Yıl: 2011 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 23 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Tularemi hastalığı ülkemizde salgınlara sebep olmaktadır. Özellikle son yıllarda pek çok ilde hasta bildirimleri yapılmaktadır. Biz bu çalışmada, Sivas ilinde saptanan ilk tularemi hastalarını ve bu hastaların çeşitli özelliklerini bildirdik. Yöntemler: Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde Ocak 2009-Haziran 2010 tarihleri yatırılarak izlenen 29 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların serolojik tanısı mikroaglütinasyon (MA) testi ile konuldu. Demografik özellikler ile klinik ve laboratuvar bulgularına hasta dosyalarından ulaşıldı. Bulgular: Hastaların 15i erkek, 14ü kadın; yaş ortalaması 41.8 idi. Şikayetlerin başlamasından tularemi tanısı alana kadar geçen süre ortalama 38 gündü. İki hastanın lenf gangliyonu aspiratında Francisella tularensis için polimeraz zincir reaksiyonu pozitif bulundu. Salgının su kaynaklı olduğu düşünüldü. En sık saptanan klinik form orofaringeal form idi (%75.9). Hastaların çoğunda (%93.1) servikal lenfadenopati (LAP) vardı. Çalışmaya katılan hastaların %72.4ünde tularemi tanısı almadan önce farklı tanılarla antibiyotik kullanım öyküsü vardı. Tularemi tedavisinde en sık streptomisin + doksisiklin kombinasyonu kullanıldı (%44.8). Hastalarımızın hiçbirinde yara skarı dışında sekel gelişmedi ve kaybedilen hastamız olmadı. Sonuçlar: Daha önce görülmediği bölgeler de dahil olmak üzere klinisyenlerin tularemi konusunda dikkatli olması gereklidir. Tonsillofarenjit ile birlikte olan ya da tonsillofarenjit olmaksızın, tek ya da çift taraflı LAPı olan hastaların ayırıcı tanısında tularemi mutlaka düşünülmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Hematoloji Enfeksiyon Hastalıkları Pediatri

The first tularemia outbreak in the Sivas province: A review of 29 cases

Öz:
Objective: Several tularemia epidemics have been reported from many provinces in our country in recent years. We report the first tularemia epidemic occurring in Sivas, and some features of the cases. Methods: Twenty-nine patients admitted to the Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic of Cumhuriyet University Hospital, between January 2009 and June 2010 were retrospectively investigated. Microagglutination method was used for serological diagnosis. Patients were reviewed and recorded for demographic, clinical and laboratory features. Results: 15 of the patients were male and 14 were female. The mean age was 41.8 years. The mean time between the onset of the symptoms and diagnosis was 38 days. Francisella tularensis was detected by polymerase chain reaction in lymph node aspirate from two patients. This epidemic was thought to be waterborne. In most of the cases (75.9%), the disease presented itself in the oropharyngeal form. The majority of the patients (93.1%) had cervical lymphadenopathy. Prior to diagnosis of tularemia, several antibiotic regimens ineffective for tularemia were given to 72.4% of the patients. Streptomycin and doxycycline combination was given to most of the patients (44.8%) for treatment. No mortality or sequela except for scar was observed. Conclusions: Clinicians should be careful for tularemia, even in non-endemic regions. Tularemia should be considered in the differential diagnosis of patients with tonsillopharyngitis and/or cervical lymphadenopathy.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Hematoloji Enfeksiyon Hastalıkları Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.Nigrovic LE, Wingerter SL. Tularemia. Infect Dis Clin North Am.2008; 22(3): 489-504. [Crossref]
 • 2.Akalin H, Helvaci S, Gedikoğlu S. Re-emergence of tularemia in Turkey. Int J Infect Dis. 2009; 13(5): 547-51. [Crossref]
 • 3.Kandemir B, Erayman I, Bitirgen M, Aribas ET, Guler S. Tularemia presenting with tonsillopharyngitis and cervical lymphadenitis: report of two cases. Scand J Infect Dis. 2007; 39(6-7): 620-2. [Crossref]
 • 4.Sahin M, Atabay HI, Bicakci Z, Unver A, Otlu S. Outbreaks of tularemia in Turkey. Kobe J Med Sci. 2007; 53(1-2): 37-42.
 • 5.Peker E, Ayaydin A, Duran N. Familial tularaemia. Indian J Med Microbiol. 2009; 27(3): 272-5. [Crossref]
 • 6.Leblebicioglu H, Esen S, Turan D, et al. Outbreak of tularemia: a case-control study and environmental investigation in Turkey. Int J Infect Dis. 2008; 12(3): 265-9. [Crossref]
 • 7.Tuygun N, Tayman C, Tanır G. Yabani tavşan eti yenmesinden sonra görülen orofaringeal tularemi olgusu. Klimik Derg. 2007; 20(1): 27-8.
