Yıl: 2012 Cilt: 27 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 403 - 417 Metin Dili: Türkçe

Tarihsel ve toplumsal bağlamda Fransa'da kürtaj

Öz:
Fransada kürtaj, halen üreme sağlığının en önemli sorunlarından birisidir. Bu derleme makalenin amacı, Fransada kapitalizmin ortaya çıkışından günümüze tarihsel ve toplumsal bir bağlam/bütünlük içinde kürtaja yönelik mevcut yasal düzenlemeleri, sonuçlarını, özelde kürtajın yasal olarak serbestleştirilmesini, genelde kadının üreme hakkı konusundaki mücadalelerini ortaya koymaktır. Fransa, özellikle Avrupa ülkelerinin tersine 1960lı yıllara kadar pronatalist politikaları benimsemiş, kürtajı yasaklamış, kürtajı yapana ve yaptırana yasal olarak ağır hapis ve para cezaları uygulamıştır. 1960lı yıllarda yükselen işçi sınıfı mücadelesi ona eşlik eden öğrenci ve kadın hareketleri, komünistlerin, sosyalistlerin desteği, mahkemelerde kazanılan davalar ve halkın buna olumlu yaklaşımının da bir sonucu olarak, 1967 yılında kürtaj tedricen ve belirli koşullara bağlı olarak serbestleşmeye başlamıştır. Ardından, diğer ülkelere benzer olarak 1975, 1979, 1982, 1992, 2001 ve 2004 yıllarında bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin ortak özelliği; anne/bebek sağlığını tehdit etmesi ve annenin sosyo-ekonomik koşullarının olumsuz olması durumunda kürtajın ne zaman yapılacağı, onay/izin mekanizmasının, danışmanlık/bekleme sürelerinin ne olması gerektiği, hangi sağlık kurumunda yapılacağı, kürtajın finansmanının nasıl karşılanacağı ve hekimin vicdani red hakkı ile sınırlıdır. Bunlar önemli olmakla beraber, hangi ülke olursa olsun bir kadının istemediği gebelik deneyimine maruz kalmayacağı, kaldığında olumsuz etiketlenmeyeceği ve kendi üreme sağlığı konusunda özgürce karar verebileceği, parasız, ulaşılabilir ve nitelikli aile planlaması ve sağlık hizmetleri olmak üzere, sağlık ve sosyal politikalar ile ilgili düzenlemelerin olmasıdır. Ayrıca, kürtaj ile ilgili kararlarda bilim dışı değerler, normlar dışarıda bırakılmalı, kadını ikincilleştiren erkek egemen yaklaşımlar ile kadını denetim ve kontrol altında bırakan mekanizmalar reddedilmelidir.
Anahtar Kelime:

Induced abortion in France with a historical and social context

Öz:
Abortion is still one of the most important problems of reproductive health in France. The aim of this review article is to investigate the current legal regulations, their results and legal liberalization of abortion in particular and women s struggles for their reproductive rights in general within a historical and social context from the emergence of capitalism in France until the present day. Contrary other European countries, France adopted pronatalist policies until 1960s, prohibited abortion and inflicted harsh penalties including imprisonment on those who had an abortion and who carried out abortion. As a result of the working class struggle accompanied by student and women movements in 1960s as well as supports from communists, socialists, lawsuit wins and positive approach of the people, abortion was gradually started to be permitted under certain conditions in 1967. Consequently, some legal regulations were introduced similar to other European countries in 1975, 1979, 1982, 1992, 2001 and 2004. The common feature of these regulations is that they are limited to the conditions when maternal and infant health is threatened and mother s socio-economic conditions are poor and under these conditions when the abortion should be made, how the consent/permission mechanism should work, how long the counseling/waiting-period should be, how the abortion should be financed and doctor s right of conscientious objection. Despite the importance of these factors, there should be legal regulations regarding health and social policies for a free, accessible and qualified family planning and health services in which women are not exposed to pregnancy experience that they don t want and if they are exposed to such an event, they are not affected and freely decide on their own reproductive health whatever county they live in. In addition, unscientific values and norms should be left out in decisions regarding abortion and male-dominant approaches which alienate women and mechanisms which keep women under control should be refused.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bajos, N., Moreau, C., Leridon, H., Ferrand, M. (2004) Why has the number of abortions not declined in France over the past 30 years?. Populations and Societies, No:407, December, p.2-4
 • Boland, R., Katzive, L. (2008) Developments in laws on induced abortion:1998–2007. International Family Planning Perspectives, 34(3):110-120.
