Yıl: 2002 Cilt: 35 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 1 - 14 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme

Öz:
Öğretmen yetiştirme, çok yönlü ve önemli bir konudur. Bir eğitim sisteminin en önemli ögesi öğretmendir. Türkiye’de Cumhuriyet döneminde 1982 yılına kadar dal öğretmeni yetiştiren temel kurumlar, eğitim enstitüleri, yüksek öğretmen okulları, üniversitelerdir. 1982’den sonra dal öğretmenlerini sadece üniversiteler yetiştiriyor. 1997 yılında eğitim fakülteleri YÖK tarafından yeniden yapılandırıldı. Bu yapılandırmanın hem olumlu hem de olumsuz yanları var. Bütün bu durumların çok iyi bilinmesi, nitelikli öğretmen yetiştirmek için gerekli özenin gösterilmesi ve sorunlara çözüm bulunması büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelime: öğretmen eğitimi cumhuriyet dönemi öğretmenler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Âdem, Mahmut. Atatürkçü Düşünce Işığında Eğitim Politikamız. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 2000.
 • ANAÇEV – Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı, Bilgi Çağında Öğretmenimiz Sempozyumu. 8-9 Ekim 1998, Ankara 1998.
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Öğretmen Yetiştirmede Eğitim Bilimlerinin Yeri, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2000.
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Öğretmen Yetiştirmede Eğitim Bilimleri Paneli, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2001
 • Ataman, Ayşegül, “Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Üzerine”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Yaz 1998, Sayı 15.
 • Cicioğlu, Hasan. “Cumhuriyet Döneminde Öğretmenliğin Yasal Temelleri.” A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1984, C.17, Sayı 1-2.
 • Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı – Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2000.
 • Eğitimde Yansımalar: VII, Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayını, Ankara 2003.
 • Eşme, İsa, “Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma”, Cumhuriyet, 10 Haziran 1997.
 • Eşme, İsa, “150. Yılda Öğretmen Yetiştiren Kurumlar”, Cumhuriyet, 16 Mart 1998.
 • Eşme, İsa, Yüksek Öğretmen Okulları, Bilgi – Başarı Yayınevi, İstanbul 2001.
 • Gazi Üniversitesi, Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği. Sempozyum, Ankara, 1987.
 • Gök, Fatma ve Rıfat Okçabol, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, Eğitim Sen yayını (yayın yeri ve tarihi belirsiz).
 • Kavcar, Cahit, “Eğitimimizde Nicelik-Nitelik ve Öğretmen Sorunu”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 6, Sayı 1-4, Ankara 1975, s. 113-126.
 • Kavcar, Cahit, “Tarihe Karışan Bir Öğretmen Yetiştirme Modeli: Yüksek Öğretmen Okulu”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 15, Sayı 1, Ankara 1982, s. 197-214.
 • Kavcar, Cahit, “Yüksek Öğretmen Okulunun Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri”, Gazi Üniversitesi Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu. Tebliğler, Ankara 1987, s.. 39-52.
 • Kavcar, Cahit, “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi”, Türk Eğitim Derneği: Ortaöğretim Kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi ve Sorunları, Ankara 1987, s. 223-263.
 • Kavcar, Cahit, “Öğretmen Sorunu”, Cumhuriyet, 16 Eylül 1997.
 • Kavcar, Cahit, “Nitelikli Öğretmen Sorunu”, Eğitimde Yansımalar: V, 21. Yüzyıl Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma-Geliştirme Merkezi yayını, Ankara 1999, s. 267-279.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı, 26-29 Mayıs 1992 Erzurum, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1993.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme Toplantısı. 30 Nisan – 2 Mayıs 1993 İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1993.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı, 15-17 Haziran 1995, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1996.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yeterlilikleri (Taslak), Ankara, 2000.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon. Ankara, 1992.
 • Nas, Recep, “Öğretmen Yetiştirmek”, Öğretmen Dünyası Dergisi. 1999, Sayı 229.
 • Öztürk, Cemil, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1996.
 • Öztürk, Cemil, Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yayınları, 1998.
 • Prodromou, Luke, “İyi Bir Dil Öğretmeni”, Çev. Cihan Gülten, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi 1995, Sayı 38.
 • Saraç, Cemal, Türk dili ve Edebiyatı/Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yeterlilikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 • Yıldırım, Ali, “Öğretmen Eğitiminde Eğitim Fakültesi – Uygulama Okulu İşbirliği: YÖK/Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi Çerçevesinde Geliştirilen Bir Program”, Milli Eğitim dergisi, 1998, Sayı 140.
 • YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Fakülte-Okul İşbirliği, YÖK Yayını, Ankara 1998.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, Mart 1998 a, Ankara.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Mart 1998 b, Ankara.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İlâhiyat Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Temmuz 1998 c, Ankara.
APA KAVCAR C (2002). Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. , 1 - 14.
Chicago KAVCAR Cahit Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. (2002): 1 - 14.
MLA KAVCAR Cahit Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. , 2002, ss.1 - 14.
AMA KAVCAR C Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. . 2002; 1 - 14.
Vancouver KAVCAR C Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. . 2002; 1 - 14.
IEEE KAVCAR C "Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme." , ss.1 - 14, 2002.
ISNAD KAVCAR, Cahit. "Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme". (2002), 1-14.
APA KAVCAR C (2002). Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1 - 14.
Chicago KAVCAR Cahit Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 35, no.1-2 (2002): 1 - 14.
MLA KAVCAR Cahit Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1-2, 2002, ss.1 - 14.
AMA KAVCAR C Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2002; 35(1-2): 1 - 14.
Vancouver KAVCAR C Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2002; 35(1-2): 1 - 14.
IEEE KAVCAR C "Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, ss.1 - 14, 2002.
ISNAD KAVCAR, Cahit. "Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 35/1-2 (2002), 1-14.