Yıl: 2012 Cilt: 54 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 142 - 150 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmada koklear implant ve işitme cihazı kullanan çocukların dil ve dinleme becerilerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmaya katılan çocukların 18’i koklear implant, 7’si işitme cihazı kullanmaktadır. Çocukların yaşları 43-84 ay arasında değişmektedir. Ortalama implant kullanma süresi 27 ay, cihaz kullanma süresi 39 aydır. Çocukların tamamı aynı eğitim kurumuna devam etmekte olup sözel eğitim almaktadırlar. Konuşmayı algılama becerilerini ölçmek için ilk konuşmayı algılama testi (İKA) ve Hacettepe fonetik dengeli iki ve tek heceli kelimeler kullanılmıştır. Dil gelişimleri “Test of Early Language Development-3” (TELD-3) Türkçe uyarlaması kullanılarak değerlendirilmiştir. Test sonuçlarına göre işitme cihazı kullanan çocuklar ile koklear implant kullanan çocukların dil performansları arasında anlamlı bir farklılık yokken, açık set kelime ayırt etme becerileri açısından koklear implantlı çocukların performansının işitme cihazı kullanan yaşıtlarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Dil ve işitsel ayırt etme performansları ile implant kullanım süresi ve aile eğitimine başlama yaşı arasında anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Her iki grupta performansı ortalamadan farklılık gösteren çocuklar bireysel olarak tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi

Evaluation of language and listening skills of the children with hearing loss who use cochlear implants and hearing aids [Turkish]

Öz:
In this study it was aimed to evaluate language and listening skills of children who were using cochlear implants and hearing aids. Of the children who participated in the study, 18 and 7 were using cochlear implants and hearing aids, respectively. Ages of the children were between 43 to 84 months. Mean durations of implant use and hearing aid use were 27 and 39 months, respectively. All the children were attending to the same education institute, and taking verbal education. Early speech perception test (ESP) and Hacettepe phonetically balanced two and single syllable word tests were used to assess speech perception skills. Language development was assessed by using Test of Early Language Development (TELD-3) Turkish version. According to the test results no significant differences were observed between the language development performances of children using hearing aid and cochlear implant, whereas performance of children with implant was better than that of children with hearing aid with respect to open set speech perception skills. A significant correlation was observed between the language and speech perception skills, and duration of implant use and the age of starting family education. Children with a performance different from the mean in each group were discussed individually.
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Tüfekçioğlu U. Kaynaştırmadaki işitme engelli çocuklar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1992: 1-29.
 • 2. Geers AE, Brenner C, Davidson L. Factors associated with development of speech perception skills in children implanted by age five. Ear Hear 2003; 24 (Suppl 1): 24S-35S.
 • 3. Miyamoto RT, Houston DM, Kirk KI, Perdew AE, Svirsky MA. Language development in deaf infants following cochlear implantation. Acta Otolaryngol 2003; 123: 241-244.
 • 4. Burger T, Spahn C, Richter B, Eissele S, Lohle E, Bengel J. Parental distress: The initial phase of hearing aid and cochlear implant fitting. Am Ann Deaf 2005; 150: 5-10.
 • 5. Spencer PE. Individual differences in language performance after cochlear implantation at one to three years of age: Child, family, and linguistic factors. J Deaf Stud Deaf Educ 2004; 9: 395-412.
 • 6. Balkany TJ, Hodges AV, Eshraghi AA, Butts S, Bricker K, Lingvai J. Cochlear implants in children. A review. Acta Otolaryngol 2002; 122: 356-362.
 • 7. Sarent JZ, Blamey PJ, Dowell RC, Clark GM, Gibson WP. Variation in speech perception scores among children with cochlear implants. Ear Hear 2001; 22: 18-28.
 • 8. Wie OB, Falkenburg ES, Tvete O, Tomblin B. Children with a cochlear implant: Characteristics and determinants of speech recognition, speech recognition growth rate and speech production. Int J Audiol 2007; 46: 232-243.
 • 9. Kirk KL, Miyamoto RT, Ying EA, Perdew AE, Zuganelis H. Cochlear implantation in young children: Effect of age at implantation and communication mode. Volta Review 2000; 102: 127-144.
 • 10. Meyer T, Svirkey MA, Kirk KI, Miyamoto RT. Improvements in speech perception by children with profound prelingual hearing loss: Effects of device, communication mode, and chronological age. J Speech Lang Hear Res 1998; 41: 846-858.
 • 11. Estabrooks W. Auditory-Verbal Therapy: Theory and Practice. Washington DC, AG Bell. Association for the Deaf. 2006: 92-112.
 • 12. Svirsky MA, Teoh SW, Neuburger H. Development of language and speech perception in congenitally, profoundly deaf children as a function of age at cochlear implantation. Audiol Neurotol 2004; 9: 224-233.
