Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 529 - 542 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi

Öz:
Literatürde 1980 ve sonrasında doğanlar dijital yerli olarak tanımlanmaktadır. Dijital yerlilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi ve bunu tanımadıkları insanlar da dâhil olmak üzere, kendilerine ait bilgi, fotoğraf, veri vb. sosyal paylaşım sitelerinde başkalarıyla paylaşmakta bir sakınca görmemeleridir. Bunu bilgi edinmek ya da paylaşmak amacıyla yaptıklarını belirtseler de yeni neslin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışının sorgulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (MÜBBY) öğrencilerinin birer dijital yerli olarak sosyal paylaşım sitelerini nasıl kullandıkları sorgulanmış ve neticesinde öğrencilerin bilgi edinme yaklaşımları ve mahremiyet konusuna bakış açıları incelenmiştir. Çalışma kapsamında MÜBBY’de birinci eğitimde öğrenim gören 230 öğrenciye kapalı uçlu sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS programına girilerek değerlendirilmiş ve sonuçlar buna göre yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda, ankete katılan dijital yerlilerin bilgi edinme ve bilgi paylaşımı konusunda sosyal platformu sıklıkla kullandıkları ve yaklaşık yarısının sosyal platformda hareket ederken mahremiyet kavramını referans almadığı görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Davranış Bilimleri

The effects of social networking sites on understanding of information and privacy of digital natives

Öz:
Those born after 1980 are defined in literature as digital natives. The digital natives were literally born into a world of knowledge and technology. The most important characteristic of digital natives is that not only do they perfom more than one function on a single device simultaneously but that they also do not have any qualms about sharing personal information even with indviduals that they do not know online. Even though digital natives would argue that their aim is to simply share information, it is necessary to probe how the new generation’s understanding of the concepts of obtaining information and privacy. This study examined how students of the Department of Information and Records Management at the University of Marmara as digital natives used social networking sites and therefore examined the approach of students to obtanining information and their views on the issue of privacy. In this study, 230 students who are formal training at MÜBBY were surveyed a questionnaire consisting of close-ended questions. The survey results were entered the SPSS program and the results were evaluated according to SPSS results. End of the study, participated in the survey of the digital natives on the social platform are often used to obtain information and knowledge sharing, and about half of the digital natives while moving on the social platform had not seen the reference of the concept of privacy.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • comScore (2012). 31 Mayıs 2012 tarihinde http://www.comscore.com adresinden erişilmiştir.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Kakırman Yıldız, A. (2012). Dijital yerliler gerçekten yerli mi yoksa dijital melez mi? Journal of Academic Social Science Studies, 5(6), 819-833.
 • OCLC (2011) Perceptions of libraries, 2010: Context and community: A report to the OCLC membership. Dublin, Ohio: OCLC.
 • Prensky, M. (2001a). Digital natives, digital immigrants. On The Horizon, 9(5), 1-6. 2 Haziran 2012 tarihinde http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20 digital%20immigrants%20-%20part1.pdf adresinden erişildi.
 • Prensky, M. (2001b). Digital natives, digital immigrants, Part II: Do they really think diff erently? On the Horizon, 9(6), 1-6. 2 Haziran 2012 tarihinde http://www.marcprensky.com/writing/
 • prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part2.pdf adresinden erişildi.
 • Prensky, M. (2009). H. sapiens digital: From digital natives to digital wisdom. Innovate: Journal of Online Education, 5(3). 30 Mayıs 2012 tarihinde http://www.innovateonline.info/index. php?view=article&id=705 adresinden erişildi.
 • Rayport, J. F. (2009). Social networks are the new web portals. 2 Haziran 2012 tarihinde http:// www.businessweek.com/technology/content/jan2009/tc20090121_557202.htm adresinden erişildi.
 • Sabah Pazar. (2012). 27 Mayıs 2012 tarihinde http://www.sabah.com.tr/Pazar adresinden erişildi.
 • Schmidt, F. (2010). Dijital yerli misiniz, göçmen mi? 29 Mayıs 2012 tarihinde http://www.dw.de/ dijital-yerli-misiniz-g%C3%B6%C3%A7men-mi/a-5902258 adresinden erişildi.
 • Sosyal Paylaşım Siteleri Soruşturması (2011). 2 Haziran 2012 tarihinde http://www.uhim.org/ images/rapor/1301669887.pdf adresinden erişildi.
 • Şalom (2012). Sanal âlem fayda mı zarar mı? 1 Haziran 2012 tarihinde http://www.salom.com.tr/ newsdetails.asp?id=79299#.ULhhPuQidBo adresinden erişildi.
 • Tonta, Y. (2009). Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23(4), 742-768.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2011). Türkiye istatistik yıllığı, 2011 özeti: İstatistiklerle Türkiye. 6 Haziran 2012 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=5 adresinden erişildi.
APA KAKIRMAN YILDIZ A (2012). Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. , 529 - 542.
Chicago KAKIRMAN YILDIZ ASİYE Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. (2012): 529 - 542.
MLA KAKIRMAN YILDIZ ASİYE Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. , 2012, ss.529 - 542.
AMA KAKIRMAN YILDIZ A Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. . 2012; 529 - 542.
Vancouver KAKIRMAN YILDIZ A Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. . 2012; 529 - 542.
IEEE KAKIRMAN YILDIZ A "Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi." , ss.529 - 542, 2012.
ISNAD KAKIRMAN YILDIZ, ASİYE. "Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi". (2012), 529-542.
APA KAKIRMAN YILDIZ A (2012). Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 529 - 542.
Chicago KAKIRMAN YILDIZ ASİYE Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. Bilgi Dünyası 13, no.2 (2012): 529 - 542.
MLA KAKIRMAN YILDIZ ASİYE Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. Bilgi Dünyası, vol.13, no.2, 2012, ss.529 - 542.
AMA KAKIRMAN YILDIZ A Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. Bilgi Dünyası. 2012; 13(2): 529 - 542.
Vancouver KAKIRMAN YILDIZ A Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. Bilgi Dünyası. 2012; 13(2): 529 - 542.
IEEE KAKIRMAN YILDIZ A "Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi." Bilgi Dünyası, 13, ss.529 - 542, 2012.
ISNAD KAKIRMAN YILDIZ, ASİYE. "Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi". Bilgi Dünyası 13/2 (2012), 529-542.