 • 8.Barut S, Cetin I. A tularemia outbreak in an extended family in Tokat Province, Turkey: observing the attack rate of tularemia. Int J Infect Dis. 2009; 13(6): 745-8. [Crossref]
 • 9.Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi. 4. baskı. Ankara: T. C. Sağlık Bakanlığı, 2005: 119-20.
 • 10.Pérez-Castrillón JL, Bachiller-Luque P, Martín-Luquero M, Mena- Martín FJ, Herreros V. Tularemia epidemic in northwestern Spain: clinical description and therapeutic response. Clin Infect Dis.2001; 33(4): 573-6. [Crossref]
 • 11.Celebi G, Baruönü F, Ayoğlu F, et al. Tularemia, a reemerging disease in northwest Turkey: epidemiological investigation and evaluation of treatment responses. Jpn J Infect Dis. 2006; 59(4): 229-34.
 • 12.Helvacı S. Tularemi. In: Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, eds. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008: 990-5.
 • 13.Turhan V, Ardıç N, Şahinoğlu L, Beşirbellioğlu BA, Gedikoğlu S. A general view to tularemia cases in Turkey: on to a pure oropharyngeal type outbreak. AJCI. 2007; 1(2): 71-7.
 • 14.Gurcan S, Karabay O, Karadenizli A, Karagol C, Kantardjiev T, Ivanov IN. Characteristics of the Turkish isolates of Francisella tularensis. Jpn J Infect Dis. 2008; 61(3): 223-5.
 • 15.Meric M, Willke A, Finke EJ, et al. Evaluation of clinical, laboratory, and therapeutic features of 145 tularemia cases: the role of quinolones in oropharyngeal tularemia. APMIS. 2008; 116(1): 66-73.[Crossref]
 • 16.Greco D, Allegrini G, Tizzi T, Ninu E, Lamanna A, Luzi S. A waterborne tularemia outbreak. Eur J Epidemiol. 1987; 3(1): 35-8. [Crossref]
 • 17.Helvaci S, Gedikoğlu S, Akalin H, Oral HB. Tularemia in Bursa, Turkey: 205 cases in ten years. Eur J Epidemiol. 2000; 16(3): 271-6. [Crossref]
 • 18.Sencan I, Sahin I, Kaya D, Oksuz S, Ozdemir D, Karabay O. An outbreak of oropharyngeal tularemia with cervical adenopathy predominantly in the left side. Yonsei Med J. 2009; 50(1): 50-4. [Crossref]
 • 19.Gürcan S, Eskiocak M, Varol G, et al. Tularemia re-emerging in European part of Turkey after 60 years. Jpn J Infect Dis. 2006;59(6): 391-3.
 • 20.Ozdemir D, Sencan I, Annakkaya AN, et al. Comparison of the 2000 and 2005 outbreaks of tularemia in the Duzce region of Turkey. Jpn J Infect Dis. 2007; 60(1): 51-2.
 • 21.Şimşek H, Taner M, Karadenizli A, Ertek M, Vahaboğlu H. Samsun, Çorum ve Sivas illerinde ortaya çıkan tularemi salgınlarında klinik ve RT TaqMan PCR yöntemleriyle F. tularensis bakterisinin tanımlanması. II. Francisella tularensis ve Tularemi Sempozyumu Sunu Slaytları (24-26 Eylül 2009, Edirne) [İnternet]. İstanbul: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği [erişim 5 Temmuz 2010]. http://www.klimik.org.tr/UserFiles/file/AK- Sözlü%20Bildiri.pdf
 • 22.Senol M, Ozcan A, Karincaoglu Y, Aydin A, Ozerol IH. Tularemia: a case transmitted from a sheep. Cutis. 1999; 63(1): 49-51.
 • 23.Bıçakçı Z, Öztürk B. İki yaşında bir çocuğa sığır (inek) salyasından tularemi bulaşımı: uzun erimli izlemi ile vaka sunumu. Çocuk Derg. 2008; 8(3): 197-9.
