Yıl: 2001 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 21 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain

Öz:
Amaç: Bel ağrısı olan (1. Grup) ve olmayan (2. Grup) gebelerde bazı alt ekstremite biyomekaniksel özelliklerinin karşılaştırılması ve II-III. trimesterler arası farkların incelenmesi. Yöntem: Bel ağrısı olan (n:20) ve olmayan (n:20) toplam 40 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Lumbar eğrilik değeri, abdominal kas kuvveti, pelvik inklinasyon açısı, genu rekurvatum açısı, subtalar eklem nötral açısı ve ayağın longitudinal arkı ikinci ve üçüncü trimesterde incelenmiştir. Veriler, gruplar ve trimesterler arasında student t test ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar: Lumbar eğrilik ve pelvik inklinasyon açısı her iki grupta da ilerleyen gebelikle birlikte artış göstermiştir (p<0.05). Artış miktarının 1. grupta daha fazla olduğu görülmüştür (p<0.05). Abdominal kas kuvveti her iki trimesterde de bel ağrısı olan grupta daha düşük bulunmuş, bunun yanında gebeliğin ilerlemesiyle her iki grubun da kas kuvveti azalmıştır (p<0.05). Genu rekurvatum ve subtalar eklem nötral açısı gruplar arasında farklılık göstermezken (p>0.05) ikinci trimester ve üçüncü trimester arası farklar her iki grupta da belirgin bir artış göstermiştir (p<0.05). Bel ağrısı olan gebelerin ortalama longitudinal ark yüksekliklerinin, her iki trimesterde de bel ağrısı olmayanlardan düşük olduğu (p<0.05) ve gebeliğin ilerlemesi ile birlikte arkta meydana gelen çökmenin yine bel ağrısı olan grupta daha fazla olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Yorum: Bel ağrısı olan ve olmayan gebelerin alt ekstremite biyomekaniksel özelliklerinin birbirinden farklı olabileceği görülmüştür. Bu bilgi, bel ağrısı riski taşıyan gebelerin belirlenmesi ve kişiye özel egzersiz programlarının planlanmasında önem taşımaktadır .
Anahtar Kelime: Biyomekanik Bel ağrısı Gebelik trimester, ikinci Ekstremiteler Gebelik Gebelik trimester, üçüncü

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Bel ağrısı olan ve olmayan gebelerde bazı alt ekstremite biyomekanik özelliklerinin karşılaştırılması

Öz:
OBJECTIVE: to investigate some biomechanical properties of the lower limbs in pregnant women with (Ist group) and without low back pain (IInd group), and to investigate the intertrimester changes. STUDY DESIGN: 20 pregnant women with and 20 without low back pain were included in this study. Lumbar curve value, abdominal muscle strength, pelvic inclination angle, genu recurvatum and subtalar joint neutral position angle, and foot longitudinal arch were evaluated in the second and third trimesters. Data were compared between groups and trimesters by student t test. RESULTS: Lumbar curve and pelvic inclination angle were found increased in both groups when data were compared according to the trimesters (p<0.05). The increase amounts were higher in the Ist group (p<0.05). Abdominal muscle strength was significantly lower in the Ist group both in the second and third trimesters and it decreased through the progressing pregnancy in both groups (p<0.05). No significant difference was observed between the groups in regards to genu recurvatum and subtalar joint neutral position angles (p>0.05) and for both groups, the amount of increase from the second to the third trimester was significant (p<0.05). The longitudinal arch height of the Ist group was lower than the IInd group and depression of the arch from the second to the third trimester was found higher in the Ist group (p<0.05). CONCLUSION: The results of this study point out the necessity of evaluating lower limb biomechanics in pregnant women, since some parameters may be different between the ones having and not having low back pain. This knowledge helps planning individual exercise programs for pregnant women with the risk of low back pain.
Anahtar Kelime: Pregnancy Pregnancy Trimester, Third Biomechanics Low Back Pain Pregnancy Trimester, Second Extremities

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÇITAK KARAKAYA İ, AKARCALI İ, AKBAYRAK T, Karakaya M (2001). Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain. , 17 - 21.
Chicago ÇITAK KARAKAYA İLKİM,AKARCALI İnci,AKBAYRAK TÜRKAN,Karakaya Mehmet Gürhan Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain. (2001): 17 - 21.
MLA ÇITAK KARAKAYA İLKİM,AKARCALI İnci,AKBAYRAK TÜRKAN,Karakaya Mehmet Gürhan Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain. , 2001, ss.17 - 21.
AMA ÇITAK KARAKAYA İ,AKARCALI İ,AKBAYRAK T,Karakaya M Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain. . 2001; 17 - 21.
Vancouver ÇITAK KARAKAYA İ,AKARCALI İ,AKBAYRAK T,Karakaya M Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain. . 2001; 17 - 21.
IEEE ÇITAK KARAKAYA İ,AKARCALI İ,AKBAYRAK T,Karakaya M "Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain." , ss.17 - 21, 2001.
ISNAD ÇITAK KARAKAYA, İLKİM vd. "Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain". (2001), 17-21.
APA ÇITAK KARAKAYA İ, AKARCALI İ, AKBAYRAK T, Karakaya M (2001). Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain. GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 7(1), 17 - 21.
Chicago ÇITAK KARAKAYA İLKİM,AKARCALI İnci,AKBAYRAK TÜRKAN,Karakaya Mehmet Gürhan Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain. GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 7, no.1 (2001): 17 - 21.
MLA ÇITAK KARAKAYA İLKİM,AKARCALI İnci,AKBAYRAK TÜRKAN,Karakaya Mehmet Gürhan Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain. GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, vol.7, no.1, 2001, ss.17 - 21.
AMA ÇITAK KARAKAYA İ,AKARCALI İ,AKBAYRAK T,Karakaya M Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain. GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine. 2001; 7(1): 17 - 21.
Vancouver ÇITAK KARAKAYA İ,AKARCALI İ,AKBAYRAK T,Karakaya M Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain. GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine. 2001; 7(1): 17 - 21.
IEEE ÇITAK KARAKAYA İ,AKARCALI İ,AKBAYRAK T,Karakaya M "Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain." GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 7, ss.17 - 21, 2001.
ISNAD ÇITAK KARAKAYA, İLKİM vd. "Comparison of some biomechanical properties of the lower limb between pregnant women with and without low back pain". GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 7/1 (2001), 17-21.