Yıl: 2012 Cilt: 47 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 99 - 103 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma

Öz:
Amaç: Bu araştırmada, annelerin bebeklerini anne sütü ile besleme süreleri ve bu sürelere etkili olan etmenlerin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma 2009- 2010 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirildi. Çalışmaya 2855 anne alındı. Anne sütü alma süresini etkileyen değişkenlerin belirlenmesinde “univariate and multiple binary logistic regression” (backward ward) analizinden yararlanıldı. Çalışma için etik kurul onayı (03.04.2007/168) alındı. Bulgular: Annelerin %74,9’u bebeklerini altı ay sadece anne sütü ile beslediklerini ifade etmişlerdir. Altı aydan fazla anne sütü alınmasını etkilediği düşünülen değişkenlerden gestasyonel yaş, gebelik sayısı, anne yaşı, annenin eğitim düzeyi değişkenleri tekli lojistik regresyon analizi sonucu anlamlı bulundu. Çoklu lojistik regresyon analizinde altı aydan uzun süre anne sütü verme oranı annenin yaşı bir yaş arttıkça 1,021 kat, gestasyonel yaş bir hafta arttıkça 1,267 kat artmaktaydı. Anne öğrenimi ilköğretim ve altında olanlar yüksek okul olanlara göre 1,558 kat daha fazla, anne eğitimi ortaokul seviyesinde olanlar yüksek okul olanlara göre 1,475 kat daha fazla altı aydan uzun süre anne sütü verme eğilimindeydi. Annesi ev hanımı olanlarda annesi çalışanlara göre, erkek çocuklar kız çocuklara göre altı aydan uzun süre emzirilmekteydi.Çıkarımlar: Anne sütüyle besleme oranlarını yükseltmek için; erken yaşta gebelikler engellenmeli, doğumların miadında gerçekleşmesi sağlanmalı, çalışan annelerin emzirmesini teşvik edici uygulamalar geliştirilmeli, annelere bebekleri arasında seçim yapmadan eşit oranda özen göstermelerini sağlamak üzere eğitim desteği sağlanmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Araştırmaları Pediatri Aile Çalışmaları

The factors affecting the duration of breastfeeding: a cross-sectional study from Kayseri, Turkey

Öz:
Aim: In this study, we aimed to evaluate the major factors affecting duration of breastfeeding and the factors affecting it. Material and Method: This cross-sectional study was performed in Kayseri between 2009 and 2010. A total of 2855 mothers were included in the study. Univariate and multiple binary logistic regression (backward) analysis were used for establishing the variables affecting the duration of breast feeding. The study approved by the ethics commite (03.04.2007/168). Results: 74.9% of the mothers stated that they exclusively breast fed their babies for six months. Variables that were thought to affect breast feeding for a period of more than six months such as gestational age, parity, mother’s age, mother’s educational level were all found to be statistically significant by univariate logistic regression analysis. In the multivariate logistic analysis, the rate of breast feeding after six months increased by 1.021 fold for every one year increase in the mother’s age and 1.267 fold for every one week increase in the gestational age. Those with an educational status of primary school and below had a 1.558-times-higher tendency to breastfeeding compared to those with an educational level of secondary school and above and those with an educational level of secondary schol had a 1.475-times-higher tendency to breastfeeding compared to those with an educational level of graduate school and above. Babies whose mothers were house-wives were breastfed longer than six months compared to babies whose mothers were working and boys were breastfed longer than six months compared to girls. Conclusions: In order to increase the rates of breastfeeding, pregnancies at a young age should be prevented, term labors should be encouraged, encouraging applications for breast feeding should be developed for working mothers and educational support should be given to enable mothers to take care of all of their babies without discrimination.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Araştırmaları Pediatri Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BALCI E, KONDOLOT M, HOROZ D, ELMALI F, ÇİÇEK B, Demirtaş T (2012). Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma. , 99 - 103.
Chicago BALCI Elçin,KONDOLOT Meda,HOROZ Duygu,ELMALI FERHAN,ÇİÇEK Betül,Demirtaş Türev Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma. (2012): 99 - 103.
MLA BALCI Elçin,KONDOLOT Meda,HOROZ Duygu,ELMALI FERHAN,ÇİÇEK Betül,Demirtaş Türev Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma. , 2012, ss.99 - 103.
AMA BALCI E,KONDOLOT M,HOROZ D,ELMALI F,ÇİÇEK B,Demirtaş T Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma. . 2012; 99 - 103.
Vancouver BALCI E,KONDOLOT M,HOROZ D,ELMALI F,ÇİÇEK B,Demirtaş T Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma. . 2012; 99 - 103.
IEEE BALCI E,KONDOLOT M,HOROZ D,ELMALI F,ÇİÇEK B,Demirtaş T "Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma." , ss.99 - 103, 2012.
ISNAD BALCI, Elçin vd. "Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma". (2012), 99-103.
APA BALCI E, KONDOLOT M, HOROZ D, ELMALI F, ÇİÇEK B, Demirtaş T (2012). Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma. Türk Pediatri Arşivi, 47(2), 99 - 103.
Chicago BALCI Elçin,KONDOLOT Meda,HOROZ Duygu,ELMALI FERHAN,ÇİÇEK Betül,Demirtaş Türev Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma. Türk Pediatri Arşivi 47, no.2 (2012): 99 - 103.
MLA BALCI Elçin,KONDOLOT Meda,HOROZ Duygu,ELMALI FERHAN,ÇİÇEK Betül,Demirtaş Türev Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma. Türk Pediatri Arşivi, vol.47, no.2, 2012, ss.99 - 103.
AMA BALCI E,KONDOLOT M,HOROZ D,ELMALI F,ÇİÇEK B,Demirtaş T Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma. Türk Pediatri Arşivi. 2012; 47(2): 99 - 103.
Vancouver BALCI E,KONDOLOT M,HOROZ D,ELMALI F,ÇİÇEK B,Demirtaş T Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma. Türk Pediatri Arşivi. 2012; 47(2): 99 - 103.
IEEE BALCI E,KONDOLOT M,HOROZ D,ELMALI F,ÇİÇEK B,Demirtaş T "Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma." Türk Pediatri Arşivi, 47, ss.99 - 103, 2012.
ISNAD BALCI, Elçin vd. "Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma". Türk Pediatri Arşivi 47/2 (2012), 99-103.