Yıl: 2012 Cilt: 23 Sayı: 83 Sayfa Aralığı: 37 - 68 Metin Dili: Türkçe

Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme

Öz:
Eylül ayında açıklanan Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk iki çeyreğine ilişkin büyüme rakamları büyüme kavramının farklı bir bakış açısıyla irdelenmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. Çünkü ekonomi küçülmeye başlamış, hatta bir daralmaya girmiştir. Bunun niceliksel olarak nasıl yorumlanacağının ötesinde büyümenin gerçekte ne anlama geldiğinin sorgulanması gerekir. Bu çalışmada bu yapılmaya çalışılmıştır. Çü nkü büyüme bugünlerde adeta bir fetiş haline getirilmiştir. Ayrıca mevcut kapitalist büyüme bir yanılsamadır, sermaye ve servetin büyümesidir. Yeterli ve güvenceli istihdam yaratmadığı gibi, mevcut gelir ve servet adaletsizliklerini artırmakta ve büyük çap lı çevre sorunlarına neden olmaktadır.
Anahtar Kelime:

Growth? growth of what? a critical assesment of economic growth

Öz:
Growth data on the first half of 2012 of the Turkish economy disclosed in September prompted a different evaluation from an alternative critical approach since the economic growth rate has been slowed down. In fact, Turkish economy is in the process of contractio n now. However, beyond the quantitative evaluations, it is necessary to evaluate the meaning of economic growth qualitatively. In this study
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baker, D.(2012). Job Growth Slows Sharply In March, Unemployment EdgesDown to 8,2 Percent, www.cepr.net (Erişim Tarihi: 06.04.2012).
 • Bernstein, P.W. & Swan, A.(2007). Allthe Money in the World: How the Forbes 400 Make-andSpend-TheirFortunes, (ss. 112-113) New York: Alfred A. Knoph.
 • Boratav, K.(2012).Sıkıntılı aylar devam ediyor; biraz hafifleyerek... BirGün(21.08. 2012).
 • Boyacıoğlu, H. (2011).Türkiye’de her beşkişiden biri yardımla yaşıyor.Radikal, (04.04.2011).
 • Bozpınar, C. (2010).İşsizlik-Büyüme İlişkisi: Türkiye İşgücü Piyasası, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Cesen, T. (2011).Europeanlabour market policy in thetimes of recession.17th Workshop on Alternative Economic Policy in Europe European integration at thecrossroads: Deepening or disintegration? Workshop 1 – Austerity policies at theC3-Center for International Development, Vienna/Austriafrom16-18 September 2011 organised by theEuroMemoGroup.
 • Cunningham, F.(2010). Suriye Krizi ve İran Üzerindeki Yaptırımların Türkiye Üzerindeki Yıkıcı Etkisi, (Çev. Mustafa Durmuş), http://cerideimulkiye.com. (Erişim Tarihi:18.09.2012).
 • Çavuşoğlu, B.(2012).Türkiye’de Çalışan Yoksulluğunun Genel Durumu.Sosyal Güvence, Ocak-Nisan, 28-31.
 • DeNavas-Walt, C. & Proctor, B.D. & Smith, J.C.(2011). U.S. Census Bureau, Current Population Reports, P60-239, Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2010, Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • DuBoff,R.B.(2011).Who Controls Capital? Who Does Capital Control?http://mrzine.monthlyreview.org, (Erişim Tarihi:26.11.2011).
 • Durmuş, M.(2010). Kapitalizmin Krizinin Yeni Aşamasında Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Durum: İstihdamsız Büyüme ve Adaletsiz Bölüşüm, KESK –AR.
 • Durmuş, M. (2011a). Obama Sağlık Reformu: Kanseri Aspirinle Tedavi Etmek.Çalışma ve Toplum, 4(31), 59-71.
 • Durmuş, M. (2011b). Kapitalizmin Krizi-Küresel Krizin Eleştirel Bir Çözümlemesi(3.Baskı), Tan Kitabevi Yayınları.
 • Durmuş, M. (2012).2012 Bütçesi Kimin Bütçesi?Radikal 2, (08. 01.2012).
