Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu tasarısı: İngiltere'deki düzenlemeler ile karşılaştırmalı bir inceleme

Yıl: 2012 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 55 - 66 Metin Dili: Türkçe

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu tasarısı: İngiltere'deki düzenlemeler ile karşılaştırmalı bir inceleme

Öz:
2003 ve 2008 yılı Ulusal Programlarında, alternatif uyuşmazlık çözümü alanındaki Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlulaştırma hedefine yer verilmektedir. Bu kapsamda, 2008 yılında hazırlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı, günümüz itibari ile yasalaşmayı beklemektedir. Özetle, Kanun Tasarısı, özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk yönteminin kullanımını ve arabuluculuk mesleğine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Çalışmada, Kanun Tasarısının İngilteredeki benzeri düzenlemeler ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. İlk kısımda, arabuluculuk süreci üzerinde durulmakta ve her iki ülke arasındaki düzenlemelerin, düzenleme yöntemi ve kapsamı, arabuluculuk kullanımının teşvikine etkisi ve düzenlemelere etki eden etmenler açısından farklılıklar içerdiği iddiasında bulunulmaktadır. İkinci bölümde ise, arabulucuların mesleki faaliyetine ilişkin düzenlemeler incelenmekte ve her iki ülke arasında mesleğe kabul şartları arasında yer alan farklılıklar üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Turkish Draft Law on Mediation of Civil Disputes: A comparative study of the regulations in Turkey and the united kingdom

