Yıl: 2013 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 5 - 22 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri

Öz:
Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve Enformasyon (Bilgi) Toplumuolarak nitelen-dirilen yeni toplumsal düzen,tüm dünyada bilimsel ve teknolojik alanda oldukça yoğun ve hızlı bir değişime zemin hazırlamıştır. Bu değişimle birlikte gündelik hayatımıza en etkin şekilde giren iletişim teknolojisi ise hiç kuşkusuz binlerce ağı birbirine bağlanmasıyla ortaya çıkan internettir. Toplumsal yaşantımız içinde giderek yaygınlaşan ve pek çok hizmeti daha hızlı ve kolay bir biçim-de gerçekleştirmemize olanak tanıyan bu sistem ile artık insanlar bir tıkla dünyanın bir çok farklı bölgesinde yaşanan gelişmeleri an be an takip edebilmektedir. Artık internet sayesinde İnsanlar karşılıklı iletişim kurabilmekte, alışveriş yapabilmekte, e-devlet ve bankacılık işlemlerini gerçek- leştirilebilmekte ve her türlü haber, bilgi ve belgeye kolayca ulaşabilmektedir. Bu çalışma; üniversite öğrencileri örneğinde internet kullanım alışkanlıklarını ortaya koymak için dizayn edilmiştir.Selçuk Üniversitesinden seçilen 440 öğrenci üzerinde yürütülen saha araştırmasının sonucunda; erkeklerin kadınlara göre günlük daha uzun süreyi internet karşısında geçirdikleri bulgulanmıştır. Haber ve bilgiye ulaşma isteği, dünyada yaşanan gelişme ve yenilikleri takip etme arzusu insanları internet kullanmaya yönelten en önemli nedenler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Üniversite öğrencilerinin günlük kullanım süresi arttıkça; internet bağımlılık düzeyinde de bir artış yaşan-maktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

Internet usage patterns among university students

Öz:
New social system defined as Information Society came into picture after the half of 20th century and it prepared a suitable environment for quick technological and scientific transformation allover the world. With this transformation, communication technologies entering effectively in our daily life is internet by coming into picture with connecting so many networks. Internet has gainedan importance our social life and as a system it also provides possibility to realize some services quickly, people can fallow developments and situationsall over the world at the same time an y-more. At this moment, people can communicate each other, shop, use possibilities of e-state and bank services and also people can reach news and information easily from all over the world. This study was designed in o rder to show internet usage behaviors of university students in the example of Selcuk University. According to results of survey conducted on 440 students from Selcuk University; it is found that men spent more time on internet than women. Desire about rea ching news and information, fallowing developments and innovations are some of the main reasons for canal-izing people to use internet. When daily internet usage time of university students increases, internet addiction level of them also increases.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Balcı Ş, GÖLCÜ ARSAL A, ÖCALAN ERAY M (2013). Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri. , 5 - 22.
Chicago Balcı Şükrü,GÖLCÜ ARSAL Ayşe,ÖCALAN ERAY Minel Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri. (2013): 5 - 22.
MLA Balcı Şükrü,GÖLCÜ ARSAL Ayşe,ÖCALAN ERAY Minel Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri. , 2013, ss.5 - 22.
AMA Balcı Ş,GÖLCÜ ARSAL A,ÖCALAN ERAY M Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri. . 2013; 5 - 22.
Vancouver Balcı Ş,GÖLCÜ ARSAL A,ÖCALAN ERAY M Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri. . 2013; 5 - 22.
IEEE Balcı Ş,GÖLCÜ ARSAL A,ÖCALAN ERAY M "Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri." , ss.5 - 22, 2013.
ISNAD Balcı, Şükrü vd. "Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri". (2013), 5-22.
APA Balcı Ş, GÖLCÜ ARSAL A, ÖCALAN ERAY M (2013). Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri. Selçuk İletişim, 7(4), 5 - 22.
Chicago Balcı Şükrü,GÖLCÜ ARSAL Ayşe,ÖCALAN ERAY Minel Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri. Selçuk İletişim 7, no.4 (2013): 5 - 22.
MLA Balcı Şükrü,GÖLCÜ ARSAL Ayşe,ÖCALAN ERAY Minel Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri. Selçuk İletişim, vol.7, no.4, 2013, ss.5 - 22.
AMA Balcı Ş,GÖLCÜ ARSAL A,ÖCALAN ERAY M Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri. Selçuk İletişim. 2013; 7(4): 5 - 22.
Vancouver Balcı Ş,GÖLCÜ ARSAL A,ÖCALAN ERAY M Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri. Selçuk İletişim. 2013; 7(4): 5 - 22.
IEEE Balcı Ş,GÖLCÜ ARSAL A,ÖCALAN ERAY M "Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri." Selçuk İletişim, 7, ss.5 - 22, 2013.
ISNAD Balcı, Şükrü vd. "Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri". Selçuk İletişim 7/4 (2013), 5-22.