 • Evrensel Gazetesi (2012).İşçiler de 'büyüme' şehidi mi? (07.04.2012)
 • Forbes (8 Ekim 2007).
 • Forbes (28 Şubat 2011).
 • Fortune 500 Türkiye 2011.
 • Foster, J. B., McChesney, R. W. & Jonna, R. J., (2011).“TheInternationalization Of MonopolyCapital”, Monthly Review, 63(2), (Erişim Tarihi: 01.06.2012).
 • Goulet, D. (1971).The Cruel Choice: A New Concept on theTheory of Development, New York:Atheneum.
 • Gürsel, S., (2012) Ezber bozan durumlar.Radikal, (19.04.2012).
 • Gürsel, S. & İmamoğlu, Z. & Soybilgen, B. (2012).İç talepte sert fren büyümeyi düşürdü.Betam Araştırma Notu, http://betam.bahcesehir.edu.tr. (Erişim Tarihi: 04.07.2012)
 • Gürses, U. (2012).Sert İniş Sinyalleri.Radikal, (04.04.2012).
 • Gürses,U. (2012). Ekonomideki iniş yumuşak mı sert mi?Radikal, (04. 07. 2012)
 • http://haber.sol.org.tr (2012). En zengin daha da zengin, Ülker hepsinden zengin, (Erişim Tarihi: 24.12.2012).
 • http://revolting-europe.com/data/wealth-inequality, Gulf between rich and poor widening, (Erişim Tarihi: 20.06.2012).
 • http://www.tbb.org.tr. Erişim Tarihi: 20.07.2012).http://www.telegraph.co.uk, (Erişim Tarihi: 11.01.2012).
 • Hürriyet, (29.07.2012).International Labour Office (ILO) (2011).Global Employment Trends 2011: Thechallenge of a jobs recovery,Geneva.
 • International MarxistTendency (2012).Perspectives for world capitalism 2012 –Part One. www .marxist.com, (Erişim Tarihi: 09.03.2012).
 • Kalkan, S. (2011). Cari İşlemler Açığında Neler Oluyor? Bu Defa Farklı mı Yoksa Aynı mı?TEPAV Değerlendirme Notu, http://www.tepav.org.tr (Erişim Tarihi: Şubat 2011).
 • Kaynak, M. (2009).Kalkınma İktisadı (3.Baskı), Gazi Kitabevi.
 • Khalil,R. (2009).Capitalism in Crisis - Is a Socialist World Possible?, www.socialistalternative.org, (Erişim Tarihi: 08. 09. 2009).
 • Moore, M. (2012). Masssuicide' protest at Apple manufacturer Foxconn factory, http://www.telegraph.co.uk, (Erişim Tarihi: 11.01.2012).
 • The Bertelsmann Stiftung (2011).Social Justice in the OECD – How Do the Member States Compare? Sustainable Governance Indicators 2011, http://www.sgi-network.org/pdf/SGI11_Social_Justice_OECD.pdf (Erişim Tarihi: 10 .07.2012).
 • Orhangazi, Ö. (2008).Financialization and the US Economy, Edward Elgar.
 • Orrell, D. (2010).Economyths, Ten Ways Economics Gets It Wrong, John Wiley & SonsCanada, Ltd.
 • Özatay, F. (2012).Oldukça Yumuşak Bir iniş. Radikal, (Erişim Tarihi: 03.07.2012).
 • Parramore, L. (2012). CrisistoSuicide: How Many Have to Die Before We Kill the False Religion of Austerity?www.alternet.org/story, (Erişim Tarihi: 26.04.2012).
 • Perelman, M. (2011).The Invisible Handcuffs of Capitalism, Monthly ReviewPress.
 • Radikal, (17.07.2012).
 • Radikal, (02.08.2012).
 • Smith, J. (2012). The GDP Illusion - Value Addedversus Value Capture. MonthlyReview, 64(3).http://monthlyreview.org/2012/07/01/the-gdp-illusion(Erişim Tarihi: 01.07.2012).
