Yıl: 2012 Cilt: 27 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 304 - 320 Metin Dili: Türkçe

Ülkelere göre kürtaja yönelik yasal düzenlemelere genel bir bakış

Öz:
Kürtajın yasal olarak serbest olması zorunlu olmakla beraber, kadın sağlığı için tek başına yeterli de değildir. Bu derleme makalenin amacı, kapitalizm var olduğu günden bu güne ülke örneklerine dayalı olarak kürtaja yönelik yasal düzenlemeleri genel hatlarıyla ortaya koymaktır. 1950'li yıllara kadar her ne kadar bazı çabalar olsa da çok sayıda kapitalist ülkede kürtaj yasa dışı kabul edilmiş, serbestleşen az sayıda ülkede ise bu, belirli koşullara bağlanmıştır. 1950'li yıllardan sonra tüm kapitalist ülkelerde kürtaj, tedricen de olsa serbestleştirilmeye başlamış, 1960-1976 arası dönemde büyük bir hız kazanmıştır. Günümüzde ise kürtajı tamamen yasaklayan ya da sadece kadın sağlığı için izin veren ülkeler, yaklaşık dünya nüfusunun % 26'sını oluşturan 68 ülkedir. Annenin sadece fiziksel sağlığı tehdit altında ise kürtaja izin veren ülkeler, dünya nüfusunun %10'unu içeren 35 ülkedir. Bu ülkelerin yaklaşık yarısı Afrika ülkesidir. Annenin sadece mental sağlığı tehdit altında ise kürtaja izin veren ülkeler dünya nüfusunun %4'ünü içeren 23 ülkedir. Kısıtlama olmaksızın kürtaja izin veren 56 ülke ise dünya nüfusunun %40'ını oluşmaktadır. Bunun 31'i Avrupa bölgesi ülkesidir. Her ne kadar kürtajın yasal düzenlemelerle tedricen serbestleşmesi artsa da, yasal düzenlemelerin birinci önceliği, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında ulaşılabilir ve parasız genelde üreme sağlığı özelde aile planlaması hizmeti sunmayı öncelemek olmalıdır.
Anahtar Kelime:

