Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 103 Sayfa Aralığı: 169 - 198 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İnsanlığa karşı suçlar

Öz:
İnsanlığa karşı suçlar uluslararası belgelerde çerçeve suç niteliğinde düzenlenmiş, suç fiilleri sayıldıktan sonra diğer insanlık dışı fiiller ifadesiyle başka fiillerin suç kategorisine sokulabilmesi sağlanmıştır. İnsanlığa karşı suçların Roma Statüsü ile kabul edilen metni de böyledir. Bu durum, kanunilik ilkesine aykırıdır. Bu sebeple insanlığa karşı suçların bir an önce sınırlandırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Crimes against humanity

Öz:
Crimes against humanity regulated in international documents like a frame crime. After some acts were counted, an expression like other inhumane acts took place in documents. Crimes against humanity took place in the Statute of Rome in this way. It is contrary to the principle of legality. Therefore, acts of crimes against humanity must be limited.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alpkaya Gökçen, “BM’de Irksal Ayrımcılık Yasağı, Erken Uyarı ve Soykırım Suçunun Önlenmesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 66, No. 3, 2011, s.1-27
 • Azarkan, Ezeli, “Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçlar”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 52, S. 3 (2003)
 • Bantekas, Ilias, International Criminal Law, Oxford: Hart Publishing, 2010
 • Bassiouni, M. Cherif, “Negotiating the Treaty of Rome on the Establishment of an International Criminal Court”, Cornell International Law Journal, Vol 32, 1999
 • Brown, S. Bartram (ed.), Crimes Against Humanity, Research Handbook on International Criminal Law, Crimes Against Humanity: Margaret M. DeGuzman, Edgar Elgar Publishing, 2011
 • Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford University Pres, 2008
 • Claire de Than ve Edwin Shorts, International Criminal Law and Human Rights, London: Thomson, Sweet and Maxwell, 2003
 • Cryer, Robert vd., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Fourt Printing, Cambridge University Pres, 2009
 • Doğan, İlyas, Devletler Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2008
 • Güller, Nimet ve Hamide Zafer, Uluslar arası Ceza Mahkemesi El Kitabı, s.10
 • http://www.ngo-at-work.org/icc2006/docs/Project_Reader_Turkish. pdf
 • http://www.freedomflotillafacts.com/uploads/bm-raporu-tr.pdf
 • http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp
 • http://www.msb.gov.tr/asad/AskeriMevzuat/Uluslararasi_Antlasmalar/ Silahli_Catisma_Hukuku/SCH3.html
 • http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/Books/khuku/ictihat_hukuku/ ictihat_hukuku__savci_-_anto_furundzija.pdf
 • http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/04/4-06/ military-tribunal-far-east.xml
 • http://www.ucmk.org.tr/index.php?option=com_content&view=art icle&id=17&Itemid=72
 • http://www.ucmk.org.tr/dosya/Yayin/UCM rapor-web.pdf
 • http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin1210.pdf
 • http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin135.pdf
 • http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin1310.pdf
 • http://www.ushmm.org/wlc/tr/article.php?ModuleId=10007095
 • http://www2.ohchr.org/english/law/itr.htm
 • http://www.unictr.org/AboutICTR/GeneralInformation/tabid/ 101/Default.aspx
 • http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
 • Karakehya, Hakan, “Uluslar arası Ceza Mahkemesi ve Uygulanabilir Hukuk”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 57, S:2, (2008), s. 135
 • Mettraux, Guénael, International Crimes and the Ad Hoc Tribunals, Oxford University Press, 2005
 • Odman, Tevfik, “Eski Yugoslavya ile İlgili Uluslar arası Ceza Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yasal Dayanağı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:45, Sayı: 1-4 (1998)
 • Öztürk, Bahri ve Erdem, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 11. Baskı, 2011
 • Tezcan, Durmuş, “Uluslararası Suçlar ve Uluslararası Ceza Divanı”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000
 • Tristam, Pierre, “1915 Joint Allied Declaration Condemning Turkish Geno cide of Armenians”, http://middleeast.about.com/od/turkey/qt/ me090318.htm
 • Turhan, Faruk, “Yeni Türk Ceza Kanununda Uluslararası Suçlar” http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/101.doc
 • Ulusoy, Orçun, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Editör: Utku Kılınç, İzmir, Etki Yayıncılık, 2008
APA SEYMEN ÇAKAR A (2012). İnsanlığa karşı suçlar. , 169 - 198.
Chicago SEYMEN ÇAKAR AYŞEN İnsanlığa karşı suçlar. (2012): 169 - 198.
MLA SEYMEN ÇAKAR AYŞEN İnsanlığa karşı suçlar. , 2012, ss.169 - 198.
AMA SEYMEN ÇAKAR A İnsanlığa karşı suçlar. . 2012; 169 - 198.
Vancouver SEYMEN ÇAKAR A İnsanlığa karşı suçlar. . 2012; 169 - 198.
IEEE SEYMEN ÇAKAR A "İnsanlığa karşı suçlar." , ss.169 - 198, 2012.
ISNAD SEYMEN ÇAKAR, AYŞEN. "İnsanlığa karşı suçlar". (2012), 169-198.
APA SEYMEN ÇAKAR A (2012). İnsanlığa karşı suçlar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(103), 169 - 198.
Chicago SEYMEN ÇAKAR AYŞEN İnsanlığa karşı suçlar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.103 (2012): 169 - 198.
MLA SEYMEN ÇAKAR AYŞEN İnsanlığa karşı suçlar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.103, 2012, ss.169 - 198.
AMA SEYMEN ÇAKAR A İnsanlığa karşı suçlar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2012; 0(103): 169 - 198.
Vancouver SEYMEN ÇAKAR A İnsanlığa karşı suçlar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2012; 0(103): 169 - 198.
IEEE SEYMEN ÇAKAR A "İnsanlığa karşı suçlar." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.169 - 198, 2012.
ISNAD SEYMEN ÇAKAR, AYŞEN. "İnsanlığa karşı suçlar". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 103 (2012), 169-198.