Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 147 - 152 Metin Dili: Türkçe

Farklı tip göz içi lensi kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon ameliyatları sonrası ön kamara derinliğinin ve sferik refraksiyonun değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Fakoemülsifikasyon ameliyatında kapsül içerisine farklı tip göz içi lens (GİL) implante ettiğimiz olgularda ön kamara derinliği (ÖKD) ve sferik refraktif değerlerdeki değişiklikleri değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: Haziran 2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında fakoemülsifikasyon yöntemiyle katarakt ameliyatı ve farklı dört tip katlanabilir GİL implantasyonu yapılan 80 hastanın 80 gözü prospektif olarak değerlendirildi. Ameliyatta 20 hastaya Acriva UD 613, 20 hastaya Alcon Acrysof MA60BM, 20 hastaya Eyecryl HS AS600, 20 hastaya Zaraccom F 260 GİL implante edildi. Ameliyat sonrası 1. gün, 1. hafta, 1. ve 3. ay kontrolleri yapılan hastaların ameliyat öncesi göz içi basınçları, aksiyel uzunlukları (AU), ÖKD'leri, SRK II formülü kullanılarak GİL gücü diyoptrileri belirlendi. Ameliyat sonrası 1. hafta, 1. ve 3. ayda ÖKD ve refraksiyon değerleri ölçümleri yapıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası 1. hafta, 1. ve 3. ayda ÖKD ve refraksiyon değerlerinin istatistiksel analizi Wilcoxon işaretli sıra testiyle gerçekleştirildi. Bulgular: Tüm olgularda ameliyat sonrası ÖKD ölçümleri artmış olarak saptandı. Ameliyat öncesi ÖKD ile ameliyat sonrası 1. hafta ÖKD ölçümleri karşılaştırıldığında, ÖKD artışının en fazla Alcon GİL implante edilen grupta olduğu saptandı. Ameliyat sonrası 1. hafta ÖKD ölçümü ile ameliyat sonrası 1. ve 3. ay ÖKD ölçümleri karşılaştırıldığında Zaraccom GİL implante edilen grupta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ÖKD değerlerinde ameliyat sonrası 1. haftaya göre azalma olduğu saptandı (p=0.003). Ameliyat sonrası 1. hafta ve ameliyat sonrası 1. ay ölçümlerinde sferik refraktif sapma açısından gruplar arasında refraksiyon ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p değeri Acriva, Alcon, Eyecryl ve Zaraccom grupları için sırasıyla 0.178, 0.154, 0.153 ve 0.206). Tartışma: Ameliyat sonrası hedef refraksiyona ulaşabilmek için, ÖKD'ni etkileyen faktörlerin dışında da ameliyat sonrası refraksiyonu etkileyen GİL'ine ait faktörlerin bulunabileceğinin bilinmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime: Ön kamara Lensler, göz içi Fakoemülsifikasyon Katarakt Kırma, oküler

Evaluation of the anterior chamber depth and spherical refraction after phacoemulsification surgery and implantation of different types of intraocular lenses

Öz:
Purpose: To evaluate anterior chamber depth (ACD) and spherical refractive changes in patients undergoing phacoemulsification surgery and in the bag implantation of different types of intraocular lens (IOL). Materials and Methods: This prospective study included 80 eyes of 80 patients undergoing phacoemulsification surgery and implantation of 4 different types of IOL between June 2011 and May 2012. Patients were divided into four groups according to the type of implanted IOL (Acriva UD 613, Alcon Acrysof MA60BM, Eyecryl HS AS600, Zaraccom F 260). There were 20 patients in each group. Patients were examined on the postoperative first week, first month and third month. Measurements of intraocular pressure, axial length, ACD and calculation of IOL diopters with SRK II formula were carried out preoperatively. Measurements of ACD and refraction were carried out on postoperative first week, first month and third month. Significance of ACD and refraction changes between preoperative and postoperative first week, first month and third month were investigated. Results: We determined increase in ACD values for all patients. Comparison of the preoperative ACD and the postoperative first week ACD measurements revealed greatest ACD increase in Alcon IOL implanted group. Comparison of the postoperative first week ACD and the postoperative first and third month ACD measurements revealed greatest ACD decrease, which was also statistically significant in Zaraccom IOL implanted group (p=0.003). We did not determine statistically significant differences in the spherical refraction of any group between the first postoperative week and the first postoperative month (p values for Acriva, Alcon, Eyecryl and Zaraccom were 0.178, 0.154, 0.153 and 0.206, respectively). Conclusion: It is important to be aware of the factors affecting the target refraction other than ACD associated with IOL to improve refractive outcomes.
Anahtar Kelime: Lenses, Intraocular Refraction, Ocular Anterior Chamber Cataract Phacoemulsification

