Yıl: 2012 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 136 - 140 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı

Öz:
AMAÇ: Günümüzde hastalıkların tanı ve tedavisinde sağlanan gelişmelere karşın, kronik hastalığa sahip bireyler bitkisel ürünleri daha sık kullanmaktadırlar. Çalışmamızın amacı, bölgemizde kronik böbrek hastalarının bitkisel ürün kullanım oranını, kullanılan ürünleri, bilgi kaynaklarını, doktorlarına bu konuda bilgi verip vermediklerini, kullanılan ürünlerin maliyetini araştırmaktır.GEREÇ ve YÖNTEMLER: Araştırma, 100 kronik böbrek hastası ile yapılmıştır. Hastalarla ilgili veriler bir anket formu kullanılarak toplanmıştır. BULGULAR: Çalışmamızda bitkisel ürün kulanım oranını %37 olarak bulduk. En sık kullanılan bitkisel ürünler, hazır ürünler ve ısırgan otu idi. Bitkisel ürün kullanan ve kullanmayan hastalarımız arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum bakımından fark yoktu (p>0,05). Hastaların %87'si kullandıkları ürünün maliyetinin aylık 50 TL'nın altında olduğunu belirtti. Bitkisel ürün kullanan hastaların %78,4'ü kullandığı ürün hakkında doktoruna bilgi vermemişti. SONUÇ: Kronik böbrek hastalarının önemli bir kısmı bitkisel ürün kullanmaktadır ve bu konuda doktorlarına bilgi vermemektedirler. Kronik böbrek hastalarını izleyen hekimler, hastalarının bitkisel ürün kullanıp kullanmadığını sorgulamalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

Herbal product use in patients with chronic kidney disease

Öz:
OBJECTIVE: Recently, despite the developments in diagnosis and treatment of diseases, herbal product use in patients with chronic diseases has become more frequent. The aim of our study was to investigate the frequency of herbal medicine use in patients with chronic kidney disease (CKD), used products, source of information, whether they were giving information to their clinicians about this subject and cost of used products.MATERIAL and METHODS: The investigation has been performed with 100 CKD patients. A questionnaire form has been used in collecting data about the patients. RESULTS: The herbal use rate in our study was 37%. The most used herbal products were ready products and stinging nettle. There was no relation between herbal product use and age, gender, educatin level, marital status (p>0.05). 87% of the patients indicated that monthly cost of the product was lower than 50 Turkish Liras. 78.4% of the patients defined that they didn't give information to their clinicians about the herbal product they used. CONCLUSION: A significant part of the patients with CKD use herbal products and do not give information to the clinicians about this subject. The physicians following the patients with CKD should examine the use of herbal products.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. http://nccam.nih.gov./health/whatiscam (01.08.2011)
  • 2. Süleymanlar G, Utaş C, Arinsoy T, Ateş K, Altun B, Altiparmak MR, Ecder T, Yilmaz ME, Çamsari T, Başçi A, Odabas AR, Serdengeçti K: A population-based survey of chronic renal disease in Turkey-the CREDIT study. Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 1862-1871
  • 3. Dahl NV: Herbs and supplements in dialysis patients: Panacea or poison? Semin Dial 2001; 14: 186-192
  • 4. Kara B: Herbal product use in a sample of Turkish patients undergoing hemodialysis. J Clin Nurs 2009; 18: 2197-2205
  • 5. Kleshinski JF, Crews C, Fry E, Stewart B, Reinhart C, Tolliver J, Khuder S: A survey of herbal product use in a dialysis population in Northwest Ohio. J Ren Nutr 2003; 13: 93-97
  • 6. Akyol AD, Yildirim Y, Toker E, Yavuz B: The use of complementary and alternative medicine among chronic renal failure patients. J Clin Nurs 2011; 20: 1035-1043
  • 7. Nowack R, Balle C, Birnkammer F, Koch W, Sessler R, Birck R: Complementary and alternative medications consumed by renal patients in southern Germany. J Ren Nutr 2009; 19: 211-219
  • 8. Duncan HJ, Pittman S, Govil A, Sorn L, Bissler G, Schultz T, Faith J, Kant S, Roy-Chaudhury P: Alternative medicine use in dialysis patients: Potential for good and bad! Nephron Clin Pract 2007; 105: 108-113
  • 9. Crawford NW, Cincotta DR, Lim A, Powell CV: A cross-sectional survey of complementary and alternative medicine use by children and adolescents attending the University Hospital of Wales. BMC Complement Altern Med 2006; 6: 16
  • 10. Gamsızkan Z, Kurt E, Yücel A, Kartal M: Hekimlerin fitoterapi ürünlerine bakış açısı. J Clin Anal Med 2011; 2: 1-3
APA BİÇEN C, Erdem E, Kaya C, KARATAŞ A, ELVER Ö, AKPOLAT T (2012). Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı. , 136 - 140.
Chicago BİÇEN Cem,Erdem Emre,Kaya Coskun,KARATAŞ Ahmet,ELVER Özde,AKPOLAT Tekin Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı. (2012): 136 - 140.
MLA BİÇEN Cem,Erdem Emre,Kaya Coskun,KARATAŞ Ahmet,ELVER Özde,AKPOLAT Tekin Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı. , 2012, ss.136 - 140.
AMA BİÇEN C,Erdem E,Kaya C,KARATAŞ A,ELVER Ö,AKPOLAT T Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı. . 2012; 136 - 140.
Vancouver BİÇEN C,Erdem E,Kaya C,KARATAŞ A,ELVER Ö,AKPOLAT T Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı. . 2012; 136 - 140.
IEEE BİÇEN C,Erdem E,Kaya C,KARATAŞ A,ELVER Ö,AKPOLAT T "Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı." , ss.136 - 140, 2012.
ISNAD BİÇEN, Cem vd. "Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı". (2012), 136-140.
APA BİÇEN C, Erdem E, Kaya C, KARATAŞ A, ELVER Ö, AKPOLAT T (2012). Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 21(2), 136 - 140.
Chicago BİÇEN Cem,Erdem Emre,Kaya Coskun,KARATAŞ Ahmet,ELVER Özde,AKPOLAT Tekin Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 21, no.2 (2012): 136 - 140.
MLA BİÇEN Cem,Erdem Emre,Kaya Coskun,KARATAŞ Ahmet,ELVER Özde,AKPOLAT Tekin Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, vol.21, no.2, 2012, ss.136 - 140.
AMA BİÇEN C,Erdem E,Kaya C,KARATAŞ A,ELVER Ö,AKPOLAT T Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 2012; 21(2): 136 - 140.
Vancouver BİÇEN C,Erdem E,Kaya C,KARATAŞ A,ELVER Ö,AKPOLAT T Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 2012; 21(2): 136 - 140.
IEEE BİÇEN C,Erdem E,Kaya C,KARATAŞ A,ELVER Ö,AKPOLAT T "Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı." Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 21, ss.136 - 140, 2012.
ISNAD BİÇEN, Cem vd. "Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı". Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 21/2 (2012), 136-140.