Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 1 - 35 Metin Dili: Türkçe

Başarısızdevlet-demokratik model ülke sarmalında Gürcistan'ın 20 yılı

Öz:
Gürcistan, bağımsızlığın ilan edildiği 1990'lı yıllardan bu güne zayıf siyasi, ekonomik ve [inansal yapısı ile etnik sorunlarıyla sürekli olarak bir başarısız devlet görüntüsü sergiledi. Ülkede güçlü, demokratik ve kapsayıcı bir siyasi liderin çıkmaması, etkin muhalefetin oluşamaması birçok sorunlara yol açtı. Gürcistan'ın kısa vadeli geleceği, 2012'de yapılacak parlamento seçimleriyle nasıl bir parlamento oluşacağı ve 20I3e yapılacak başkanlık seçimlerinin nasıl seyredeceği konusuna bağlıdır. Seçimlerden sonra yürürlüğe girecek anayasa değişikliklerinin nasıl bir düzen oluşturacağı. Saakaşvili'nin siyasi tavrı ve geleceği, Gürcistan 'ın ana gündemini belirleyecektir. Gürcistan 'ın en büyük sorunu, Saakaşvili 'n'ın karşısına 2003-2004 dönemindeki gibi etkili ve güçlü bir yeni Saakaşvili 'nin çıkmamış olmasıdır. Saakaşvili 'nin Rusya 'dakine benzer bir "Putin-Med-vedev" senaryosunu mu tercih edeceği yoksa farklı ve demokratik bir yol mu izleyeceği henüz belirsizliğini korumaktadır.
Anahtar Kelime:

Between the paradox of failed state and democratic model: The 20 years of Georgia's independence

Öz:
Georgia has been displaying the characteristics of a failing state since the early 1990s with its weak political structure, lack of a national financial system, rampant ethnic strife and illegal armed groups. To complicate the matters more, the control of state over its national territory was compromised and the involvement of foreign powers worsened the situation. The main poblem in current Georgia is the lack of opposition and the emergence of strong presidential candidate alternative to Saakashvili. Georgia's short term political future depends on 2012 parliamentary elections, parliament's composition and 2013 presidential elections. The new constitution will come into force after parliamentary elections. The new political order, Saakashvili !s political attitudes, oppoistion's structure and other ethnic and political problems would be the main issues in Georgia fc political agenda. Saakaşvili!s political choice regarding Georgia's political future and the change of power is still unclear.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ağacaıı, Kamil, "Gürcistan: Çok Milletli Yapıda Devlet İnşa Sürecinin Öyküsü", Cavid Veliev & Araz Aslanlı (Der.), Güney Kafkasya: Toprak Bütünlüğü, Jeopolitik Mücadeleler ve Enerji, (Ankara: Berikan Yayınevi, 2011).
 • Alieva, Leila, Reshaping Eurasia: Foreign Policy Strategies and Leadership Assets in Post-Soviet Caucasus, Berkeley, University of California Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies, Working Paper Series, Winter 1999-2000.
 • Aydıngün, Ayşegül, "Ahıska Türklerinin Gürcistan'a Dönüş Sürecinde Son Durum", Stratejik Analiz, Cilt: 7, Sayı: 77, 2006.
 • Aydıngün, Ayşegül, "Ahıska (Meskhetian) Turks: Source of Conflict in the Caucasus", The International Journal of Human Rights, Cilt: 6, Sayı: 2, 2002.
 • Azer, Candan, Babadan Oğuhı Güney Kafkasya: Türkiye-Güney Kafkasya İlişkileri, (İstanbul: Truva Yayınları, 2011).
 • Coppieters, Bruno & Legvold, Robert (Der.), Statehood and Security: Georgia After the Rose Revolution, (Massachusetts, The MIT Press. 2005).
 • Cornell, Svante, Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus, (Surrey: Curzon, 2001).
 • Çelikpala, Mitat, "The Russian Policies in the South Caucasus", Mustafa Aydın (Der.), Non-Traditional Security Threats and Regional Cooperation in the Southern Caucasus, (Amsterdam: IOS Press, 2011).
 • Çelikpala, Mitat, "Kafkasya'daki Son Gelişmeler: Küresel Hâkimiyet Mücadelesi ve Türkiye", Stratejik Analiz, Sayı: 101. ASAM. Ankara, 2008.
 • Çelikpala, Mitat, "From a Failed State to a Weak One? Georgia and Turkish-Georgian Relations", The Turkish Yearbook of International Relations, Sayı: 36, 2006.
