6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme

Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 41 - 64 Metin Dili: Türkçe

6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme

Öz:
on 10 yıl içinde çeşitli yasa taslaklarının tartışılmasını ve paydaşlar arasında sürekli sosyal diyalog çabalarını takiben yasa koyucu yeni 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu'nu nihayet yasalaştırmış bulunmaktadır. Türk çalışma hukukunu ILO sözleşmeleri ile uyumlu hale getirmeyi ve uygulamada karşılaşılan çeşitli sorunları çözmeyi amaçlayan yeni yasa bazı olumlu düzenlemeler dışında aynı zamanda boşluk ve sakıncalı hükümler de içermektedir; örneğin işçinin sendika karşıtı ayrımcılık eylemlerine karşı korunmasını düzenleyen belirsiz hüküm, sendikaların toplu sözleşme yetkisi kazanabilmeleri için aranan çift kriterin muhafaza edilmesi, yaşamsal hizmetler kavramına girmeyen bazı sektörlerde grev hakkı üzerindeki kısıtlamaların ve grev ertelemelerinin devam ettirilmesi gibi. Olumlu yönlerine rağmen yeni yasaya ulusal ve uluslararası forumlarda yönetilecek eleştirilerin devam etme olasılığı vardır. Bu makalede yeni yasanın getirdiği temel bazı değişmeler genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelime:

The New Labor Unions and Collective Agreements Act of Turkey, no.6356: A general evaluation

Öz:
Following deliberations over various draft proposals and sustained efforts of social dialogue between the stakeholders during the past decade, the Turkish legislature has finally enacted the new industrial relations legislation, the Labor Unions and Collective Agreements Act of 7 November, 2012, no.6356. Aiming to bring the labor relations law of Turkey into conformity with ILO norms on freedom of association as well as to find solutions to practical problems of implementation, Act no.6356 carries various positive provisions, but it also seems flawed in certain respects, i.e. the somewhat fuzzy loophole in the protection of the worker against acts of antiunion discrimination, maintenance of the so-called "double criteria" for collective bargaining authorization, certain strike restrictions in sectors not deemed to fall into essential services in the strict sense of the word, suspension of strikes in emergency situations. Despite the introduction of various positive elements, therefore, the new Act is likely to continue being challenged in national and international forums. This article is a general evaluation of the main changes brought about by Act no.6356.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Dereli, T. 2004: "Uluslararası Çalışma Örgütü Perspektifiyle Türkiye'de Sendika Özgürlükleri ve Yeni Yasa Taslaklarının Değerlendirilmesi/' Sicil Dergisi, yıl 2, sayı 6,s.87-105.
  • Dereli, T. 2010 "Yeni Anayasa Değişiklikleri ve Uluslar arası Sendika Özgürlüğü Normları," Mercek Dergisi, no. 59, s. 24-31.
  • DİSK, 2012: "Sendikalar ve Yetki Sorunu Raporu,"( rapor no.)
  • Dereli, T. 2011: "Labour Law and Industrial Relations in Turkey," Wolters KJuwer, p. 246.
  • Narmalıoğlu, Ü. 2012: "19.03.2012 Tarihli Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısının Getirdikleri," Sicil Dergisi, s.139-155.
APA DERELİ T (2013). 6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme. , 41 - 64.
Chicago DERELİ Toker 6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme. (2013): 41 - 64.
MLA DERELİ Toker 6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme. , 2013, ss.41 - 64.
AMA DERELİ T 6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme. . 2013; 41 - 64.
Vancouver DERELİ T 6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme. . 2013; 41 - 64.
IEEE DERELİ T "6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme." , ss.41 - 64, 2013.
ISNAD DERELİ, Toker. "6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme". (2013), 41-64.
APA DERELİ T (2013). 6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme. Çalışma ve Toplum, 0(36), 41 - 64.
Chicago DERELİ Toker 6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme. Çalışma ve Toplum 0, no.36 (2013): 41 - 64.
MLA DERELİ Toker 6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme. Çalışma ve Toplum, vol.0, no.36, 2013, ss.41 - 64.
AMA DERELİ T 6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme. Çalışma ve Toplum. 2013; 0(36): 41 - 64.
Vancouver DERELİ T 6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme. Çalışma ve Toplum. 2013; 0(36): 41 - 64.
IEEE DERELİ T "6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme." Çalışma ve Toplum, 0, ss.41 - 64, 2013.
ISNAD DERELİ, Toker. "6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu: Genel bir değerlendirme". Çalışma ve Toplum 36 (2013), 41-64.