Yıl: 2012 Cilt: 46 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 290 - 294 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları

Öz:
oxoplasma gondii sağlıklı erişkinlerde sıklıkla asemptomatik seyrederken, gebelikte ve immünyetmezliği olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Bu çalışmada, gebeler ile yenidoğan kordon kanında T.gondii seropozitiflik ve serokonversiyon oranlarının araştırılması ve elde edilen bulguların, yaşam tarzı ve beslenme ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gözlemsel-kesitsel olarak planlanan çalışmaya, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına başvuran 312 gebe kadın (ortalama yaş: 28.1 ± 5.2 yıl) dahil edilmiş; gebe ve yenidoğanların serum örneklerinde T.gondii IgG ve IgM antikorları ticari ELISA ve indirekt immünfloresans (BioTek; ABD) yöntemleriyle araştırılmıştır. Her üç trimestırda 153, iki ve üçüncü trimestırda 58 ve üçüncü trimestırda 101 gebe çalışmaya katılmış ve doğumlarından hemen sonra kordon kanı örnekleri alınarak 312 yenidoğan taranmıştır. Çalışmada gebelerde antitoksoplazma IgG pozitiflik oranı %37.5 (117/312) olarak bulunmuş, takipli gebelerde serokonver-siyon tespit edilmemiş ve antitoksoplazma IgM tüm gebelerde negatif olarak saptanmıştır. Ayrıca, tüm yenidoğanların kord kanında da antitoksoplazma IgM negatif bulunmuş, IgG pozitifliği ise %33.3 (104/312) oranında tespit edilmiştir. Gebelere olası bulaşma yollarıyla ilgili uygulanan anket sonuçlarına göre, antitoksoplazma IgG seropozitifliği ile çiğ et tüketimi (p< 0.001) ve toprak ile uğraşma (p< 0.005) parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkili bulunmuştur. Sonuç olarak, gebelerde rutin toksoplazma antikor testlerinin yapılarak seronegatif olgulara parazitten korunma yollarıyla ilgili eğitimlerin verilmesi; maliyetin düşürülmesi için ise gebelerin daha önce yapılmış testlerinin düzenli kayıt altına alınması ve periyodik olarak tekrarlanacak testlerde sadece IgM sınıfı antikorların aranması önerileri sunul- muştur.
Anahtar Kelime: Toxoplasma Gebelik Gebelik komplikasyonları Süt çocuğu, yenidoğan Toksoplazmoz

Belge Türü: Makale Makale Türü: Kısa Bildiri Erişim Türü: Bibliyografik
APA Doğan K, KAFKASLI A, koloren z, ATAMBAY M, KARAOĞLU L, ÇOLAK C (2012). Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları. , 290 - 294.
Chicago Doğan Keziban,KAFKASLI Ayşe,koloren zeynep,ATAMBAY Metin,KARAOĞLU Leyla,ÇOLAK Cemil Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları. (2012): 290 - 294.
MLA Doğan Keziban,KAFKASLI Ayşe,koloren zeynep,ATAMBAY Metin,KARAOĞLU Leyla,ÇOLAK Cemil Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları. , 2012, ss.290 - 294.
AMA Doğan K,KAFKASLI A,koloren z,ATAMBAY M,KARAOĞLU L,ÇOLAK C Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları. . 2012; 290 - 294.
Vancouver Doğan K,KAFKASLI A,koloren z,ATAMBAY M,KARAOĞLU L,ÇOLAK C Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları. . 2012; 290 - 294.
IEEE Doğan K,KAFKASLI A,koloren z,ATAMBAY M,KARAOĞLU L,ÇOLAK C "Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları." , ss.290 - 294, 2012.
ISNAD Doğan, Keziban vd. "Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları". (2012), 290-294.
APA Doğan K, KAFKASLI A, koloren z, ATAMBAY M, KARAOĞLU L, ÇOLAK C (2012). Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları. Mikrobiyoloji Bülteni, 46(2), 290 - 294.
Chicago Doğan Keziban,KAFKASLI Ayşe,koloren zeynep,ATAMBAY Metin,KARAOĞLU Leyla,ÇOLAK Cemil Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları. Mikrobiyoloji Bülteni 46, no.2 (2012): 290 - 294.
MLA Doğan Keziban,KAFKASLI Ayşe,koloren zeynep,ATAMBAY Metin,KARAOĞLU Leyla,ÇOLAK Cemil Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.46, no.2, 2012, ss.290 - 294.
AMA Doğan K,KAFKASLI A,koloren z,ATAMBAY M,KARAOĞLU L,ÇOLAK C Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları. Mikrobiyoloji Bülteni. 2012; 46(2): 290 - 294.
Vancouver Doğan K,KAFKASLI A,koloren z,ATAMBAY M,KARAOĞLU L,ÇOLAK C Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları. Mikrobiyoloji Bülteni. 2012; 46(2): 290 - 294.
IEEE Doğan K,KAFKASLI A,koloren z,ATAMBAY M,KARAOĞLU L,ÇOLAK C "Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları." Mikrobiyoloji Bülteni, 46, ss.290 - 294, 2012.
ISNAD Doğan, Keziban vd. "Gebelerde toksoplazma enfeksiyonunun seropozitiflik ve serokonversiyon oranları". Mikrobiyoloji Bülteni 46/2 (2012), 290-294.