 • Boisard, P. (1983) Family policy in France, 1960-80: Achievements and prospects. Labour and Society, Oct-Dec 8 (4):417-428.
 • Brizon, P. (1926) Histoire du Travail et des Travailleurs. Çev. Süreyya, C. (1977) Emeğin ve Emekçilerin Tarihi. Onur yayınları. 1. Baskı
 • Cardona, C. (2012) Abortion in France: Private letters and public debates, 1973-1975. Univesity of California, Thinking Gender Papers, UCLA Center for the Study of Women, UC Los Angeles. Erişim adresi: http:// www.escholarship.org/uc/item/2hh7f3hv, Erişim tarihi: 01.01.2013.
 • Conroy, P. (2012) Ireland: Rape and incest not grounds for abortion. Reproductive laws for the 21st Century Papers Center For Women Policy Studies. 1-11. Erişim adresi: http://www. centerwomenpolicy.org/programs/health/statepolicy/
 • REPRO_IrelandRapeandIncestNotGroundsforAbortion_ PaulineConroy.pdf.pdf Erişim tarihi: 01.01.2013.
 • Cook, R.J., Dickens, B.M. (1978) A decade of international change in abortion law: 1967-1977. American Journal of Public Health, 68(7):637-644.
 • Cook, R.J., Dickens, B.M., Bliss, L.E. (1999) International developments in abortion law from 1988 to 1998. American Journal of Public Health, 89(4):579-586.
 • Dorozynski, A. (1995) Medical Paris court attacks abortion law. BMJ, V 311. 15 JULY p. 149-150.
 • Dowd, D. (2005) Capitalism and Its Economics A Critical History. Pluto Ress, Londra. Çev: Gerçek, C. (2006). Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı Eleştirel Bir Tarih. Yordam Kitap, İstanbul.
 • Engeli, I. (2012) Policy struggle on reproduction: Doctors, women, and chistians. Political Research Quarterly, 65(2):330-345.
 • http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL. SP.ZS/countries
 • http://www.indexmundi.com/france/demographics_ profi le.html
 • http://www.tpromo2.com/gko/fi les1/abortion.htm
 • International Planned Parenthood Federation (IPPF) European Network. (2007) Abortion legislation in Europe. P26. Erişim adresi: http://www.ippfen.org/NR/rdonlyres/ DB347D31-0159-4C7D-BE5C-428623ABCA25/0/Pub_ AbortionlegislationinEuropeIPPFEN_Feb2009.pdf Erişim adresi: 27.09.2012
 • Janauda. (1977) Abortion in France in 1977. Contraception, Fertilité, Sexualité, Jun-Jul 5 (4):343-349. (Abstract).
 • McLaren, A. (1978) Abortion in France: Women and the Regulation of Family Size 1800-1914. French Historical Studies, 10(3):461-465.
 • Moreau, C., Trussell, J., Bajos, N. (2012) Contraceptive paths of adolescent women undergoing an abortion in France. Journal of Adolescent Health, 50:389–394.
 • Murphy P. (2007) French abortion opinion and the possibility of framing effects. The American Journal of Bioethics, 7(8): 33–36.
 • Pedersen, J.E. (1996) Regulating abortion and birth control: Gender, medicine and republican politics in France, 1870-1920. French Historical Studies, 19(3) 673- 698.
