Yıl: 2002 Cilt: 35 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 81 - 91 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler

Öz:
Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesi (ÖÖED) üniversite düzeyinde bir eğitim kurumunun başarısının değerlendirilmesi alanında en yaygın ve etkin yöntemlerden birisidir (Seldin, 1984). ÖÖED yöntemi öğretim elemanlarının etkinliği konusunda öncelikli bir bilgi kaynağıdır ve bu bilgi eğitim kurumları tarafından hem “biçimlendirici” (formative-öğretim elemanının kendi performansını geliştirmesi) hem de “düzey belirleyici” (summative-öğretim elemanlarının bulundukları konumu korumaları, terfileri ve kıdemleri için) olarak kullanılabilir. Eğer bir üniversite sistemi profesyonel anlamda büyüyecek ise, ne değerlendirmeden kaçabilir ne de toplumun, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerini yargılamadan kabullenmesini bekleyebilir. İnsan öğesi söz konusu olunca belirsizlik kaçınılmazdır. Bu bağlamda kullanılan yöntemin aşamalı olarak gözden geçirilmesi “güvenilirlik” ve “geçerlilik” sağlar (Centra, 1993). Birkaç yöntemin bir arada kullanılması ve bu yöntemlerden birinin ÖÖED olması daha sağlıklıdır. Bu araştırmanın amacı ÖÖED sistemini üniversite ortamında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bakış açılarından incelemektir. Araştırmada hem “nicel” hem de “nitel” araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, her ne kadar şu anda kullanılan ÖÖED sisteminin güçlü ve zayıf yanları olduğunu gösterse de, yeterli “ön bilgilendirme” ve “yönlendirme” ile sistemin üniversite, öğretim elemanları ve öğrenciler için daha “yapıcı” ve “etkin” hale gelebilecegini göstermektedir.
Anahtar Kelime: üniversite öğrencileri yüksek öğretim öğrenci değerlendirmeleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aleamoni, L. M. (1981). ‘Students ratings of instruction’, in Millman, J. (Ed.), Handbook of Teacher Evaluation. Beverly Hills: Sage.
 • Arreola, R. (1995). Developing a comprehensive faculty evaluation system. Balton, MA: Anker Publishing Company.
 • Arubayi, A.E. (1986). ‘Students’evaluations of instruction in higher education: a review’, Assessment and Evaluation in Higher Education, 11, 1-10.
 • Centra, J. (1977). ‘Students ratings of instruction and their relationship to student learning’, American Educational Research Journal, 14, 17-24.
 • Centra, J. (1993). Reflective faculty evaluation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Cohen, P. A. (1980). ‘Using student ratings feedback for improving college instruction: A meta-analysis of findings’, Research in Higher Education, 13, 321-341.
 • Knutson, B., Schmidgall, S.R. & Sciarini, M. (1996). ‘Teaching evaluations in CHRİE member schools: perceptions of the faculty’, Hospitality and Tourism Educator, 8(4), 27-32.
 • Larson, R. (1970). The evaluation of teaching college English. New York: MLA/ERIC.
 • Marsh, H. (1984). ‘Students’ evaluation of university teaching: Dimensionality, reliability, validity, potential biases, and utility’, Journal of Educational Psychology, 76, 707-754.
 • Marsh, H. W. (1987). ‘Students’ evaluation of university teaching: Research findings, methodological issues, and directions for future research’, International Journal of Educational Research, 11, 253-388.
 • McKeachie, W, J. (1979). ‘Student ratings of faculty: A reprise’, Acedeme, 65, 384-397.
 • McKeachie, W, J. (1990). ‘Research on college teaching: The historical background’, Journal of Educational Psychology, 82, 189-200.
 • Öztürk, Y. (1999). ‘Öğretim elemanlarının ders vermesinin değerlendirilmesinin kamu üniversitelerinde uygulanabilirliği’, Milli Eğitim Dergisi, 141, 61-63.
 • Ramsden, P. (1991). ‘A performance indicator of teaching quality in higher education: The course experience questionnaire’, Studies in Higher Education, 16, 129-150.
 • Remmers, H. H. (1928). ‘The relationship between the students’ marks and students’ attitudes towards instructors’, School and Society, 28, 759-760.
 • Remmers, H. H. (1930). ‘To what extent do grades influence student ratings of instructors?’, Journal of Educational Psychology, 21, 314-316.
 • Seldin, P. (1984). Changing Practices in Faculty Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Simpson, R. (1966). Teacher self-evaluation. New York: The Macmillian Company.
 • Swanson, A.R. & Sisson, J.D. (1971). ‘The development, evaluation, and utilization of a depertmental faculty appraisal system’, Journal of Industrial Teacher Education, 9, 64-79.
 • Taylor, L. (1994). ‘Reflecting on teaching: The benefits of self-evaluation’, Assessment and Evaluation in Higher Education, 19(2), 109-121.
 • Watchel, H. K. (1998). ‘Student evaluation of college teaching effectiveness: A brief review’, Assessment & Evaluation in Higher Education, 23(2), 191-212.
 • Yeşiltaş, M. & Öztürk, Y. (2000) ‘Öğretim elemanlarının ders vermedeki başarılarının değerlendirilmesi sisteminin Türk kamu üniversitelerinde uygulanabililiği üzerine bir araştırma’, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 156-165.
APA COLLINS BAŞ A (2002). Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler. , 81 - 91.
Chicago COLLINS BAŞ Ayşe Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler. (2002): 81 - 91.
MLA COLLINS BAŞ Ayşe Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler. , 2002, ss.81 - 91.
AMA COLLINS BAŞ A Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler. . 2002; 81 - 91.
Vancouver COLLINS BAŞ A Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler. . 2002; 81 - 91.
IEEE COLLINS BAŞ A "Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler." , ss.81 - 91, 2002.
ISNAD COLLINS BAŞ, Ayşe. "Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler". (2002), 81-91.
APA COLLINS BAŞ A (2002). Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 81 - 91.
Chicago COLLINS BAŞ Ayşe Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 35, no.1-2 (2002): 81 - 91.
MLA COLLINS BAŞ Ayşe Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1-2, 2002, ss.81 - 91.
AMA COLLINS BAŞ A Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2002; 35(1-2): 81 - 91.
Vancouver COLLINS BAŞ A Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2002; 35(1-2): 81 - 91.
IEEE COLLINS BAŞ A "Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, ss.81 - 91, 2002.
ISNAD COLLINS BAŞ, Ayşe. "Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 35/1-2 (2002), 81-91.