Yıl: 2013 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 23 - 32 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama

Öz:
İnsanlık tarihi boyunca hep var olan iletişim artık yeni bir boyut kazanmıştır. Hızla değişen tekno-loji, giderek artan istek ve ihtiyaçlar birtakım iletişim araçlarının gelişmesini sağlamıştır. Bu iletişim araçları artık günümüzde iyice popüler olan internet ve internet üzerinden sosyal paylaşım ağlarıdır. İnsanlar internet ve sosyal ağlar sayesinde yeni iletişim fırsatları keşfetmişler ve kullanmaya başlamışlardır. Geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı olarak sosyal medya kullanımı hızla genişleyen bir etki alanı yaratmaktadır. Sosyal ağlar insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları imkanlar yaratmakta, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. Sosyal medya olarak kullandığımız bu ortamlar, kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından da önem taşımaktadır. Kurum ve kuruluşlar da artık ulaşmak istedikleri hedef kitlelere sosyal medya aracılığıyla ulaşmakta ve mesajlarını bu yolla iletebilmekt edir. Kurum dışına olduğu kadar kuruluşlar, kurum içinde de iletişimin hızlı ve katılıma açık olarak sağlanmasında sosyal medyayı kullanmaktadır. Her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla sosyal medya artık hayatımızın bir parçası hatta odak noktası haline gelmiştir. Bu çalışma ile, sosyal paylaşım ağları ve sosyal ağlarının kullanım nedenleri araştırılmış ve Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri örnekleminde anket uygulayarak gençlerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları analiz edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Film, Radyo, Televizyon Halkla İlişkiler Davranış Bilimleri

An application on the use of internet and social media

Öz:
Communication, which has been existed throughout the history of mankind, has gained a new dimension in recent years. Rapid change in technology and increasing number of needs and requests led to the development of new means of communication. These communication means,namely internet and social networks via internet, are quite popular nowadays. Thanks to internet and social networks, people have discovered and begun to use new communication opportunities. Unlike traditional mass media, use of social media creates a rapidly expanding domain. Social networks create opportunities for people to share their thoughts and works, and offer a media, which is based on sharing and discussion. In addition to being a user-based environment, social media is also an important tool since it brings people together and increase interaction between them. Institutions and organizations aretrying to reach their target audiences and transmit their messages through social media. As well as out of institution, organizations use social media as arapid and participatory communication tool within institution. With growing number of users, social media became a part or even a focal point of our lives. In this study, social networks and reasons of its usage were examined and social media usage habits were analyzed with a survey applied on Selcuk University Faculty of Communication students.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Film, Radyo, Televizyon Halkla İlişkiler Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aksu H, Çankaya, M N ve Candan U (2011) Her Şey Çıplak Bildiğiniz İnternetin Sonu: Web 3.0, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. İstanbul.
 • Aziz A (2008) İletişime Giriş, Aksu Kitapevi, İstanbul.
 • Bakan Ö (2008) Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternet, Ahmet Kalender-Mehmet Fidan (Ed.), Halkla İlişkiler, Tablet Yayınları, Konya, 373-389.
 • Bayraktutan G, Binark, M, Çomu T, Doğu B, İslamoğlu G ve Aydemir A T (2012) Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri: Nicel-NitelArayüzey İnce lemesi, Selçuk İletişim Derg, 7(3),15-16.
 • Dikener O (2010) İnternet Reklamcılığında Web Tasarımı, Aybil Yayıncılık, Konya.
 • Gülerarslan A (2011) İzleyici Reklamla Ne Yapar İnternet Reklamlarına Yönelik Kullanım Ve Motivasyonlar, Tablet Kitapevi, Konya.
 • Karaçor S (2007) Reklam İletişimi İnternet ve Gazete Reklamlarının Etkilerine Yönelik Bir Araştırma, Çizgi Kitapevi Yayınları, Konya.
 • Sayımer İ (2008) Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Scott, D.M (2010) The New Rules of Marketing and PR, John Wiley and Sons, New Jersey.
 • Şeker T (2005) İnt ernet ve Bilgi Açığı, Çizgi Kitapevi, Konya.
 • Vural Z (2006) Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları. Yayın No:893, Nobel Yayınları, Ankara
 • Vural Z ve Bat M (2010) Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Yaşar Üniversitesi Dergisi, http://journal.yasar. edu.tr/wp content/uploads/2012/08/3_BVural_ MBat.pdf, erişim tarihi: 20.12.2012.
 • Weinberg, T (2009) The New Community Rules: Marketing On The Social Rules, O’Reilly Media, USA.
 • Yağmurlu A (2011) Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya, Selçuk İletişim Derg, 7 (1), 5-15.
APA SOLMAZ B, TEKIN G, HERZEM Z, DEMİR M (2013). Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. , 23 - 32.
Chicago SOLMAZ Başak,TEKIN GOKHAN,HERZEM Züleyha,DEMİR Muhammed Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. (2013): 23 - 32.
MLA SOLMAZ Başak,TEKIN GOKHAN,HERZEM Züleyha,DEMİR Muhammed Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. , 2013, ss.23 - 32.
AMA SOLMAZ B,TEKIN G,HERZEM Z,DEMİR M Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. . 2013; 23 - 32.
Vancouver SOLMAZ B,TEKIN G,HERZEM Z,DEMİR M Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. . 2013; 23 - 32.
IEEE SOLMAZ B,TEKIN G,HERZEM Z,DEMİR M "Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama." , ss.23 - 32, 2013.
ISNAD SOLMAZ, Başak vd. "Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama". (2013), 23-32.
APA SOLMAZ B, TEKIN G, HERZEM Z, DEMİR M (2013). Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim, 7(4), 23 - 32.
Chicago SOLMAZ Başak,TEKIN GOKHAN,HERZEM Züleyha,DEMİR Muhammed Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim 7, no.4 (2013): 23 - 32.
MLA SOLMAZ Başak,TEKIN GOKHAN,HERZEM Züleyha,DEMİR Muhammed Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim, vol.7, no.4, 2013, ss.23 - 32.
AMA SOLMAZ B,TEKIN G,HERZEM Z,DEMİR M Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim. 2013; 7(4): 23 - 32.
Vancouver SOLMAZ B,TEKIN G,HERZEM Z,DEMİR M Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim. 2013; 7(4): 23 - 32.
IEEE SOLMAZ B,TEKIN G,HERZEM Z,DEMİR M "Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama." Selçuk İletişim, 7, ss.23 - 32, 2013.
ISNAD SOLMAZ, Başak vd. "Internet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama". Selçuk İletişim 7/4 (2013), 23-32.