Yıl: 2012 Cilt: 50 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 14 - 20 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Çalışmamızda adli olguların ilimizdeki profilinin belirlenmesini ve adli olayın niteliği ile olgulara düzenlenen geçici veya kesin raporların ilişkisinin irdelenmesini amaçladık. Yöntemler: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisi’ne 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında başvuran adli olgulara ait hasta dosyaları ve adli raporlar retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Acil servise başvuran tüm olguların %7,01’ini adli olgular oluşturmaktaydı. Bu olguların %66,4’ü erkek olup yaş ortalaması 32,41±17,83 bulundu. En sık trafik kazası (%53,7) nedeni ile başvuru yapıldığı, olayların çoğunlukla gündüz saatlerinde meydana geldiği (12:00-18:00), olguların ortalama 82,63 dakikada hastaneye ulaştıkları ve acil serviste en sık 1-4 saat kaldıkları tespit edildi. Olguların %30,6’sına hiçbir konsültasyon istenmediği, tedavi sonucu açısından acil servisten taburcu edilen olguların (%68,5) fazla bulunduğu belirlendi. Olguların %69,8’sına geçici adli rapor düzenlendiği ve taburcu edilen olgulara düzenlenen geçici raporların, kesin raporlara göre anlamlı olarak fazla olduğu saptandı. Sonuç: Adli olgulara düzenlenen kesin rapor sayılarının arttırılması, acil serviste çalışan hekimler için mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının yaygınlaştırılması ile hız kazanabilir. (Ha se ki T›p Bül te ni 2012; 50: 14-20)
Anahtar Kelime:

Konular: Adli Tıp Acil Tıp

Evaluation of the forensic patients presenting to the emergency department and legal reports

Öz:
Aim: In this study, the aim was determining the profile of the forensic cases in our city and investigating the relationship between the type of forensic events and the temporary or definite reports that were prepared in these cases. Methods: Medical documents and forensic reports of the patients, who had presented to the emergency department at Abant Izzet Baysal University Research and Application Center, between 01.01.2008-31.12.2009, were analyzed retrospectively. Results: Forensic patients constituted 7.01% of all cases in the emergency department. Majority of patients were male (66.4%), the mean age was 32.41±17.83. The most common type of forensic event was motor vehicle accident (53,7%). Forensic events were reported to occur mostly during daytime, in the 12.00-18.00 hour period. Hospital arrival time was 82.63 minutes in average, length of stay in emergency department was 1-4 hours and, 30.6% of the patients were discharged without any consultations. Discharge rate from the emergency department was 68.5%. The rate of temporary reports prepared for patients who were discharged from emergency service were as high as 69.8% and was significantly higher than that of definite reports. Conclusion: Generalization of the pre- and post-graduate training programs for the physicians working in emergency department can increase the number of definite reports in forensic cases. (The Me di cal Bul le tin of Ha se ki 2012; 50: 14-20)
Anahtar Kelime:

Konular: Adli Tıp Acil Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Korkmaz T, KAHRAMANSOY N, ERKOL Z, SARIÇİL F, KILIÇ A (2012). Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. , 14 - 20.
Chicago Korkmaz Tanzer,KAHRAMANSOY Nurettin,ERKOL ZEHRA ZERRIN,SARIÇİL Füsun,KILIÇ Aysel Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. (2012): 14 - 20.
MLA Korkmaz Tanzer,KAHRAMANSOY Nurettin,ERKOL ZEHRA ZERRIN,SARIÇİL Füsun,KILIÇ Aysel Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. , 2012, ss.14 - 20.
AMA Korkmaz T,KAHRAMANSOY N,ERKOL Z,SARIÇİL F,KILIÇ A Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. . 2012; 14 - 20.
Vancouver Korkmaz T,KAHRAMANSOY N,ERKOL Z,SARIÇİL F,KILIÇ A Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. . 2012; 14 - 20.
IEEE Korkmaz T,KAHRAMANSOY N,ERKOL Z,SARIÇİL F,KILIÇ A "Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi." , ss.14 - 20, 2012.
ISNAD Korkmaz, Tanzer vd. "Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi". (2012), 14-20.
APA Korkmaz T, KAHRAMANSOY N, ERKOL Z, SARIÇİL F, KILIÇ A (2012). Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. Haseki Tıp Bülteni, 50(1), 14 - 20.
Chicago Korkmaz Tanzer,KAHRAMANSOY Nurettin,ERKOL ZEHRA ZERRIN,SARIÇİL Füsun,KILIÇ Aysel Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. Haseki Tıp Bülteni 50, no.1 (2012): 14 - 20.
MLA Korkmaz Tanzer,KAHRAMANSOY Nurettin,ERKOL ZEHRA ZERRIN,SARIÇİL Füsun,KILIÇ Aysel Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. Haseki Tıp Bülteni, vol.50, no.1, 2012, ss.14 - 20.
AMA Korkmaz T,KAHRAMANSOY N,ERKOL Z,SARIÇİL F,KILIÇ A Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. Haseki Tıp Bülteni. 2012; 50(1): 14 - 20.
Vancouver Korkmaz T,KAHRAMANSOY N,ERKOL Z,SARIÇİL F,KILIÇ A Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. Haseki Tıp Bülteni. 2012; 50(1): 14 - 20.
IEEE Korkmaz T,KAHRAMANSOY N,ERKOL Z,SARIÇİL F,KILIÇ A "Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi." Haseki Tıp Bülteni, 50, ss.14 - 20, 2012.
ISNAD Korkmaz, Tanzer vd. "Acil servise başvuran adli olguların ve düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi". Haseki Tıp Bülteni 50/1 (2012), 14-20.