 • SocialistResistance SR (Britain) (2012). Class struggle and ecology: An ecosocialist approach, http://links.org.au, (Erişim Tarihi: 14.07.2012).
 • Standing, G. (2011).The Precariat: the New Dangerous Class,USA :Bloomsbury.
 • Sum A.& Khatiwada, I. & McLaughlin, J. & Palma, S. (2012). ABD: 2007–2009 Resesyon’undan “İşsiz ve Ücretsiz”Çıkış: Toparlanma Kime Yaradı?. (Çev. Veysel Deniz), Kurtuluş, 2 (Mayıs-Haziran-Temmuz 2012).
 • TheGuardian (2012).www.guardian.co.uk, (Erişim Tarihi: 22.12.2012)
 • The International Forum on Globalization (IFG), Outing theOligarchy, A Special Report (December 2011).
 • Thirlwall, A. P. (2003). Growth and Development: With Special Reference to developing Economies, (7. Baskı), MacMillan.
 • Thomson Reuters Datastream (2012).Eurostat, (Erişim Tarihi: 03.02.2012).
 • TÜİK (2011).Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2011, Haber Bülteni, www.tüik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 17.09.2011).
 • TÜİK(2012a).Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla, Haber Bülteni, http://www.tuik.gov.tr(Erişim Tarihi: 02.07.2012).
 • TÜİK (2012b).Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla, Haber Bülteni, http://www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 10.09.2012).
 • TÜİK (2012c). Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Bültenihttp://www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 15.06.2012).
 • Türkiye Kalkınma Bakanlığı (2012).Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler, www.dpt.gov.tr. (Erişim Tarihi: 06.07.2012)
 • United Nations Development Programme (UNDP), The Human Development Index (HDI) 2011, http://www.undp.org.bz (Erişim Tarihi: 12.09.2012)
 • U.S.Bureau of LabourStatistics (USBLS) (2010).Characteristics of Minimum WageWorkers: 2010, http://www.bls.gov/cps/minwage2010.htm (Erişim Tarihi:20.01.2012).
 • Yates, M.D. (2008). TheInjuries of Class.Monthly Review, 59(8), January 2008.
 • Yat es, M.D. (2011).TheEmperor Has No Clothes, But Still He Rules: Three Critiques of NeoclassicalEconomics.Monthly Review, www.monthlyreview.org, (Erişim Tarihi: 14.06. 2011).
 • Yu, A. & Ruixue, B. (2012).New Signs of Hope: Resistance in ChinaToday.LabourWorld, http://worldlabour.org/eng, (Erişim Tarihi: 08.05.2012).
APA DURMUŞ M (2012). Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme. , 37 - 68.
Chicago DURMUŞ MUSTAFA Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme. (2012): 37 - 68.
MLA DURMUŞ MUSTAFA Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme. , 2012, ss.37 - 68.
AMA DURMUŞ M Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme. . 2012; 37 - 68.
Vancouver DURMUŞ M Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme. . 2012; 37 - 68.
IEEE DURMUŞ M "Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme." , ss.37 - 68, 2012.
ISNAD DURMUŞ, MUSTAFA. "Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme". (2012), 37-68.
APA DURMUŞ M (2012). Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme. Ekonomik Yaklaşım, 23(83), 37 - 68.
Chicago DURMUŞ MUSTAFA Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme. Ekonomik Yaklaşım 23, no.83 (2012): 37 - 68.
MLA DURMUŞ MUSTAFA Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme. Ekonomik Yaklaşım, vol.23, no.83, 2012, ss.37 - 68.
AMA DURMUŞ M Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme. Ekonomik Yaklaşım. 2012; 23(83): 37 - 68.
Vancouver DURMUŞ M Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme. Ekonomik Yaklaşım. 2012; 23(83): 37 - 68.
IEEE DURMUŞ M "Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme." Ekonomik Yaklaşım, 23, ss.37 - 68, 2012.
ISNAD DURMUŞ, MUSTAFA. "Büyüme: Neyin büyümesi? İktisadi büyümeye ilişkin eleştirel bir değerlendirme". Ekonomik Yaklaşım 23/83 (2012), 37-68.