Öz:
In the National Programmes of 2003 and 2008, Turkey claimed its willingness for harmonization with EU acquits in the field of alternative dispute resolution. In this regard, Turkish Draft Law on Mediation of Civil Disputes was completed in 2008 and as of today it has been waiting before Turkish Parliament for enactment. In brief, Draft Law regulates mediation process in the resolution of civil disputes and meditation profession. The Article aims to examine Draft Law and parallel regulations in United Kingdom, in a comparative way. Part I focuses on mediation process and asserts that there are differences between these two states concerning the methods and the scope of regulations, their effects on the promotion of mediation and factors affecting these processes. Part II examines the regulation for professional activities of mediators and the differences between states regarding the conditions for acceptance into profession.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ANTAKİ, Nabil N.,“Cultural Diversity and ADR Practices in the World”, ADR in Business: Practice and Issues across Countries and Cultures, Goldsmith, Jean-Claude/ Pointon, Gerald (eds.), Kluwer Law International, 2006, (s.265-302).
 • BOK, Derek, “A Flawed System of Law Practice and Training”, Journal of Legal Eduaction, Yıl:1983, Sayı:4, (s. 570-585).
 • BOULLE, Laurence /NESIC, Miryana, Mediation: Principles, Process, Practice, Butterworths, London, 2001.
 • BROWN, Henry /MARRIOTT, Arthur, ADR Principles and Practice, Sweet&Maxwell, London, 1999.
 • CLARKE, Anthony, The Woolf Reforms: “A Singular Event or an Ongoing Process”, The Civil Procedure Rules Ten Years On, Dwyer, Deirdre (ed.), Oxford University Press, 2009, (s. 33-52).
 • DEMİR, Şamil, “Yeni Bir Meslek Arabuluculuk”, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 2008, Cilt: 21, (s. 137-145).
 • GENN, Hazel., Judging Civil Justice, Cambridge University Press, New York, 2008.
 • GREENE, David, The New Civil Procedure Rules, Butterworths, London, 1999.
 • FREEDMAN, Clive./ BARTLE, Philip.,“Franchising Disputes”, ADR and Commercial Disputes, Sweet-Maxwell, London, 2002.
 • ILDIR, Gülgün.“Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Hak Arama Özgürlüğü”, 75. Yaş Günü İçin Prof.Dr. Baki Kuru Armağanı, Pekcanıtez, Hakan (ed.) Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2004, (s. 385-403)
 • LORD WOOLF, Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System of England and Wales (Final Report), HMSO, London.
 • LORD WOOLF, Access to Justice: Interim Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales, HMSO, London, 1995.
 • MELAMED, James, “Attorneys and Mediation: From Threat to Opportunity”, Conflict Resolution Quarterly, Yıl: 1989, Sayı: 23,(s. 13-22).
 • MNOOKIN, Robert, “Alternative Dispute Resolution”, Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series. Paper 232, http://lsr.nellco.org/harvard_olin/232 (erişim tarihi: 20.12.2011).
 • MISTELIS, Loukas A.,“ADR in England and Wales”, The American Review of International Arbitration,Yıl:2001, (s. 167-221).
 • NOLAN-HALEY, Jacqueline, Evolving Paths to Justice: Assessing the EU Directive on Mediation, http:// ssrn.com/abstract=1942391 (erişim tarihi: 15.12.2011)
 • ÖZBEK, Mustafa S., “ Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesine Göre Arabuluculuk”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: 3, (s. 113-139).
 • ROBERTS, Marian.,“Family Mediation: The Develpment of the Regulatory Framework in the United Kingdom (Regulatory Framework)”, Conflict Resolution Quarterly, Yıl: 2005, Cilt: 22, Sayı: 4, (s. 509-526).
 • ROBERTS, Simon, Dispute Processes ADR and the Primary Forms of Decision-Making, Cambridge University Press (Dispute Processes), New York, 2005.
 • ROBERTS, Simon., “Family Mediation after Act (Family Mediation)”, Child and Family Law Quarterly, Yıl: 2001, Cilt: 13, Sayı: 3, (s. 265-273).
 • ROBERTS, Simon, “Mediation in the Lawyers’ Embrace (Mediation)”, The Modern Law Review, Yıl: 1992, Cilt: 55, Sayı: 2, (s. 258-264).
 • ROBERTS, Simon. , “Settlement As Civil Justice”, Modern Law Review, Yıl: 2001, Cilt: 63, Sayı: 5, (s. 739-747).
 • ROBERTS, Simon., “Litigation and Settlement”, Reform On Civil Procedure: Essays On “Access to Justice”, Clarendon Press, Oxford, 1995, (s. 447-472).
 • ROBERTS, Simon/ PALMER, Micheal, Dispute Processes ADR and the Primary Forms of Decision-Making, Cambridge University Press, 2005.
 • SANCAR, Mithat/AYDIN, Suavi, “Biraz Adil, Biraz Değil” Demokratikleşme Sürecinde Toplumun Yargı Algısı, Tesev Yayınları, İstanbul, 2009.
 • TANRIVER, Süha, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukuki ve Sosyolojik Bir Bakış”, Prof.Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ünal, Mehmet (ed.), Yetkin Yayınevi, Ankara, 2006, (s. 821- 843).
 • WALL James A. /LYNN Ann, “Mediation A Current Review”, Journal of Conflict Resolution, Yıl:1993, Cilt:37, Sayı: 1, (s. 160-194).
 • ZUCKERMAN Adrian. A.S, “Lord Woolf’s Access to Justice: Plus Ça Change…”, The Modern Law Review, Yıl:1996, Cilt:59, Sayı:6, (s. 773-796).
APA Özdemir S (2012). Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu tasarısı: İngiltere'deki düzenlemeler ile karşılaştırmalı bir inceleme. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 55 - 66.
Chicago Özdemir Semih Sırrı Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu tasarısı: İngiltere'deki düzenlemeler ile karşılaştırmalı bir inceleme. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2, no.1 (2012): 55 - 66.
MLA Özdemir Semih Sırrı Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu tasarısı: İngiltere'deki düzenlemeler ile karşılaştırmalı bir inceleme. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, 2012, ss.55 - 66.
AMA Özdemir S Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu tasarısı: İngiltere'deki düzenlemeler ile karşılaştırmalı bir inceleme. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi. 2012; 2(1): 55 - 66.
Vancouver Özdemir S Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu tasarısı: İngiltere'deki düzenlemeler ile karşılaştırmalı bir inceleme. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi. 2012; 2(1): 55 - 66.
IEEE Özdemir S "Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu tasarısı: İngiltere'deki düzenlemeler ile karşılaştırmalı bir inceleme." Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 2, ss.55 - 66, 2012.
ISNAD Özdemir, Semih Sırrı. "Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu tasarısı: İngiltere'deki düzenlemeler ile karşılaştırmalı bir inceleme". Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2/1 (2012), 55-66.