Yıl: 2012 Cilt: 12 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 465 - 471 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on

Öz:
Amaç: Primer perkütan koroner girişim ile başarılı tedavi edilen anteriyor miyokart enfarktüs (AME) hastalarında sol ön inen koroner arter (LAD) sonlanımının doku Doppler ekokardiyografi(DDE) bulgularına etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntemler: Çalışma enine kesitli gözlemsel prospektif olarak planlandı. Seksen dört hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara ilk üç gün içinde ekokardiyografik değerlendirme yapıldı. Klasik DDE parametreleri sağ ventrikül (RV) lateral duvar ve sol ventriküle (LV) ait dört duvardan alındı. DDE parametreleri olarak; sistolik fonsiyonların değerlendirilmesinde - DDE mitral annüler sistolik hız değeri - Sm, diyastolik fonksiyonların - DDE mitral annüler erken ve E/A değerleri, kombine sistolik ve diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesinde - miyokart performans indeksi (MPI) değeri kullanıldı. LAD sonlanım özelliğine göre iki gruba (sarılı olan ve olmayan LAD) ayrıldı. İstatistiksel analizde Student-t, Mann-Whitney U ve Ki-kare testleri, Pearson ve Spearman bivaryasyon korelasyon analizleri kullanıldı. Bulgular: Hastaların demografik verileri ve bazal ekokardiyografik ölçümleri benzerdi. RV ve LV için 4 duvardan alınan anüler DDE parametrelerinden sadece anteriyor Sm değerinde (Ant Sm) istatistikî anlamlılık ortaya çıkarken, Em, Am ve MPI değerlerinde anlamlı değişiklik tespit edilmemiştir. LAD koroner arterin LV apikalde sonlanan, diyafragmatik yüze (sarılı olmayan) geçiş göstermeyen olgularda anteriyor duvarın Sm değeri LAD koroner arterin LV apikalde sonlanmayan, diyafragmatik yüze geçiş gösterdiği (sarılı olan) olgulara göre daha fazla etkilendiği ortaya çıkmıştır (6.70±1.66 and 7.44±1.66 cm/sn; p=0.036). Anteriyor Sm değeri ile LAD uzunluğu arasında korelasyon tespit edildi (r=236, p=0.036). Sonuç: LAD sonlanımı primer perkütan koroner girişim ile başarılı tedavi edilen AME hastalarında, erken dönemde anteriyor duvarın sistolik fonksiyonları için önemli bir parametredir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kalp ve Kalp Damar Sistemi

Anteriyor miyokart enfarktüs hastalarında sol ön inen koroner arterin sonlanım şeklinin (sarılı olan ve olmayan

Öz:
Objective: We aimed to evaluate effect of termination property of left anterior descending (LAD) on tissue Doppler echocardiography (TDE) parameters in patients experiencing their first anterior myocardial infarction (AMI) who had undergone successful primary percutaneous coronary intervention (PCI) Methods: A prospective, cross-sectional observational study was performed. Eighty-four patients were enrolled in the study. Echocardiography was performed during the first three days of AMI. Conventional TDE measurements were obtained from right ventricular (RV) and four left ventricular (LV) walls: for the systolic function - mitral annular TDE systolic velocity - Sm, for diastolic function - mitral annular TDE early and late diastolic velocities - Em, Am, transmitral early and late diastolic velocities ratio - E/A, and combined systolic and diastolic function - myocardial performance index (MPI). Coronary arteries were evaluated and patients were divided into two groups (non-wrapped LAD and wrapped LAD) according to the termination properties. Student-t, Mann-Whitney U and Chi-square tests, bivariate Pearson and Spearman correlation analyses were used for statistical analysis. Results: Baseline characteristics and conventional echocardiographic parameters of the patients were similar. There was a statistically significant difference for the anterior wall Sm parameter, whereas there was no substantial difference for Em, Am and MPI values. The anterior wall Sm was more affected in patients with non wrapped LAD than in patients with wrapped LAD (6.70±1.66 and 7.44±1.66 cm/s; p=0.036,).The anterior Sm parameter was uniquely correlated with LAD termination status when compared with other independent parameters (r=0.236, p=0.036). Conclusion: We showed that termination of LAD is important for the anterior wall systolic functions in the early stage of AMI treated successfully.