 • 13. Yoshinaga-Itano C. Early speech development in children who are deaf or hard of hearing: Interrelationships with language and hearing. Volta Review 1999; 100: 181-231.
 • 14. Moeller PM. Early intervention and language development in children who are deaf and hard of hearing. Pediatrics 2000; 106: 83-102.
 • 15. Zwolan TA, Ashbaugh CM, Alarfaj A, et al. Pediatric cochlear implant patient performance as a function of age at implementation. Otol Neurotol 2004; 25: 112-120. 16. Akın Ö, Tezer N, Şahin R, Akar F, Geç yaşta koklear implant uygulamasının geç dönem sonuçları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009; 3: 81-91.
 • 17. Belgin E. Erken implantasyonun önemi. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2: 51-54.
 • 18. Özdemir S. Koklear İmplant Uygulanan Hastaların İşitsel Performans Analizleri. Yayınlanmamış Tıpta Bilim Uzmanlığı Tezi 2006; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • 19. Girgin C. Türkçe konuşan doğal işitsel sözel yöntemle eğitim gören işitme engelli kız çocukların konuşma anlaşılırlığı ile süre ve perde özellikleri ilişkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1997.
 • 20. Ege P, Çeliker Z. İşitme engelli çocukların konuşmalarının anlaşılabilirliğini etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2005; 6: 19-32.
 • 21. Turan Z. Çok ileri derecede işitme kayıplı çocuklar için kelime ayırt etme beceri testinin geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2000; 10: 195-204.
 • 22. Kılıçarslan S. Türk Dili İçin Geliştirilmiş Fonetik Dengeli Tek Heceli Kelime Listelerinin Standardizasyonu. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi 1986; Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • 23. Güven SO. Erken Dil Gelişimi Testi-Üçüncü Edisyon’un Türkçeye Uyarlama, Güvenilirlik ve Geçerlik Ön Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2009; Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • 24. Tabachnick BG. Using mulivariate statistics In: Fidell LS (ed). 4th ed. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, 2001: 1-45.
 • 25. Alpiner JG. Rehabilitative audiology children and adults. 3rd ed. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins, 2000: 97-104.
APA TURAN Z, KÜÇÜKÖNCÜ TAŞKIRAN D, CANKUVVET N, YOLAL Y (2012). Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi. , 142 - 150.
Chicago TURAN Zerrin,KÜÇÜKÖNCÜ TAŞKIRAN Deniz,CANKUVVET Nurdan,YOLAL Yasemin Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi. (2012): 142 - 150.
MLA TURAN Zerrin,KÜÇÜKÖNCÜ TAŞKIRAN Deniz,CANKUVVET Nurdan,YOLAL Yasemin Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi. , 2012, ss.142 - 150.
AMA TURAN Z,KÜÇÜKÖNCÜ TAŞKIRAN D,CANKUVVET N,YOLAL Y Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi. . 2012; 142 - 150.
Vancouver TURAN Z,KÜÇÜKÖNCÜ TAŞKIRAN D,CANKUVVET N,YOLAL Y Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi. . 2012; 142 - 150.
IEEE TURAN Z,KÜÇÜKÖNCÜ TAŞKIRAN D,CANKUVVET N,YOLAL Y "Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi." , ss.142 - 150, 2012.
ISNAD TURAN, Zerrin vd. "Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi". (2012), 142-150.
APA TURAN Z, KÜÇÜKÖNCÜ TAŞKIRAN D, CANKUVVET N, YOLAL Y (2012). Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 54(2), 142 - 150.
Chicago TURAN Zerrin,KÜÇÜKÖNCÜ TAŞKIRAN Deniz,CANKUVVET Nurdan,YOLAL Yasemin Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 54, no.2 (2012): 142 - 150.
MLA TURAN Zerrin,KÜÇÜKÖNCÜ TAŞKIRAN Deniz,CANKUVVET Nurdan,YOLAL Yasemin Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, vol.54, no.2, 2012, ss.142 - 150.
AMA TURAN Z,KÜÇÜKÖNCÜ TAŞKIRAN D,CANKUVVET N,YOLAL Y Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2012; 54(2): 142 - 150.
Vancouver TURAN Z,KÜÇÜKÖNCÜ TAŞKIRAN D,CANKUVVET N,YOLAL Y Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2012; 54(2): 142 - 150.
IEEE TURAN Z,KÜÇÜKÖNCÜ TAŞKIRAN D,CANKUVVET N,YOLAL Y "Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi." Gülhane Tıp Dergisi, 54, ss.142 - 150, 2012.
ISNAD TURAN, Zerrin vd. "Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi". Gülhane Tıp Dergisi 54/2 (2012), 142-150.