 • Çelikpala, Mitat, "Kuzey Kafkasya'da Anlaşmazlıklar, Çatışmalar ve Türkiye", Mustafa Aydın & Çağrı Erhan (Der.), Beş Deniz Havzasında Türkiye, (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2006).
 • Darchiashvili, David, "Georgian Defense Policy and Military Reform", Bruno Coppieters & Robert Legvold (Der.), Georgia After the Rose Revolution, (London: The MIT Press, 2005).
 • Demirağ, Yelda, "Türkiye-Gürcistan İlişkileri", Mustafa Aydın (Der.), Türkiye'nin Avrasya Macerası 1989-2006 (Avrasya Üçlemesi II), (Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007).
 • Fairbanks, Jr., C. H., "Georgia's Rose Revolution", Journal of Democracy, Cilt: 15, Sayı: 2, 2004.
 • Fotiou, Eleni, Caucasus Stability and Cooperation Platform: What is at Stake for Regional Cooperation, ICBSS Policy Brief, Sayı: 16, Atina, 2009.
 • Gültekin-Punsmann, Burcu, The Caucasus Stability and Cooperation Platform: An Attempt to Foster Regional Accountability, ICBSS Policy Brief, Sayı: 13, Atina, 2009.
 • Helly, Damian & Gogia, Giorgi, "Georgian Security and the Role of the West", Bruno Coppieters & Robert Legvold (Der.), Georgia After the Rose Revolution, (London: The MIT Press, 2005).
 • Hunter, Shreen T., The Transcaucasus in Transition: Nation Building and Conflict, Washington D.C., Center for Strategic and International Studies (CSIS), 1994.
 • Hunter, Shreen T., "The Evolution of the Foreign Policy of the Transcaucasian States", G. K. Bertsch et. al. (Der.), Crossroads and Conflict: Security and Foreign Policy in the Caucasus and Central Asia, (New York: Routledge, 2000).
 • International Crisis Group (ICG), Georgia-Russia: Learn to Live like Neighbours, Europe Briefing, Sayı: 65, 8 Ağustos 2011, (http://www.crisisgroup. org/~/media/Files/europe/caucasus/georgia/B65--%20Georgia-Russia-%20 Learn%20to%20Live%20like%20Neighbours.pdf).
 • International Crisis Group (ICG), Georgia: Securing a Stable Future, Europe Briefing, Sayı: 58, 13 Aralık 2010, (http://www.crisisgroup.org/~/media/Fi-les/euıope/B58%20Georgia%20--%20Securing%20a%20Stable%20Future. ashx).
 • International Crisis Group (ICG), Georgia and Russia: Clashing Over Abkhazia, Europe Report, Sayı: 193, 5 Haziran 2008, (http://www.crisisgr0up.0rg/~/ media/Files/europe/193_georgia_and_russia_clashing_over_abkhazia.pdf)
 • International Crisis Group (ICG), Georgia: Sliding Towards Authoritarianism?, Europe Report, Sayı: 189, 19 Aralık 2007, (http://www.crisisgroup.org/Wme-dia/Files/europe/189_georgia_sliding_towards_authoritarianism.pdf)
 • Ismailzade, Fariz, "US Policy Towards the South Caucasus: How to Move Forward", Caucasus Analytical Digest, Sayı: 13, 15 Şubat 2010, (http://www. css.ethz.ch/publications/pdfs/CAD-13-5-8.pdf).
 • Jackson, Paul, "Ethnicity, Decentralisation and Fissile State in Georgia", Public Administration and Development, Cilt: 24, Sayı: 1, 2004.
 • Jaffe, Amy, "US Policy towards the Caspian: Can the Wish-list be Realized?", Gennady Chufrin (Der.), The Security of the Caspian Sea Region, (Oxford: Oxford University Press, 2001).
 • Karasar, Hasan Ali, Saakashvili Pulled the Trigger: Turkey between Russia and Georgia, SETA Policy Brief, Sayı: 20, Ankara, 2008.
 • Larsson, Robert L., "The Enemy Within: Russia's Military Withdrawal from Georgia", Journal of Slavic Military Studies, Cilt: 17, Sayı: 3, 2004.
 • Legvold, Robert, "Introduction: Outlining the Challenge", Bruno Coppieters & Robert Legvold (Der.), Georgia After the Rose Revolution, (London: The MIT Press, 2005).
 • Lynch, Dov, Why Georgia Matters, Chaillot Paper, Sayı: 86, Institute for Security Studies (ISS), Paris, Şubat 2006, (http://www.iss.europa.eu/uploads/ media/cp086.pdf).