Anahtar Kelime:

Konular: Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Sasaki K, Yotsukura M, Sakata K, Yoshino H, Ishikawa K. Relation of ST- segment changes in inferior leads during anterior wall acute myocardial infarction to length and occlusion site of the left anterior descending coronary artery. Am J Cardiol 2001; 87: 1340-5. [CrossRef]
 • 2. Sadanandan S, Hochman JS, Kolodziej A, Criger DA, Ross A, Selvester R, et al. Clinical and angiographic characteristics of patients with combined anterior and inferior ST-segment elevation on the initial electrocardiogram during acute myocardial infarction. Am Heart J 2003; 146: 653-61. [CrossRef]
 • 3. Sapin PM, Musselman DR, Dehmer GJ, Cascio WE. Implications of inferior ST-segment elevation accompanying anterior wall acute myocardial infarction for the angiographic morphology of the left anterior descending coronary artery morphology site of occlusion. Am J Cardiol 1992; 69: 860-5. [CrossRef]
 • 4. Yip HK, Chen MC, Wu CJ, Chang HW, Yu TH, Yeh KH, et al. Acute myocardial infarction with simultaneous ST-segment elevation in the precordial and inferior leads: evaluation of anatomic lesions and clinical implications. Chest 2003; 123: 1170-80. [CrossRef]
 • 5. Lew AS, Hod H, Cercek B, Shah PK, Ganz W. Inferior ST segment changes during acute anterior myocardial infarction: a marker of the presence or absence of concomitant inferior wall ischemia. J Am Coll Cardiol 1987; 10: 519-26. [CrossRef]
 • 6. Perlmutt LM, Jay ME, Levin DC. Variations in the blood supply of the left ventricular apex. Invest Radiol 1983; 18: 138-40. [CrossRef]
 • 7. Shalev Y, Fogelman R, Oettinger M, Caspi A. Does the electrocardiographic pattern of “anteroseptal” myocardial infarction correlate with the anatomic location of myocardial injury? Am J Cardiol 1995; 75: 763-6. [CrossRef]
 • 8. Bogaty P, Boyer L, Rousseau L, Arsenault M. Is anteroseptal myocardial infarction an appropriate term? Am J Med 2002; 113: 37-41. [CrossRef]
 • 9. Çavuşoğlu Y, Us T, Yaşar B, Bakar S, Timuralp B. Course of myocardial infarction with ST segment elevation in inferior leads and left anterior descending artery stenosis. Anadolu Kardiyol Derg 2001; 1: 309-12.
 • 10. Lang RM, Bierig M, Devereux RB, Flachskampf FA, Foster E, Pellikka PA, et al. Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology. J Am Soc Echocardiogr 2005; 18: 1440-63. [CrossRef]
 • 11. Nikitin NP, Witte KK. Application of tissue Doppler imaging in cardiology. Cardiology 2004; 101: 170-84. [CrossRef]
 • 12. Uluçay A, Tatlı E. Myocardial performance index. Anadolu Kardiyol Derg 2008; 2: 143-8. [CrossRef]
 • 13. Waggoner AD, Bierig SM. Tissue Doppler imaging: a useful echocardiographic method for the cardiac sonographer to assess systolic and diastolic ventricular function. J Am Soc Echocardiogr 2001; 14: 1143-52. [CrossRef]
 • 14. Harada K, Tamura M, Toyono M, Oyama K, Takada G. Assessment of global left ventricular function by tissue Doppler imaging. Am J Cardiol 2001; 88: 927-32. [CrossRef]
 • 15. Özer N. The role of Doppler echocardiography in the evaluation of myocardial ischemia and regional function abnormalities in patients with coronary artery disease. Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8 Suppl 1: 23-8. [CrossRef]
 • 16. Alam M, Wardelle J, Andersson E, Samad BA, Nordlander R. Effects of first myocardial infarction on left ventricular systolic and diastolic function with the use of mitral annular velocity determined by pulsed wave Doppler tissue imaging. J Am Soc Echocar 2000; 13: 343-52. [CrossRef]
