Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü

Yıl: 2012 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 93 - 108 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü

Öz:
Küreselleşme ile birlikte tekrarlanma sıklığı, yayılma alanı ve yıkıcı etkileri giderek artan mali ve ekonomik krizler, tüm dünyayı ekonomik ve politik açıdan sarsabilecek sonuçlar doğurduğu gibi, devletin etkin kılınması ve uluslararası sistem başta olmak üzere her düzeydeki sistem ve süreçlerin gözden geçirilerek geliştirilmesi için de önemli fırsatlar sunmaktadır. Krizin fırsata dönüşmesi, krizle mücadele stratejilerinin dönemsel politikalara değil, kalıcı yapısal dönüşümlere ve kurumsal yönetişimi güçlendirecek çözümlere odaklanmasını gerektirmektedir. Yönetişimi güçlendirecek ve devletin etkinliğini artıracak mekanizmaların başında ise, kuşkusuz denetim gelmektedir. Bu çalışmada küresel kriz genel hatlarıyla incelendikten sonra, krizle mücadelede denetimin ve yüksek denetim kurumlarının rol ve sorumlulukları analiz edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Importance of audit and role of supreme audit institutions in the fight against global crisis

Öz:
With its increasing frequency, extent and devastating impacts in parallel to globalization; the financial and economic crisis not only yields devastating consequences for the economy and politics worldwide, but also brings about promising opportunities to render the State effective and to reconsider and build up the systems and processes at all levels, primarily the international system. Turning crisis into opportunities requires anticrisis strategies to be grounded on permanent structural transformation and solutions that would strengthen institutional governance, rather than on short-term policies. It is beyond doubt that audit is the primary mec hanism that is to reinforce the management and elevate the state’s effectiveness. This study reviews the crisis in general and analyzes the role and responsibilities of the audit and supreme audit institutions in fighting crisis.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AB Bakanlığı (2011), Avrupa Birliği’nde Yeni Denetleyici Otoriteler, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Kasım, Ankara.
 • Akyel, R. ve Köse, H. Ö. (2011), Kamu Mali Yönetiminde İyi Yönetişim İçin Sayıştayların İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesinin Önemi, Sayıştay Dergisi, Sayı 82 (Temmuz-Eylül).
 • Arslan, M. O. (2010), Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz, Ege Akademik Bakış, Cilt: 10, Sayı: 4, Ekim.
 • Bağımsız Sosyal Bilimciler (2009), Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Bunalım, İstanbul: Yordam Kitap.
 • Barnier, M. (2010), “Towards More Responsibility and Competitiveness in the European Financial Sector”, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/ docs/leaflet/financial_services_en.pdf
 • Barret AO, P. (2010), “Performance Auditing—What Value?”, Public Money and Management, Vol: 30, Issue: 5
 • Batırel, Ö. F. (2008), Global Ekonomik Kriz ve Türk Kamu Maliyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 13 (Bahar).
 • Bocutoğlu, E. ve Ekinci, A. (2009), Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası, Maliye Dergisi, Sayı: 156 (Ocak-Haziran).
 • Boyner, Ü. (2011), 2011’in Mikro Dersleri ve 2012 Makro Bekleyişleri, TÜSİAD Görüş Dergisi, Sayı 72.
 • Caldeira, V. (2011), The Importance of Enhancing Accountability and Transparency in the Struggle Against the Financial Crisis, and the Role of SAIs, A Contribution of the European Court of Auditors, 1st EUROSAI-ASOSAI Joint Conference, 22-24 September 2011, İstanbul.
 • Can, A. V. (2010), Krizin Muhasebesi ve Muhasebenin Krizi, Mali Çözüm, Sayı 97.
 • Can, A. V. ve Uyar, S. (2008), Yönetim Muhasebesi Açısından Faaliyet Denetimi ve Faaliyet Denetimi Sürecinde Kullanılabilecek Performans Ölçüm Sistemleri, 2. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Sempozyumu: Faaliyet Denetimi ve Faaliyet Denetçiliği, 06-09 Kasım 2008, Antalya.
 • Claessens, S. (2009), The Financial Crisis: Policy Challenges for Emerging Markets and Developing Countries, Policy Paper No. 6 – March 2009 (IMF, University of Amsterdam, and CEPR)
 • Claessens, S., Dell’Ariccia, G., Ilgan, D. and Laeven, L. (2010), “Cross-Country Experiences and Policy Implications from the Global Financial Crisis,” Economic Policy, Vol. 62.
 • Deseve, G. E. (2011), Managing Recovery: An Insider’s View, IBM Center for Business of Government. DFID (2005), Working with Supreme Audit Institutions?, Department for International Development, www.dfid.gov.uk/aboutdfid/organisation/ pfma/pfma-working-sais.pdf