Overview of legal regulations on induced abortion according to countries

Öz:
While it is mandatory to liberalize induced abortion legally, it is not adequate for women's health alone. The aim of this article, which is a collection of other studies, is to review the legal regulations on induced abortion since the onset of capitalism based on examples from different countries. Although there were certain efforts towards legalizing it until 1950's, induced abortion was considered illegal in many capitalist countries and few countries, which legalized induced abortion under specific conditions. Though gradually, induced abortion started to be legalized in all capitalist countries after 1950's and this process accelerated considerably between the years 1960-1976. Today, on the other hand, countries, which prohibit induced abortions or allow it only for purposes concerning women's health, are 68 countries constituting 26% of the world population approximately. Thirty five countries that allow abortion only on condition that mother's physical health is under risk, constitute 10% of world population. About half of these countries are African countries. There are five countries constituting 4% of world population, which allow abortion only on condition that mental health of the mother is threatened. Fifty six countries, which allow abortion without any restrictions, constitute 40% of world population. Thirty one of those countries are European region countries. Although liberalization of abortion has increased by degrees with legal regulations, it is indispensable for the legal authorities to prioritize providing accessible and free reproductive services in general, and family planning service in particular within the scope of primary health care services.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bajos, N, Moreau, C, Leridon, H, Ferrand, M. (2004) Why has the number of abortions not declined in France over the past 30 years?. Populations and Societies, 407 December: 2-4.
 • Berer, M. (2009) Provision of abortion by mid-level providers: international policy, practice and perspectives. Bulletin of World Health Organization, 87:58-63.
 • Boland, R, Katzive, L. (2008) Developments in laws on induced abortion:1998-2007. International Family Planning Perspectives, 34(3):110-120.
 • Cook, R.J., Dickens, B.M. (1978) A decade of international change in abortion law: 1967-1977. American Journal of Public Health, 68(7):637-644.
 • Cook, R.J., Dickens, B.M. (1988) International developments in abortion laws: 1977-1988. American Journal of Public Health, 78(10):1305-1311.
 • Cook, R.J., Dickens, B.M., Bliss, L.E. (1999) International developments in abortion law from 1988 to 1998. American Journal of Public Health, 89(4):579-586.
 • Engels, F. (1845). Die Lage der Arbeitenden Klasse in England. Çev. Fincancı, Y. (1997) ingiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu. Sol Yayınları. 1. Baskı.
 • Fiala, C. (2005). Abortion in Europe: Are the laws and practices patient centred? Entre Nous 59:23-25.
 • International Planned Parenthood Federation (IPPF) European Network. (2007) Abortion legislation in Europe. P26
 • Navarro, V. (1978) The crisis of the western system of medicine in contemporary capitalism. International Journal of Health Services, 8 (2):179-211. Çev.: Özkan Ö, Balta E. (2001) Modern batı kapitalizmde sağlık sisteminin krizi. Toplum Sağlık ve Eczacı Dergisi. 1(1):61-85.
 • Rahman, A., Katzive, L., Henshaw, S.K. (1998) A global review of laws induced abortions 1985-1997. International Family Planning Perspective, 24(2):56-64.
 • Sastre, M.T., Peccarisi, C, Legrain, E, Mullet, E, Sorum, P. (2007) Acceptability in France of Induced abortion for adolescents. The American Journal of Bioethics, 7(8): 26-32.
 • Schulman, H. (1973) A critical analysis of induced abortion. Bulletin of The New York Academy of Medicine, 49(8):694-701.
 • Stetson, D.M. (1986) Abortion law reform in France. Journal of Comparative Family Studies, Autumn XVII(3): 277-288.
 • The Alan Guttmacher Institue. (2007) Sharing Responsibility: Women, Society and Abortion Worldwide. Erişim adresi: www.internationalmidwives.org/.../Sharing.....Erişim tarihi: 14.09.2012
 • The Center for Reproductive Rights-TCRR-. (2011) Abortion Worldwide: Twelve Years of Reform. 44-80. Erişim adresi: http://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/ pub_bp_abortionlaws10.pdf. Erişim tarihi: 28.09.2012.
 • The Center for Reproductive Rights-TCRR-. (2008) Abortion Worldwide: Seventeen Years of Reform. 44-80. Erişim adresi: http://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/ pub_bp_abortionlaws10.pdf. Erişim tarihi: 28.09.2012.
 • Tietze, C. (1967) Abortion in Europe. American Journal of Public Health, 57(11):1923-1932.
 • Tunkel, V. (1979) Abortion: How early, how late, and how legal? British Medical Journal, 28 July:253-256.
 • Vekemans, M. (2009) Making induced abortion safe and legal, worldwide. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, June 14(3):165-168.
 • Yaman-Öztürk, M. (2010) Ücretli İş ve Ücretsiz Bakım Hizmeti Ekseninde Kadın Emeği: 1980'lerden 2000'lere. S. Dedeoğlu ve M. Yaman Öztürk (der.) Kapitalizm Ataerkillik ve Kadın Emeği içinde, İstanbul: SAV Yayınları.
APA ÖZKAN Ö (2012). Ülkelere göre kürtaja yönelik yasal düzenlemelere genel bir bakış. Toplum ve Hekim, 27(4), 304 - 320.
Chicago ÖZKAN Özlem Ülkelere göre kürtaja yönelik yasal düzenlemelere genel bir bakış. Toplum ve Hekim 27, no.4 (2012): 304 - 320.
MLA ÖZKAN Özlem Ülkelere göre kürtaja yönelik yasal düzenlemelere genel bir bakış. Toplum ve Hekim, vol.27, no.4, 2012, ss.304 - 320.
AMA ÖZKAN Ö Ülkelere göre kürtaja yönelik yasal düzenlemelere genel bir bakış. Toplum ve Hekim. 2012; 27(4): 304 - 320.
Vancouver ÖZKAN Ö Ülkelere göre kürtaja yönelik yasal düzenlemelere genel bir bakış. Toplum ve Hekim. 2012; 27(4): 304 - 320.
IEEE ÖZKAN Ö "Ülkelere göre kürtaja yönelik yasal düzenlemelere genel bir bakış." Toplum ve Hekim, 27, ss.304 - 320, 2012.
ISNAD ÖZKAN, Özlem. "Ülkelere göre kürtaja yönelik yasal düzenlemelere genel bir bakış". Toplum ve Hekim 27/4 (2012), 304-320.