 • 17. Lundergan CF, Ross AM, McCarthy WF, Reiner JS, Boyle D, Fink C, et al. Predictors of left ventricular function after acute myocardial infarction: effects of time to treatment, patency, and body mass index: the GUSTO-I angiographic experience. Am Heart J 2001; 1: 43-50. [CrossRef]
 • 18. Gurudevan SV, Mahmud E, Blanchard DG, Strachan GM, Dittrich T, Mathews C, et al. Usefulness of compensatory hyperkinesis in the noninfarcted left ventricular wall in separating single from multivessel coronary artery disease in patients with initial ST-elevation acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2004; 93: 201-3. [CrossRef]
 • 19. Kato M, Dote K, Sasaki S, Goto K, Takemoto H, Habara S, et al. Myocardial performance index for assessment of left ventricular outcome in successfully recanalised anterior myocardial infarction. Heart 2005; 91: 583-8. [CrossRef]
 • 20. Jensen CJ, Jochims M, Hunold P, Sabin GV, Schlosser T, Bruder O. Right ventricular involvement in acute left ventricular myocardial infarction: prognostic implications of MRI findings. AJR Am J Roentgenol 2010; 194: 592-8. [CrossRef]
 • 21. Bodi V, Sanchis J, Mainar L, Chorro FJ, Nunez J, Monmeneu JV, et al. Right ventricular involvement in anterior myocardial infarction. A translational approach. Cardiovasc Res 2010; 87: 601-8. [CrossRef]
APA SÖNMEZ O, VATANKULU M, KAYRAK M, KARAARSLAN Ş, ALTUNBAŞ G, ÖZDEMİR K, GÖK H (2012). Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on. , 465 - 471.
Chicago SÖNMEZ Osman,VATANKULU Mehmet A.,KAYRAK Mehmet,KARAARSLAN Şükrü,ALTUNBAŞ Gökhan,ÖZDEMİR Kurtuluş,GÖK HASAN Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on. (2012): 465 - 471.
MLA SÖNMEZ Osman,VATANKULU Mehmet A.,KAYRAK Mehmet,KARAARSLAN Şükrü,ALTUNBAŞ Gökhan,ÖZDEMİR Kurtuluş,GÖK HASAN Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on. , 2012, ss.465 - 471.
AMA SÖNMEZ O,VATANKULU M,KAYRAK M,KARAARSLAN Ş,ALTUNBAŞ G,ÖZDEMİR K,GÖK H Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on. . 2012; 465 - 471.
Vancouver SÖNMEZ O,VATANKULU M,KAYRAK M,KARAARSLAN Ş,ALTUNBAŞ G,ÖZDEMİR K,GÖK H Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on. . 2012; 465 - 471.
IEEE SÖNMEZ O,VATANKULU M,KAYRAK M,KARAARSLAN Ş,ALTUNBAŞ G,ÖZDEMİR K,GÖK H "Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on." , ss.465 - 471, 2012.
ISNAD SÖNMEZ, Osman vd. "Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on". (2012), 465-471.
APA SÖNMEZ O, VATANKULU M, KAYRAK M, KARAARSLAN Ş, ALTUNBAŞ G, ÖZDEMİR K, GÖK H (2012). Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 12(6), 465 - 471.
Chicago SÖNMEZ Osman,VATANKULU Mehmet A.,KAYRAK Mehmet,KARAARSLAN Şükrü,ALTUNBAŞ Gökhan,ÖZDEMİR Kurtuluş,GÖK HASAN Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 12, no.6 (2012): 465 - 471.
MLA SÖNMEZ Osman,VATANKULU Mehmet A.,KAYRAK Mehmet,KARAARSLAN Şükrü,ALTUNBAŞ Gökhan,ÖZDEMİR Kurtuluş,GÖK HASAN Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, vol.12, no.6, 2012, ss.465 - 471.
AMA SÖNMEZ O,VATANKULU M,KAYRAK M,KARAARSLAN Ş,ALTUNBAŞ G,ÖZDEMİR K,GÖK H Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2012; 12(6): 465 - 471.
Vancouver SÖNMEZ O,VATANKULU M,KAYRAK M,KARAARSLAN Ş,ALTUNBAŞ G,ÖZDEMİR K,GÖK H Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2012; 12(6): 465 - 471.
IEEE SÖNMEZ O,VATANKULU M,KAYRAK M,KARAARSLAN Ş,ALTUNBAŞ G,ÖZDEMİR K,GÖK H "Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on." Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 12, ss.465 - 471, 2012.
ISNAD SÖNMEZ, Osman vd. "Effect of termination of the left anterior descending coronary artery (wrapped or non-wrapped property) on". Anadolu Kardiyoloji Dergisi 12/6 (2012), 465-471.