinin ruhsal belirti düzeyleri ve aile fonksiyonlarının incelenmesi." Ege Tıp Dergisi, 40, ss.99 - 104, 2001.
ISNAD BÜKÜŞOĞLU, Nagehan vd. "Okul fobisi olan çocukların davranışsal özellikleri, annelerinin ruhsal belirti düzeyleri ve aile fonksiyonlarının incelenmesi". Ege Tıp Dergisi 40/2 (2001), 99-104.