Yıl: 2012 Cilt: 43 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 7 - 11 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri

Öz:
Bu çalışma, İğdır ekolojik şartlarında Gisela-5 anacı üzerine aşılı olarak yetiştirilen yedi yaşlı Ziraat 900 kiraz çeşidinde GA3 uygulamalarının meyve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2010-2011 yıllarında yürütülmüştür. Kiraz ağaçlarına, her iki yılda da meyveye ben düştüğü dönemde 0 (kontrol), 10, 20, 30, 40, 50 ppm dozlarında GA3 uygulamaları aynı ağaçlara püskürtme sureti ile yapılmıştır. Araştırmada meyve ağırlığı (g), meyve eni (mm), meyve boyu (mm), çekirdek ağırlığı (g), et ağırlığı (g), meyvenin delinme direnci (g/1.75 mm çaplı uç), meyve sapı uzunluğu (mm), meyve sapı ağırlığı (g), suda çözünen kuru madde miktarı (%), pH ve askorbik asit (mg/1) gibi fiziksel ve kimyasal özellikler incelenmiştir. Uygulamalara göre değişmekle beraber, iki yıllık ortalamalara göre meyve ağırlığında % 10.71, meyve eninde % 6.33, meyve boyunda % 5.20, çekirdek ağırlığında % 26.67, sap uzunluğunda % 9.73, meyvelerin delinme direncinde % 3.40, meyve suyu pH'smda % 10.20, meyvenin C vitamin içeriğinde % 81.95 oranlarında artışların olduğu tespit edilmiştir. İğdır ekolojik koşullarında kirazda meyve kalitesini artırmaya yönelik GA3'ün en ideal uygulama dozlarının 20 ile 40 ppm arasında olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: giberellik asit pH kimyasal bileşim bitki büyüme düzenleyicileri anaçlar Prunus avium askorbik asit tohum ağırlığı bitki bileşimi ürün kalitesi kiraz

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Tarımsal Ekonomi ve Politika Çevre Bilimleri Ekoloji Genetik ve Kalıtım Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri Mühendislik, Kimya Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Entomoloji Ziraat, Toprak Bilimi

Effects of gibberellic acid (GA3) applications on fruit quality of sweet cherry cv. 0900-Ziraat

Öz:
The study was conducted in İğdır ecological conditions in 2010-2011. The aim of the study was to determine the effects of GA3 applications on the fruit quality in the '0900-Ziraat' sweet cherry cultivar grafted onto a seven-year-old Gisela-5 rootstock. Sweet cherry trees cv. '0900-Ziraat' were sprayed with GA3 consisted of 0 (control), 10, 20, 30, 40 and 50 ppm GA3 same trees when fruit color was straw-yellowat the two years. In the study, sweet cherry fruits were evaluated in terms of and chemical characteristics such as; fruit weight (g), width (mm), length (mm), seed weight (g), flesh weight (g), fruit puncture resistance (g/1.75 mm pit diameter), peduncle length (mm), peduncle weight (g), soluble solid content (%), pH, ascorbic acit (mg/1). It was found that according to different GA3 applications increased fruit weight by 10.71%, width by 6.33%, length by 5.20%, seed weight by 26.67%, peduncle length by 9.73%, fruit puncture resistance by 3.40%, pH by 10.20%, ascorbic acid by 81.95% in comparison with the control. As a result, in İğdır ecological conditions, to improve fruit quality of sweet cherry, the ideal doses of GA3 application were determined to be between 20 and 40 ppm.
Anahtar Kelime: seed weight plant composition crop quality cherries gibberellic acid pH chemical composition plant growth regulators rootstocks Prunus avium ascorbic acid