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1. Sanders DR, Retzlaff J, Kraff MC. Comparison of the SRK II formula and other second generation formulas. J Cataract Refract Surg 1988;14:136-41.
 • 2. Olsen T. Calculation of intraocular lens power: a review. Acta Ophthalmol Scand 2007;85:472-85.
 • 3. Chan B, Cho P, Cheung SW. Repeatability and agreement of two A-scan ultrasonic biometers and IOLMaster in non-orthokeratology subjects and post-orthokeratology children. Clin Exp Optom 2006;89:160-8.
 • 4. Ericson P. Effects of intraocular lens position errors on postoperative refractive error. J Cataract Refract Surg 1990;16:305-11.
 • 5. Ursell PG, Spalton DJ, Pande MV. Anterior capsule stability in eyes with intraocular lenses made of poly (methyl methacrylate), silicone, and Acrysof. J Cataract Refract Surg 1997;23:1532-8.
 • 6. Koeppl C, Findl O, Kriechbaum K, et al. Postoperative change in effective lens position of a 3-piece acrylic intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2003;29:1974-79.
 • 7. Çekiç O, Batman C, Totan Y, ve ark. Fakoemülsifikasyondan sonra gözlenen ön kamara derinlik değişimlerinin göz içi basıncıyla ilişkisi. T Klin Oftalmol 1999;8:1-4.
 • 8. Behrouz MJ, Kheirkhah A, Hasheminan H, et al. Anterior segment parameters: Comparison of 1-piece and 3-piece acrylic foldable intraocular lenses. J Cataract Refract Surg 2010;36:1650-5.
 • 9. Petternal V, Menapace R, Findl O, et al. Effect of optic edge design and haptic angulation on postoperative intraocular lens position change. J Cataract Refract Surg 2004;30:52-7.
 • 10. Nejima R, Miyai T, Kataoka Y, et al. Prospective intrapatient comparison of 6.0- milimeter optic single-piece and 3-piece hydrophobic acrylic foldable intraocular lenses. Ophtalmology 2006;113:585-90.
 • 11. Hayashi K, Hayashi H. Comparison of the stability of 1-piece and 3-piece acrylic intraocular lenses in the lens capsule. J Cataract Refract Surg 2005;31:337-42.
 • 12. Kimura W, Yamanishi S, Kimura T, et al. Measuring the anterior capsule opening after cataract surgery to assess capsule shrinkage. J Cataract Refract Surg 1998;24:1235-8.
 • 13. Findl O, Drexler W, Menapace R, et al. Accurate determination of effective lens position and lens capsule distance with 4 intraocular lenses. J Cataract Refract Surg 1998;24:1094-8.
 • 14. Iwase T, Tanaka N, Sugiyama K. Postoperative refraction changes in phacoemulsification cataract surgery with implantation of different types of intraocular lens. Eur J Ophtalmol 2008;18:371-6.
 • 15. Kim JS, Shyn KH. Biometry of 3 types of intraocular lenses using Scheimpflug photography. J Cataract Refract Surg 2001;27:533-6.
 • 16. Olsen T. Sources of error in intraocular lens power calculation. J Cataract Refract Surg 1992;18:125-9.
 • 17. Akın T, Ünsal U, Aykan Ü, ve ark. 3-parçalı ve tek parçalı hidrofobik akrilik göz içi lens implantasyonunun arka kapsül kesifliklerine etkisi. Turk Oft Gaz 2004;33:354-8.
 • 18. Prior C, Ramsay RJ, Stephens R. IOL prediction: an evaluation of preoperatively determined intraocular lens power accuracy. Aust N Z J Ophtalmol 1988;16:111-7.
APA BALBABA M, ULAŞ F, ÇELEBİ S (2012). Farklı tip göz içi lensi kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon ameliyatları sonrası ön kamara derinliğinin ve sferik refraksiyonun değerlendirilmesi. Glokom Katarakt, 7(3), 147 - 152.
Chicago BALBABA Mehmet,ULAŞ Fatih,ÇELEBİ Serdal Farklı tip göz içi lensi kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon ameliyatları sonrası ön kamara derinliğinin ve sferik refraksiyonun değerlendirilmesi. Glokom Katarakt 7, no.3 (2012): 147 - 152.
MLA BALBABA Mehmet,ULAŞ Fatih,ÇELEBİ Serdal Farklı tip göz içi lensi kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon ameliyatları sonrası ön kamara derinliğinin ve sferik refraksiyonun değerlendirilmesi. Glokom Katarakt, vol.7, no.3, 2012, ss.147 - 152.
AMA BALBABA M,ULAŞ F,ÇELEBİ S Farklı tip göz içi lensi kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon ameliyatları sonrası ön kamara derinliğinin ve sferik refraksiyonun değerlendirilmesi. Glokom Katarakt. 2012; 7(3): 147 - 152.
Vancouver BALBABA M,ULAŞ F,ÇELEBİ S Farklı tip göz içi lensi kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon ameliyatları sonrası ön kamara derinliğinin ve sferik refraksiyonun değerlendirilmesi. Glokom Katarakt. 2012; 7(3): 147 - 152.
IEEE BALBABA M,ULAŞ F,ÇELEBİ S "Farklı tip göz içi lensi kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon ameliyatları sonrası ön kamara derinliğinin ve sferik refraksiyonun değerlendirilmesi." Glokom Katarakt, 7, ss.147 - 152, 2012.
ISNAD BALBABA, Mehmet vd. "Farklı tip göz içi lensi kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon ameliyatları sonrası ön kamara derinliğinin ve sferik refraksiyonun değerlendirilmesi". Glokom Katarakt 7/3 (2012), 147-152.