Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme)

Yıl: 2002 Cilt: 35 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 25 - 37 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme)

Öz:
Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlamak temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu ilke, ulusal yasada demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti yaratmanın bir koşulu olarak görülmüştür.Yetiştirilecek kişilerin duygu ve düşünce bakımından dengeli, bilimsel düşünceyi benimsemiş, özgür ve geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluklarını bilen yaratıcı bireyler olmasında, nitelikli çocuk yayınlarının önemli bir işlev üstlendiği bilinmektedir. Çocuk yazını (edebiyatı), çocuklara dilin ve çizginin anlatım olanaklarıyla insan doğasını anlatan, sezdiren, yaşamı tanımalarına yardımcı olan estetik bir araçtır. Bu aracın, çocukların gelişim süreçlerine ve demokratik kültürü içselleştirmelerine katkı sağlaması beklenir. Bunun için de yazın ürünlerinin, çocuklarda, insan doğasına aykırı olan tutum, davranış ve eylemlere karşı duyarlık oluşturması; onların duygu ve düşüncelerini çocuğa göre olan durumlarla-örneklerle eğitmesi gerekir. Bunun için de öncelikle, yazının (edebiyatın) duyumsatma, sezinlettirme işlevinin yaşama geçirilmesi gerekir.
Anahtar Kelime: çocuk kitapları şiddet

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Sosyoloji Edebiyat Hukuk Psikoloji

-

Öz:
The National Educational Legislation and the Convention on the Right of Children state that their basic principle is to enhance each and every child to improve physically, mentally, spiritually, ethically and socially. This principle is also considered to be one of the crucial conditions within the framework of democracy, laicism and legislation of national laws. It is a known fact that children’s books play an important role in bringing up generations who are emotionally balanced are respectful to human rights, and who have an independent view of life and who know their responsibilities towards themselves and their society. Children’s literature is an aesthetic means to enable children to perceive, understand and recognize human nature. These means are expected to help children adopt the demokratic culture as they grow up. Therefore, this form of literature is expected to create in the child a sensitive approach to diversity and help with his education. Hence, this form of literature is to serve as a means to help the reader sense, perceive and interpret what has been read.
Anahtar Kelime: violence children's books

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Sosyoloji Edebiyat Hukuk Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyüz, Emine (2000) Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Aral, Neriman (1997) Fiziksel İstismar ve Çocuk. Ankara: Tekışık Yayıncılık.
 • Cılga, İbrahim (1999) “ Türkiye’de Çocuk Hakları Çalışmaları” Cumhuriyet ve Çocuk “2.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi.” (Yayıma Hazırlayan: B. Onur) Ankara: AÜ Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, s. 506-516.
 • Cüceloğlu, Doğan (1993) İçimizdeki Çocuk: Yaşamımıza Yön Veren Güçlü Varlık. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Dilidüzgün, Selahattin (2000) “Çocuk Kitaplarında Yazınsal Nitelik” I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu: Sorunlar ve Çözüm Yolları. (Yayıma Hazırlayan: S. Sever), Ankara: AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Tömer Dil Öğretim Merkezi Yayını, s.253-267.
 • Fitzhugh, Dodson. (1997) Çocuk Yaşken Eğilir. İstanbul: Özgür Yayını.
 • Haktanır, Gelengül ve Müge Artar (2001) “Türkiye’de Çocuk Gelişimi Araştırmalarına Toplu Bakış” 3. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk. (Yayıma Hazırlayan: B. Onur) Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını.
 • Kagan, M (1993) Estetik ve Sanat Dersleri. (Çeviren: Aziz Çalışlar) Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem (1989) “Aile – İçi Etkileşim ve Çocuk Gelişimi” Türkiye’de Çocuğun Durumu. Ankara: TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Başkanlığı ve Unicef Yayını, s.195-209.
 • Kepenekçi, Yasemin Karaman (2000) İnsan Hakları Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Öztürk, Orhan (2001 “a”) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Öztürk, Mualla (2001 “b”) “Çocukluk Çağı Ruhsal Sorunları ve Bozuklukları” (Bölüm:XXV), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (Haz: Orhan Öztürk) Ankara: Feryal Matbaası.
 • Polat, Oğuz (1997) Çocuk ve Hakları. İstanbul: Analiz Yayını.
 • TC Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü. (1996) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Ankara.
 • TC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı. (1984) Milli Eğitim Temel Kanunu ile İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Unicef (2002) I. Ulusal Çocuk ve Suç: Nedenler ve Önleme Çalışmaları Sempozyumu. Ankara.
 • Yavuzer, Haluk (2000) Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu. İstanbul.
 • Zeytinoğlu, Sezen (1991) “Sağlık, Sosyal Hizmet, Hukuk ve Eğitim Alanlarında Çalışmaların Türkiye’de Çocuk İstismarı ve İhmali Sorunu ile İlgili Görüşleri” Çocuk İstismarı ve İhmali: Çocukların Kötü Muameleden Korunması I. Ulusal Kongresi. 12-14 Haziran 1990, Ankara: 1991, s. 147-162.
 • GÖNDERME YAPILAN DERS KİTABI VE ÇOCUK KİTAPLARI Halil, Marzug (1991) Bir Anlık Gaflet. (Tercüme: Abdülaziz Hatip), İstanbul: Nehir Yayını.
 • Kapulu, Ahmet (1998) İlköğretim Türkçe 6 Ders Kitabı. Ankara: Koza Yayını.
 • Tuğcu, Kemalettin (1991) Sakat Çocuk. İstanbul: Erdem Yayını.
 • Yılmaz, Duran (1998) Çoban Çocuklar. İstanbul: Yuva Yayını.
APA SEVER S (2002). Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme). , 25 - 37.
Chicago SEVER Sedat Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme). (2002): 25 - 37.
MLA SEVER Sedat Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme). , 2002, ss.25 - 37.
AMA SEVER S Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme). . 2002; 25 - 37.
Vancouver SEVER S Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme). . 2002; 25 - 37.
IEEE SEVER S "Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme)." , ss.25 - 37, 2002.
ISNAD SEVER, Sedat. "Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme)". (2002), 25-37.
APA SEVER S (2002). Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 25 - 37.
Chicago SEVER Sedat Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 35, no.1-2 (2002): 25 - 37.
MLA SEVER Sedat Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1-2, 2002, ss.25 - 37.
AMA SEVER S Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2002; 35(1-2): 25 - 37.
Vancouver SEVER S Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2002; 35(1-2): 25 - 37.
IEEE SEVER S "Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme)." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, ss.25 - 37, 2002.
ISNAD SEVER, Sedat. "Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet (Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme)". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 35/1-2 (2002), 25-37.