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Tarımsal Ekonomi ve Politika Çevre Bilimleri Ekoloji Genetik ve Kalıtım Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri Mühendislik, Kimya Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Entomoloji Ziraat, Toprak Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anonymous, 2008. Dünya ve Türkiye Kiraz Üretimi ve Ticareti.
 • Akdeniz İhracatçı Birlikleri Araştırma Serisi. No: 50. Anonymous, 2009. FAO Satistical database, www.fao.org (erişim tarihi: 15.01.2012).
 • Anonymous, 2010. Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr (erişim tarihi: 08.01.2012). Arteca, R.N., 1996. Plant Growth Substances: Principles and Applications. Chapman and Hall Press, New York, USA, p. 332.
 • Aslantaş, R.; Güleryüz, M., 2003. Çilekte CaO uygulamalarının meyve kalitesi ve raf ömrü üzerine etkilerinin belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sepozyumu (23-25 Ekim, Ordu), s.283-287.
 • Aslantaş, R., 2012. Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Bahçe Bitkilerinde Kullanımı ve Önemi. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (Ders Notu), Erzurum.
 • Aşkın, M.A.; Kankaya, A.; Akmcı-Yıldırım, F.; Yıldırım, A.N.; Şahin-Çevik, M., 2008. The current situation and future prospects of sweet cherry production in İsparta province of Turkey. Acta Horticulturae, 795: 541 - 544.
 • Baktır, I., 2010. Bitki Büyüme Düzenleyicileri Özellikleri ve Tarımda Kullanımları. Hasad Yayıncılık, 110 s, İstanbul.
 • Bradley, M.V.; Crane, J.C., 1960. Gibberellin induced inhibition of bud development in some species of prunus. Science 131:825-826.
 • Byers, R.E.; Carbaugh, D.H.; Presley, C.N., 1990. The influence bloom thinning and GA sprays on flower bud numbers and distribution in peach trees. J. Hort. Sci. 65(2): 143-150.
 • Choi, C.; Wiersma, P.A.; Toivonen, P.; Kappel, F., 2002. Fruit growth, frimness and cell wail hydrolytic enzyme activity during development of sweet cherry fruit treated with gibberellic acid (GA3). Journal of Horticultural Sci. & Biotechnology, 77(5):615-621.
 • Clayton, M.; Biasi, W.V.; Agar, I.T.; Southwick, S.M.; Mitcham, E.J., 2003. Postharvest Quality of'Bing' Cherries Following Preharvest Treatment with Hydrogen Cyanamide, Calcium Ammonium Nitrate, or Gibberellic Acid. Hort. Sci., 38(3):407-411.
 • Davis, P J., 2004. The Plant Hormones: Their Nature, Occurrence and Functions. In: Davis PJ (Ed.), Plant Hormones. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, pp. 1-15.
 • Demirsoy, L.K.; Bilgener, Ş., 1998. The effects of preharvest calcium hydroxide applications on cracking and fruit quality in 0900 Ziraat, Lambert and Van sweet cherry varieties. Acta Horticult. 468: 657-662.
 • Düzgüneş, O.; Kesici, F.; Gürbüz, T., 1993. İstatistik Metotları. II. Baskı. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 1291, 218s, Ankara,.
 • Facteau, T.J.; Rowe, K.E.; Chestnut, N.E., 1985. Firmness of sweet cherry fruit following multiple applications of gibberellic acid. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 110 (6):775-777.
 • Güleryüz, M., 1982. Bahçe Ziraatında Büyütücü ve Engelleyici Maddelerin Kullanılması ve Önemi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 279,130s, Erzurum.
 • Horvitz, S.; Godoy, C.; L6pez Camelo, A.F.; Yommi, A.; Godoy, C., 2003. Application of gibberellic acid to 'Sweetheart' sweet cherry: Effects on fruit quality at harvest and during cold Storage. Acta Horticulturae, 628:311-316
 • Kappel, F.; MacDonald, R.A.; 2002. Gibberellic acid increases fruit firmness, fruit size, and delays maturity of 'Sweetheart' sweet cherry. Journal of American Pomological Society, 56(4):219-222.
 • Kaşka, N., 2001. Türkiye'nin sert çekirdekli meyvelerde üretim hedefleri üzerine öneriler. I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, Yalova, pp. 1-16.
