Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 257 - 271 Metin Dili: Türkçe

Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi

Öz:
Bu araştırmada, ergenlerin cinsiyet ve sınıf düzeyleri açısından algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Burdur ili Merkez ilçesinden iki ortaöğretim okulundan seçilen 85 kız 115 erkek toplam 200 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada ergenlerin algılanan sosyal destek düzeylerini belirlemede Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği, sürekli kaygılarını belirlemede Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde gruplar arasında farklılık olup olmadığını incelemek için İki Yönlü MANOVA kullanılmıştır. Bulgular; öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından sosyal destek puanlarının farklılaştığını sürekli kaygı puanlarının farklılaşmadığını göstermiştir. Bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve alanda çalışanlar ile yeni yapılacak çalışmalara ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Investigation of adolescents' perceived social support and trait anxiety levels

Öz:
In this study, it has been investigated whether perceived social support and trait Anxiety scores of adolescents differ in terms of gender, and class level. 200 adolescents (85 girls, 115 boys) chosen from two high schools in the center town of Burdur have formed the study group. In this study, The Social Support Assessment Scale for Child and Adolescent Trait Anxiety Inventory has been used. In the analysis of the obtained data, Two Way MANOVA has been used. Findings have shown that perceived social support scores differ in terms of gender and in terms of class level, trait anxiety scores not differ in terms of gender and in terms of class level The findings are discussed in the light of the literature and field studies related to new researchers and various suggestions were made.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KARATAŞ Z (2012). Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. , 257 - 271.
Chicago KARATAŞ ZEYNEP Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. (2012): 257 - 271.
MLA KARATAŞ ZEYNEP Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. , 2012, ss.257 - 271.
AMA KARATAŞ Z Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. . 2012; 257 - 271.
Vancouver KARATAŞ Z Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. . 2012; 257 - 271.
IEEE KARATAŞ Z "Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi." , ss.257 - 271, 2012.
ISNAD KARATAŞ, ZEYNEP. "Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi". (2012), 257-271.
APA KARATAŞ Z (2012). Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 257 - 271.
Chicago KARATAŞ ZEYNEP Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9, no.19 (2012): 257 - 271.
MLA KARATAŞ ZEYNEP Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.19, 2012, ss.257 - 271.
AMA KARATAŞ Z Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 9(19): 257 - 271.
Vancouver KARATAŞ Z Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 9(19): 257 - 271.
IEEE KARATAŞ Z "Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, ss.257 - 271, 2012.
ISNAD KARATAŞ, ZEYNEP. "Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9/19 (2012), 257-271.