Yıl: 2012 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 133 - 142 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları

Öz:
Sosyal yardımlar yoksul kesimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik devlet tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımları kapsamaktadır. Toplum içinde yoksulluğu ve gelir dağılımındaki adaletsizlikleri önlemede ve toplumsal huzuru sağlamada uygulanan sosyal güvenlik sistemi programları önemli yer teşkil etmektedir. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişim ve gelişmelerle birlikte yoksul kesimin ihtiyaçlarında da farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak birçok önlem alınmış, çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmış, bu düzenlemeleri uygulamaya yönelik birçok kurum kurulmuştur. Uygulanan sosyal yardım programları sosyal güvenlik sisteminin açıklarını kapatıcı son önlemlerden kabul edilmektedir. Yoksul kesimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik devletin yaptığı merkezi ve yerel düzeydeki sosyal yardım uygulamalarının tarihsel gelişimi ve bugünkü düzeyi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Gelir dağılımından kaynaklanan adaletsizlikler toplumsal huzurun bozulmasında olası etkenler arasında gösterilmektedir. Sosyal yardım özellikle bu aşamada emniyet görevi gören işlevsel bir konumdadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Siyasi Bilimler Kamu Yönetimi Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sosyoloji

Social Welfare Practices In Turkey

Öz:
Social welfare contains goods and cash aids made by the state to meet the needs of the poor people. Social security system programmes have a major role in preventing poverty and injustice in income distribution in a society as well as in ensuring social peace. Parallel to the changes and developments in Turkey and in the world, needs of the poor have also varied. Applied social aid programmes are considered as one of the last measures to fill the gaps of social security systems. To fulfil these different needs many measures were taken, various legal regulations were acted and many new organizations were established. The subject of this study is to explore historical developments of the state’s social welfare practices at national and local level and their current situation. Injustices in income distribution are considered among the possible factors of deteriorating social peace. Social welfare, at this point, serves as a functional safety measure.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Siyasi Bilimler Kamu Yönetimi Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sosyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2010), Sosyal Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü, Ankara.
 • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (2009), Kentsel Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar, Kentleşme Şurası, Ankara.
 • Belediye Kanunu (5393 sayılı Kanun), Resmi Gazete Sayısı: 25874, Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2005.
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu (5216 sayılı Kanun), Resmi Gazete Sayısı: 25531, Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2004.
 • COŞKUN, Selim, GÜNEŞ, Samet (2011), Dünyadaki Gelişmeler Çerçevesinde Ülkemizdeki Sosyal Yardımları İyileştirme Çabalarının Değerlendirilmesi, (Çevrimiçi), http://www.sydgm.gov.tr/tr/html/153/Yayinlar/, Erişim (08.02.2011).
 • ÇİÇEK, Eda (2010), Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Faaliyetleri, Yerel Siyaset Dergisi, 39. Sayı, (Çevirimiçi), http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=1155, Erişim (03.02.2011).
 • DDK (2009), Türkiye’de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk, Özürlü, Yaşlı ve Diğer Kişilere Götürülen Sosyal Hizmetlerin ve Sosyal Yardımların Genel Olarak Değerlendirilmesi, Bu Hizmetlerin Düzenli ve Verimli Şekilde Yürütülmesinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması Raporu Özeti, (Çevirimiçi), http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk29.pdf, Erişim (20.12.2010)
 • DPT (2006), Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Raporu, Ankara, (Çevrimiçi), http://plan9.dpt.gov.tr/oik11_sosyalguvenlik/sosyalgu.pdf, Erişim (04.02.2011).
 • ERSÖZ, Halis Yunus (2004), Sosyal Politika Perspektifinden Yerel Yönetimler (İngiltere, İsveç ve Türkiye Örneği), Filiz Kitapevi, İstanbul.
 • ES, Muharrem (2007), Kentsel Yoksulluğun Azaltılmasında Sosyal Belediyeciliğin Rolü, Yerel Siyaset Dergisi, 13. Sayı, (Çevirimiçi), http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=583, Erişim (03.02.2011).
 • ES, Muharrem (2008), Osmanlı Devletinde Mahalli İdareler, Yerel Siyaset Dergisi, 27. Sayı, (Çevirimiçi), http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=929, Erişim (03.02.2011).
 • FALAY, Nihat, VARCAN, Nezih (2009), Yerel Yönetimler, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • FİDAN, Ali (2006), Sosyal Politikaya Katkısı Açısından 5393 Sayılı Belediye Kanunu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi, (S.B.E), İstanbul.
 • HACIMAHMUTOĞLU, Hande (2009), Türkiye’deki Sosyal Yardım Sisteminin Değerlendirilmesi, DPT Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • İLTER, Ozan (2009), Sosyal Yardım Alanında SYDV ve STK İşbirliği, Sorunlar, Çözüm Önerileri, T.C Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • KARAKIŞ, Engin (2009), Küreselleşen Dünya Yönetiminde Yerel Yönetimler Bağlamında Sosyal Politika, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, (S.B.E.), Sivas.
 • ŞENER, Ülker (2001), Yoksullukla Mücadelede Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım Mekanizmaları ve İş Gücü Politikaları, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), (Çevirimiçi), http://www.tepav.org.tr/tr/yayin/s/277, Erişim (09.02.2011).
 • TAŞÇI, Faruk (2010), Sosyal Politikalarda Can Simidi Sosyal Yardım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • TAŞÇI, Faruk (2009), Yoksulluğa ve Yoksullara Dönük Ahlak Yaklaşımları, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 57, (Çevirimiçi), http://www.iudergi.com/index.php/sosyalsiyaset/issue/view/14/showToc, Erişim (07.02.2011).
APA ZENGİN E, ŞAHİN A, ÖZCAN S (2012). Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları. , 133 - 142.
Chicago ZENGİN Eyüp,ŞAHİN Ayhan,ÖZCAN Salih Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları. (2012): 133 - 142.
MLA ZENGİN Eyüp,ŞAHİN Ayhan,ÖZCAN Salih Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları. , 2012, ss.133 - 142.
AMA ZENGİN E,ŞAHİN A,ÖZCAN S Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları. . 2012; 133 - 142.
Vancouver ZENGİN E,ŞAHİN A,ÖZCAN S Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları. . 2012; 133 - 142.
IEEE ZENGİN E,ŞAHİN A,ÖZCAN S "Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları." , ss.133 - 142, 2012.
ISNAD ZENGİN, Eyüp vd. "Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları". (2012), 133-142.
APA ZENGİN E, ŞAHİN A, ÖZCAN S (2012). Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 133 - 142.
Chicago ZENGİN Eyüp,ŞAHİN Ayhan,ÖZCAN Salih Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19, no.2 (2012): 133 - 142.
MLA ZENGİN Eyüp,ŞAHİN Ayhan,ÖZCAN Salih Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, 2012, ss.133 - 142.
AMA ZENGİN E,ŞAHİN A,ÖZCAN S Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 19(2): 133 - 142.
Vancouver ZENGİN E,ŞAHİN A,ÖZCAN S Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 19(2): 133 - 142.
IEEE ZENGİN E,ŞAHİN A,ÖZCAN S "Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, ss.133 - 142, 2012.
ISNAD ZENGİN, Eyüp vd. "Türkiye’de Sosyal yardım uygulamaları". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19/2 (2012), 133-142.