Yıl: 2013 Cilt: 9 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 3 - 44 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011

Öz:
Türkiye`deki Uluslararası İlişkiler (Uİ) çalışmalarının gelişimini, mevcut durumunu, temel özelliklerini, küresel Uİ disiplini içerisindeki konumunu ve bu alanda çalışanların küresel, bölgesel ve ulusal gündemdeki temel meselelere ilişkin tutumlarını anlayabilmek ve açıklaya bilmek amacıyla, daha önce 2007 ve 2009da Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarını takiben, bu sefer ABDdeki Institute for the Theory and Practice of International Relations at the College of William and Mary tarafından 2004den bu yana sürdürülen Teaching, Research and International Politics - TRIP anketiyle işbirliği yapı larak, 2011 yılında Eğitim, Araştırma ve Uluslararası Politika Anketi 2011 gerçekleştirildi. Bu rapor, anket çalışmasının sonuçlarını küresel ve Türkiye ölçeğinde karşılaştırmalı olarak sun mayı hedeflemiştir. Raporda sonuçlar, Uİ yazınında sözü edilen dünyada Uİ alanında Batının merkez ülkelerinin teori ürettiği, diğer ülkelerin ise yerel konularda uzmanlarla veri sağladıkla rı bir işlevsel merkez/çevre bölünmesinin olduğu iddiasını test edecek şekilde düzenlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Uluslararası İlişkiler

Survey international relations faculty in Turkey: Teaching, research and international politics -2011

Öz:
Following the surveys which were conducted in 2007 and 2009 by the International Relations Council of Turkey, Teaching, Research and International Politics Survey 2011 was implemented in 2011 in cooperation with the Teaching, Research and International PoliticsTRIP Survey which has been carried out by the Institute for the Theory and Practice of International Re lations at the College of William and Mary in the United States since 2004. The survey aims to explain and understand the development, current status and major characteristics of the In ternational Relations (IR) studies in Turkey, its place in the global IR discipline and the views of IR scholars on major issues on the global, regional and national agenda. This report aims to present the results of the survey comparatively at the global and national scale. The findings were organized in such a way to also test the argument that there is a functional core/periphery division in the world of IR, according to which the Western core countries undertake theoreti cal knowledge production and other countries provide local expertise and data.
Anahtar Kelime:

Konular: Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
APA Aydin M, YAZGAN K (2013). Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011. , 3 - 44.
Chicago Aydin Mustafa,YAZGAN Korhan Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011. (2013): 3 - 44.
MLA Aydin Mustafa,YAZGAN Korhan Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011. , 2013, ss.3 - 44.
AMA Aydin M,YAZGAN K Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011. . 2013; 3 - 44.
Vancouver Aydin M,YAZGAN K Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011. . 2013; 3 - 44.
IEEE Aydin M,YAZGAN K "Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011." , ss.3 - 44, 2013.
ISNAD Aydin, Mustafa - YAZGAN, Korhan. "Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011". (2013), 3-44.
APA Aydin M, YAZGAN K (2013). Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011. Uluslararası İlişkiler, 9(36), 3 - 44.
Chicago Aydin Mustafa,YAZGAN Korhan Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011. Uluslararası İlişkiler 9, no.36 (2013): 3 - 44.
MLA Aydin Mustafa,YAZGAN Korhan Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011. Uluslararası İlişkiler, vol.9, no.36, 2013, ss.3 - 44.
AMA Aydin M,YAZGAN K Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011. Uluslararası İlişkiler. 2013; 9(36): 3 - 44.
Vancouver Aydin M,YAZGAN K Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011. Uluslararası İlişkiler. 2013; 9(36): 3 - 44.
IEEE Aydin M,YAZGAN K "Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011." Uluslararası İlişkiler, 9, ss.3 - 44, 2013.
ISNAD Aydin, Mustafa - YAZGAN, Korhan. "Türkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi2011". Uluslararası İlişkiler 9/36 (2013), 3-44.