 • ECA (2009), Workshop on the Role of EU SAIs in the Context of the Financial and Economic Crisis, 16 February 2009, Luxembourg, http://eca.europa. eu/portal/page/portal/eca_main_pages/Agenda/ agendadetailed ).
 • Frank, H. (2009), The Financial Crisis 2008, Administrative Theory and Praxis, Vol.31, No: 3 (September).
 • Gieve, J. and Provost, C. (2012), “Ideas and Coordination in Policymaking: The Financial Crisis of 2007–2009”, Governance, Vol. 25/1 (January)
 • Günaydın, R. K. (2006), Ülke Riski Çerçevesinde Yönetişim ve Yolsuzluk, Activeline, Mayıs.
 • IIA (2009), “Knowledge Allert – The Financial Crisis and Its Impact on the Internal Audit Profession”, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, www.theiia.org/GAIN, March.
 • INTOSAI (2003), Fiscal Exposures: Implications for Debt Management and the Role for SAIs, INTOSAI Public Debt Committee.
 • INTOSAI (2009), INTOSAI Task Force Global Financial Crisis—Challenges for SAIs Terms of Reference, June 29, http//www.intosai.org
 • Kovács, Á. (2010), Financial and Economic Crisis in Hungary – The Mission of the State Audit Office of Hungary, Eurosai Magazine, No: 15.
 • Laeven, L. and Valencia, F. (2010), “Resolution of Banking Crises: The Good, the Bad, and the Ugly,” IMF Working Paper.
 • Midaoui, A. E. (2010), Building Professional, Organizational and Institutional Capacities of SAIs, Conference on Strengthening External Public Auditing in INTOSAI Regions Vienna, 26-27 May 2010.
 • Oman, C. and Daniel, B. (2005), “Corporate Governance: A Development Challenge”, Policy Insights, No: 3, OECD Development Centre, www.oecd. org/dev/insights.
 • Öniş, Z. ve Güven, A. B. (2010), Küresel Ekonomik Kriz ve Neoliberal Küreselleşmenin Geleceği, Görüş, Sayı: 65 (Aralık)
 • Santiso, C. (2006), International Public Management Review, Electronic Journal at http://www.ipmr.net, Volume 7, Issue 2.
 • Stanton, T. H. (2009), Strengthening Government’s Ability to Deal with the Financial Crisis, Johns Hopkins University Center for the Study of American Government.
 • Taylor, J. B. (2009), “The Financial Crisis and The Policy Responses: An Emprical Analysis of What Went Wrong”, NBER Working Paper 14631, January, http://www.nber.org, Erişim: 19.01.2012
 • TEPAV (2008), “2007-08 Küresel Finans Krizi ve Türkiye: Etkiler ve Öneriler”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Küresel Kriz Çalışma Grubu, www.tepav.com, Erişim: 21.01.2012
 • TEPAV (2011), Küresel Krizden Çıkış Arayışları: G-20 Zirvesinde Türkiye Ne Yapmalı?, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, www.tepav.com, Erişim: 12.11.2011
 • UN (2011), Promoting the Efficiency, Accountability, Effectiveness and Transparency of Public Administration by Strengthening Supreme Audit Institutions, Resolution Adopted by the General Assembly of United Nations (GA-Resolution A/66/209), http://daccess-ods.un.org/ TMP/4913941.32375717.html, Erişim: 25.03.2012
 • Yazıcı, M. (2009), Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Önemi ve Denetimi, Maliye ve Finans Yazıları, Sayı: 82 (Ocak).
APA Köse H (2012). Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü. , 93 - 108.
Chicago Köse H. Ömer Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü. (2012): 93 - 108.
MLA Köse H. Ömer Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü. , 2012, ss.93 - 108.
AMA Köse H Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü. . 2012; 93 - 108.
Vancouver Köse H Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü. . 2012; 93 - 108.
IEEE Köse H "Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü." , ss.93 - 108, 2012.
ISNAD Köse, H. Ömer. "Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü". (2012), 93-108.
APA Köse H (2012). Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3), 93 - 108.
Chicago Köse H. Ömer Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12, no.3 (2012): 93 - 108.
MLA Köse H. Ömer Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.3, 2012, ss.93 - 108.
AMA Köse H Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 12(3): 93 - 108.
Vancouver Köse H Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 12(3): 93 - 108.
IEEE Köse H "Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, ss.93 - 108, 2012.
ISNAD Köse, H. Ömer. "Küresel krizle mücadelede denetimin önemi ve yüksek denetim kurumlarının rolü". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12/3 (2012), 93-108.