Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 95 - 115 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama

Öz:
Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören 13 ana metal sanayi işletmesinin 2006-2010 dönemine ait mali tabloları kullanılarak, işletmelerin finansal performansları TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiştir. Öncelikle işletmelerin finansal güçlülüğünü ortaya koymak amacıyla finansal oranlar hesaplanmış, daha sonra hesaplanan oranlar; TOPSIS yöntemi kullanılarak genel şirket performansını gösteren tek bir puana çevrilmiştir. Hesaplanan performans puanları işletmelerin sıralandırılmasında kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, ana metal sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin performans puanlarının analiz döneminde genel olarak değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri İktisat İşletme Finans

The determination of financial performance with TOPSIS multiple criteria decision making method: An application on basic metal industry enterprises

Öz:
In this study, financial performances of 13 basic metal industry enterprises whose shares are traded in the Istanbul Stock Exchange (ISE) are analyzed with TOPSIS method by using financial statements for the period 2006-2010. Primarily, in order to demonstrate the financial strength of the firms, financial ratios are calculated. Later on with the help of TOPSIS method calculated financial ratios are converted into a single score that is showing the firm s overall performance. The calculated performance scores are used for the firms ranking. The result of the study, indicate that performance scores of the basic metal enterprises operating in the sector show variability in general during the period of analysis.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ballı, S. ve S. Korukoğlu (2009), “Operating System Selection Using Fuzzy AHP and Topsis Methods”, Mathematical & Computational Appli cations,14(2), 119-130.
 • Bülbül, S. ve A. Köse (2009), “Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, http://iletisim.atauni.edu.tr/ eisemp/html/tammetin ler.htm, (Erişim: 12.07.2011).
 • Chang, Y. H., C. H. Cheng ve T. C. Wang (2003), “Performance Evaluation of International Airports in the Region of East Asia”, Proceedings of Eastern Asia Society for Transportation Studies, 4, 213–230.
 • Crowther, D. (2004), Managing Finance: A Socially Responsible Approach, Burling- ton: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Demireli, E. (2010), “TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 101-112.
 • Dumanoğlu, S. ve N. Ergül (2010), “İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 101-111.
 • Eleren, A. ve M. Karagül (2008), “1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 1-14.
 • Eleren, A. ve M. Soba (2009), “İşletmelerde Çok Boyutlu Performans Ölçümü ve Uşak Deri Sektöründe Bir Uygulama”, Uluslararası DAVRAZ Kongresi,http://idc.sdu.edu.tr/ tammetinler/yonetim/yonetim1 1.pdf,(Erişim: 12.07.2011).
 • Feng, C. M. ve R. T. Wang (2000), ”Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial Ratios”, Journal of Air Transport Management, 6, 133-142.
 • Hitchner, J. R. (2003), Financial Valuation Applications and Models, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Hwang C. L. ve K. Yoon (1981), Multiple Attributes Decision Making Methods and Applications, Berlin: Springer.
 • İMKB (2011), “Mali Tablolar”, http://www.imkb.gov.tr/malitablo.htm, (Erişim: 15.07.2011).
 • KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) (2011), http://www.kap.gov.tr/yay/ek/index.aspx, (Erişim: 1 5.07.2011).
 • Kubalı, D. (1999), “Performans Denetimi”, Amme İdaresi Dergisi, 32(1), 31-62.
 • Mahmoodzadeh S., J. Shahrabi, M. Pariazar ve M. S.Zaeri (2007), “Project Selection by Using Fuzzy AHP and TOPSIS Technique”, Worl d Academy of Science, Engineering and Technology, 30, 333-338.
 • Osteryoung, J., R. L. Constand ve D. Nast (1992), “Financial Ratios in Large Public and Small Private Firms”, Journal of Small Business Management, 30(3), 35-46.
 • Özdemir, A. İ. ve N. Y. Seçme (2009), “İki Aşamalı Stratejik Tedarikçi Seçiminin Bulanık TOPSIS Yöntemi İle Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,11(2), 79-112.
 • Shih,H. S., H. J. Shyur, ve E. S. Lee (2007), “An Extension of TOPSIS for Group Decision Making”, Mathematical and Computer Modelling, 45(7-8), 801-813.
 • TCBSTB (2011), “Demir Çelik Sektörü Raporu”, http://www.sanayi.gov.tr/DocumentList. aspx?catID=1 433&lng=tr, (Erişim:10.07.2011).
 • TÜDÖKSAD (2011), “2011 Yılına Girerken Türk Döküm Sanayi Raporu”, http://www.tudoksad.org.tr/dokum-sanayi-raporlari/,(Erişim: 20.07.2011).
 • WSA (2011), “World Steel in Figures 2011”, http://www.worldsteel.org/index.php? action=publicationdetail&id=111, (Erişim: 13.07.2011).
 • Walton, P. (2000), Financial Statement Analysis: An International Perspective, Cornwall: Thomson Learning,
 • Wang, Y. J. (2008), “Applying FMCDM to Evaluate Financial Performance of Domestic Airlines in Taiwan”, Expert Systems with Applications: An International Journal, 34(3), 1837-1845.
 • Yurdakul, M. ve Y. T. İç (2003), “Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma”, Gazi Üni. Müh.Mim. Fak. Dergisi, 18(1), 1-18.
APA UYGURTÜRK H, KORKMAZ T (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. , 95 - 115.
Chicago UYGURTÜRK HASAN,KORKMAZ TURHAN Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. (2012): 95 - 115.
MLA UYGURTÜRK HASAN,KORKMAZ TURHAN Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. , 2012, ss.95 - 115.
AMA UYGURTÜRK H,KORKMAZ T Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. . 2012; 95 - 115.
Vancouver UYGURTÜRK H,KORKMAZ T Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. . 2012; 95 - 115.
IEEE UYGURTÜRK H,KORKMAZ T "Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama." , ss.95 - 115, 2012.
ISNAD UYGURTÜRK, HASAN - KORKMAZ, TURHAN. "Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama". (2012), 95-115.
APA UYGURTÜRK H, KORKMAZ T (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 95 - 115.
Chicago UYGURTÜRK HASAN,KORKMAZ TURHAN Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7, no.2 (2012): 95 - 115.
MLA UYGURTÜRK HASAN,KORKMAZ TURHAN Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, 2012, ss.95 - 115.
AMA UYGURTÜRK H,KORKMAZ T Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2012; 7(2): 95 - 115.
Vancouver UYGURTÜRK H,KORKMAZ T Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2012; 7(2): 95 - 115.
IEEE UYGURTÜRK H,KORKMAZ T "Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7, ss.95 - 115, 2012.
ISNAD UYGURTÜRK, HASAN - KORKMAZ, TURHAN. "Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7/2 (2012), 95-115.