 • Looney, N.E., 1996. Principles and Practise of Plant Bioregulator Usage in Cherry Production. In A. D. Webster & N. E. Looney (Eds.), Cherries: Crop physiolohy, production and user (pp. 279-298). Cambridge: University Press.
 • Proebsting, E.L.; Carter, G.H.; Mills, H.H., 1973. Quality , improvement in canned 'Rainier' cherries (P. avium L.) with gibberellic acid. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 98: 334-336.
 • Ramezani, S.; Shekafandeh, A., 2009. Roles of gibberellic acid and zinc sulphate in increasing size and weight of olive fruit. African J.of Biotechnology, 8(24):6791-6794.
 • Southwick, S.M.; Weis, K.G.; Yeager, J.T., 1995. Controlling cropping in loadel cling peach using gibberellin: Effects on flower density, fruit distribution, fruit firmness, fruit thinning, and yield. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 120:1087-1095.
 • Tromp,J. 1982. Flower-bud formation in apple as affected by various gibberellins. J. Hort. Sci. 57: 277-82.
 • Usenik, V.; Kastelec, D.; Stampar, F., 2005. Physicochemical changes of sweet cherry fruits related to application of gibberellic acid. Food Chemistry, 90:663-671.
 • Vursavuş, K.; Kelebek, H.; Selli, S., 2006. A study on some chemical and physico-mechanic properties of three sweet cherry varieties (Prunus avium L.) in Turkey. J. Food Eng. 74: 568-575.
 • Yıldırım, A.N.; Koyuncu, F., 2010. The effect of gibberellic acid applications on the cracking rate and fruit quality in the '0900 Ziraat' sweet cherry cultivar. African Journal of Biotechnology, 9(38):6307-6311.
APA Pehluvan M, BOZHÜYÜK M, DOĞRU ÇOKRAN B, Özden E, ASLANTAŞ R (2012). Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri. , 7 - 11.
Chicago Pehluvan Mücahit,BOZHÜYÜK M. Ramazan,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,Özden Eren,ASLANTAŞ Rafet Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri. (2012): 7 - 11.
MLA Pehluvan Mücahit,BOZHÜYÜK M. Ramazan,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,Özden Eren,ASLANTAŞ Rafet Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri. , 2012, ss.7 - 11.
AMA Pehluvan M,BOZHÜYÜK M,DOĞRU ÇOKRAN B,Özden E,ASLANTAŞ R Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri. . 2012; 7 - 11.
Vancouver Pehluvan M,BOZHÜYÜK M,DOĞRU ÇOKRAN B,Özden E,ASLANTAŞ R Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri. . 2012; 7 - 11.
IEEE Pehluvan M,BOZHÜYÜK M,DOĞRU ÇOKRAN B,Özden E,ASLANTAŞ R "Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri." , ss.7 - 11, 2012.
ISNAD Pehluvan, Mücahit vd. "Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri". (2012), 7-11.
APA Pehluvan M, BOZHÜYÜK M, DOĞRU ÇOKRAN B, Özden E, ASLANTAŞ R (2012). Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1), 7 - 11.
Chicago Pehluvan Mücahit,BOZHÜYÜK M. Ramazan,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,Özden Eren,ASLANTAŞ Rafet Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43, no.1 (2012): 7 - 11.
MLA Pehluvan Mücahit,BOZHÜYÜK M. Ramazan,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,Özden Eren,ASLANTAŞ Rafet Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.43, no.1, 2012, ss.7 - 11.
AMA Pehluvan M,BOZHÜYÜK M,DOĞRU ÇOKRAN B,Özden E,ASLANTAŞ R Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2012; 43(1): 7 - 11.
Vancouver Pehluvan M,BOZHÜYÜK M,DOĞRU ÇOKRAN B,Özden E,ASLANTAŞ R Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2012; 43(1): 7 - 11.
IEEE Pehluvan M,BOZHÜYÜK M,DOĞRU ÇOKRAN B,Özden E,ASLANTAŞ R "Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri." Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43, ss.7 - 11, 2012.
ISNAD Pehluvan, Mücahit vd. "Giberalik asit (GA3) uygulamalarının 0900-Ziraat kiraz çeşidinin bazı meyve özelliklerine etkileri". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43/1 (2012), 7-11.