 • Markedonov, Sergei, "A Russian Perspective: Forging Peace in the Caucasus", Russian Analytical Digest, Sayı: 40, Mayıs 2008, (http://www.css.ethz.ch/ publications/pdfs/RAD-40-5-9.pdf).
 • Matveeva, Anna, The North Caucasus: Russia's Fragile Borderland, (London: Royal Institute of International Affairs, 1999).
 • Mitchell, Lincoln, "Georgia's Rose Revolution", Current History, Cilt: 103, Sayı: 675, 2004.
 • Nodia, Ghia, "A New Cycle of Instability in Georgia: New Troubles and Old Problems", G. K. Bertsch et.al. (Der.), Crossroads and Conflict: Security and Foreign Policy in the Caucasus and Central Asia, (New York, Routledge, 2000).
 • Nodia. Ghia, "Georgia: Dimensions of Insecurity", Bruno Coppieters & Robert Legvold (Der.), Georgia After the Rose Revolution, (London: The MIT Press, 2005).
 • Ochmann, Cornelius, EU Eastern Partnership: Fine, but What about Russia?, Spotlight Europe, No.2009/06, Bertelsmann Stiftung, Mayıs 2009.
 • Shupe, Connie, The Eastern Partnership and the New European Security Architecture: A New Ostpolitik?, Working Paper, Bertelsmann Stiftung, (http:// www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-04F6A8Fl-578406AC/bst/ xcms_bst_dms_30479_30573_2.pdf).
 • Tavkul, Ufuk, Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya, (İstanbul: Ötüken, 2002).
 • Torbakov, Igor, The Georgia Crisis and Russia-Turkey Relations, Jamestown Foundation, Washington D.C., 2008, (http://www.jamestown.org/uploads/ media/GeorgiaCrisisTorbakov.pdf).
 • Waal, Thomas De, "Georgia and its Distant Neighbors", Bruno Coppieters & Robert Legvold (Der.), Georgia After the Rose Revolution, (London: The MIT Press, 2005).
 • Waal, Thomas De, Georgia's Choices: Charting A Future in Uncertain Times, Carnegie Endowment, Massachusetts, NW, (http://www.carnegieendow-ment.org/files/georgias_choices.pdf).
 • Waal, Thomas De, The Caucasus: An Introduction, (Oxford University Press, 2010).
 • Zürcher, Christoph, "Georgia's Time of Troubles, 1989-1993", Bruno Coppieters & Robert Legvold (Der.), Georgia After the Rose Revolution, (London: The MIT Press, 2005).
 • "Erdoğan ve Saakaşvili Sarp Sınır Kapısı'nın Açılışını Yaptı", Zaman, 5 Mart 2009, (http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno= 82201 l&title=erdogan-ve-saakasvili-sarp-sinir-kapisinin-acilisini-yapti&haberSayfa=l).
 • "Sarp'tan On Dakikada Geçilecek", Zaman, 6 Mart 2009, (http://www.zaman. com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=822157).
 • "Sınır Kapılarından 'Göster Kimliği, Geç' Dönemi Başladı", Zaman, 31 Mayıs 2011, (http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById. action?haberno= 1141160).
 • "Türkiye, Abhazya İçin de Devrede", Zaman, 8 Eylül 2009, (http://www.zaman. com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=889677).
APA ÇELİKPALA M (2012). Başarısızdevlet-demokratik model ülke sarmalında Gürcistan'ın 20 yılı. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 7(14), 1 - 35.
Chicago ÇELİKPALA Mitat Başarısızdevlet-demokratik model ülke sarmalında Gürcistan'ın 20 yılı. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları 7, no.14 (2012): 1 - 35.
MLA ÇELİKPALA Mitat Başarısızdevlet-demokratik model ülke sarmalında Gürcistan'ın 20 yılı. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, vol.7, no.14, 2012, ss.1 - 35.
AMA ÇELİKPALA M Başarısızdevlet-demokratik model ülke sarmalında Gürcistan'ın 20 yılı. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları. 2012; 7(14): 1 - 35.
Vancouver ÇELİKPALA M Başarısızdevlet-demokratik model ülke sarmalında Gürcistan'ın 20 yılı. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları. 2012; 7(14): 1 - 35.
IEEE ÇELİKPALA M "Başarısızdevlet-demokratik model ülke sarmalında Gürcistan'ın 20 yılı." Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 7, ss.1 - 35, 2012.
ISNAD ÇELİKPALA, Mitat. "Başarısızdevlet-demokratik model ülke sarmalında Gürcistan'ın 20 yılı". Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları 7/14 (2012), 1-35.