 • Özkan, Ö. (2012) Ülkelere göre kürtaja yönelik yasal düzenlemelere genel bir bakış. Toplum ve Hekim, 27(4):304-320.
 • Price, R. (2005) A Concise History of France. Cambridge University Press. Çev: Akpınar, Ö. (2012). Fransa’nın Kısa Tarihi. Boğaziçi Üniversitesi Yayını: İstanbul.
 • Prioux F., Mazuy M., Barbieri, M. (2010) Recent Demographic Developments in France: Fewer Adults Live with a Partner. Population, 65(3): 363-413. Erişim adresi: http://econpapers.repec.org/article/caipoeine/ pope_5f1003_5f0363.htm. Eriim tarihi: 09.09.2012.
 • Rahman, A., Katzive, L., Henshaw, S.K. (1998) A global review of laws induced abortions 1985-1997. International Family Planning Perspective, 24(2):56-64.
 • Rossier, C., Toulemon, L., Prioux, F. (2009) Abortion trends in France, 1990-2005. Population-E, 64 (3), 2009, 443-476.
 • Sedgh, G., Singh, S., Henshaw, S.K., Bankole, A. (2012) Induced abortion: Incidence and trends worldwide from 1995 to 2008. Lancet, Vol, 379 February 18:625-632.
 • Smith, S. (2005) Women and Socialis: Essays on Women’s Liberation. Çev: Bilen Eratalay, E. (2011) Kadınlar ve Sosyalizm. Yordam kitap. Bölüm 2: Kürtaj Hakkı. S:64-92.
 • Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi- STMAa. (1988) 1. Modern Sosyalizmin doğuşu. I. Cilt 1848- 1871. İletişim Yayınları. 17-29
 • Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi- STMAb. (1988) Paris Komünü, II. Enternasyonal. 2.Cilt. İletişim Yayınları. 367-424. 452, 454-456.
 • Sönmez, S. (1998) Dünya Ekonomisisinde Dönüşüm. İmge Yayınları.
 • Stetson, D.M. (1986) Abortion law reform in France. Journal of Comparative Family Studies, XVII(3):277-290.
 • Tietze, C. (1967) Abortion in Europe. American Journal of Public Health, 57(11):1923-1932.
 • United Nations-UN. (2001) Abortion Policies. Global Review. Vol.I. Afghanistan to France. United Nations New York. p. 151-152.
 • Watson, C. (1952) Birth control and abortion in France since 1939, population studies. A Journal of Demography, 5 (3) 261-286.
APA ÖZKAN Ö, MERT K (2012). Tarihsel ve toplumsal bağlamda Fransa'da kürtaj. Toplum ve Hekim, 27(6), 403 - 417.
Chicago ÖZKAN Özlem,MERT KADER Tarihsel ve toplumsal bağlamda Fransa'da kürtaj. Toplum ve Hekim 27, no.6 (2012): 403 - 417.
MLA ÖZKAN Özlem,MERT KADER Tarihsel ve toplumsal bağlamda Fransa'da kürtaj. Toplum ve Hekim, vol.27, no.6, 2012, ss.403 - 417.
AMA ÖZKAN Ö,MERT K Tarihsel ve toplumsal bağlamda Fransa'da kürtaj. Toplum ve Hekim. 2012; 27(6): 403 - 417.
Vancouver ÖZKAN Ö,MERT K Tarihsel ve toplumsal bağlamda Fransa'da kürtaj. Toplum ve Hekim. 2012; 27(6): 403 - 417.
IEEE ÖZKAN Ö,MERT K "Tarihsel ve toplumsal bağlamda Fransa'da kürtaj." Toplum ve Hekim, 27, ss.403 - 417, 2012.
ISNAD ÖZKAN, Özlem - MERT, KADER. "Tarihsel ve toplumsal bağlamda Fransa'da kürtaj". Toplum ve Hekim 27/6 (2012), 403-417.