 • 24.Karadenizli A, Gurcan S, Kolayli F, Vahaboglu H. Outbreak of tularaemia in Golcuk, Turkey in 2005: report of 5 cases and an overview of the literature from Turkey. Scand J Infect Dis. 2005; 37(10): 712-6. [Crossref]
 • 25.Ohara Y, Sato T, Fujita H, Ueno T, Homma M. Clinical manifestations of tularemia in Japan--analysis of 1.355 cases observed between 1924 and 1987. Infection. 1991; 19(1): 14-7. [Crossref]
 • 26.Tärnvik A, Berglund L. Tularaemia. Eur Respir J. 2003; 21(2): 361-73. [Crossref]
 • 27.Tärnvik A. Nature of protective immunity to Francisella tularensis.Rev Infect Dis. 1989; 11(3): 440-51.
 • 28.Sutinen S, Syrjälä H. Histopathology of human lymph node tularemia caused by Francisella tularensis var palaearctica. Arch Pathol Lab Med. 1986; 110(1): 42-6. [Crossref]
 • 29.Gürcan Ş, Uzun C, Karagöl Ç, Karasalihoğlu AR, Otkun M. The first tularemia case in Thrace region of Turkey in the last 60 years. Turk J Med Sci. 2006; 36(2): 127-8.
 • 30.Acicbe Ö, Aydın H, Doğancı L. Havza/Samsun Bölgesi’nde tularemi endemisi: izlenen olguların retrospektif yorumu. İnfeks Derg. 2007; 21(2): 55-8.
APA ENGİN A, Altuntaş E, CANKORKMAZ L, Kaya A, Elaldi N, ŞİMŞEK H, DÖKMETAŞ İ, Bakir M (2011). Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi. , 17 - 23.
Chicago ENGİN Aynur,Altuntaş Emine Elif,CANKORKMAZ LEVENT,Kaya Ali,Elaldi Nazif,ŞİMŞEK Hülya,DÖKMETAŞ İlyas,Bakir Mehmet Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi. (2011): 17 - 23.
MLA ENGİN Aynur,Altuntaş Emine Elif,CANKORKMAZ LEVENT,Kaya Ali,Elaldi Nazif,ŞİMŞEK Hülya,DÖKMETAŞ İlyas,Bakir Mehmet Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi. , 2011, ss.17 - 23.
AMA ENGİN A,Altuntaş E,CANKORKMAZ L,Kaya A,Elaldi N,ŞİMŞEK H,DÖKMETAŞ İ,Bakir M Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi. . 2011; 17 - 23.
Vancouver ENGİN A,Altuntaş E,CANKORKMAZ L,Kaya A,Elaldi N,ŞİMŞEK H,DÖKMETAŞ İ,Bakir M Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi. . 2011; 17 - 23.
IEEE ENGİN A,Altuntaş E,CANKORKMAZ L,Kaya A,Elaldi N,ŞİMŞEK H,DÖKMETAŞ İ,Bakir M "Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi." , ss.17 - 23, 2011.
ISNAD ENGİN, Aynur vd. "Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi". (2011), 17-23.
APA ENGİN A, Altuntaş E, CANKORKMAZ L, Kaya A, Elaldi N, ŞİMŞEK H, DÖKMETAŞ İ, Bakir M (2011). Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi. Klimik Dergisi, 24(1), 17 - 23.
Chicago ENGİN Aynur,Altuntaş Emine Elif,CANKORKMAZ LEVENT,Kaya Ali,Elaldi Nazif,ŞİMŞEK Hülya,DÖKMETAŞ İlyas,Bakir Mehmet Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 24, no.1 (2011): 17 - 23.
MLA ENGİN Aynur,Altuntaş Emine Elif,CANKORKMAZ LEVENT,Kaya Ali,Elaldi Nazif,ŞİMŞEK Hülya,DÖKMETAŞ İlyas,Bakir Mehmet Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi. Klimik Dergisi, vol.24, no.1, 2011, ss.17 - 23.
AMA ENGİN A,Altuntaş E,CANKORKMAZ L,Kaya A,Elaldi N,ŞİMŞEK H,DÖKMETAŞ İ,Bakir M Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi. Klimik Dergisi. 2011; 24(1): 17 - 23.
Vancouver ENGİN A,Altuntaş E,CANKORKMAZ L,Kaya A,Elaldi N,ŞİMŞEK H,DÖKMETAŞ İ,Bakir M Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi. Klimik Dergisi. 2011; 24(1): 17 - 23.
IEEE ENGİN A,Altuntaş E,CANKORKMAZ L,Kaya A,Elaldi N,ŞİMŞEK H,DÖKMETAŞ İ,Bakir M "Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi." Klimik Dergisi, 24, ss.17 - 23, 2011.
ISNAD ENGİN, Aynur vd. "Sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını: 29 Olgunun değerlendirilmesi". Klimik Dergisi 24/1 (2011), 17-23.