Yıl: 2001 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 80 - 83 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı

Öz:
Moraxella catarrhalis, üst solunum yollarında bulunabilen ve lokal veya sistemik enfeksiyonlara neden olan potansiyel patojen bir bakteridir. Suşların çoğu beta-laktamaz üretir ve beta-laktam antibiyotiklere dirençlidir. Bu çalışmada 52'si erişkin, 56'sı çocuk, toplam 108 sağlıklı kişinin nazofarinksinde M. catarrhalis taşıyıcılık oranı araştırılarak, izole edilen suşlartn beta laktamaz aktiviteleriyle, antibiyotiklere duyarlılık durumları belirlendi. Yüz sekiz kişinin 22'sinde (%20.3) M. catarrhalis saptandı. Taşıyıcılık oranı çocuklarda %30.3, erişkinlerde %9.5 olarak bulundu. Yirmi iki M. catarrhalis susunun 18'inde (%81.8) beta-laktamaz aktivitesi pozitifti. Kirby-Bauer disk diffüzyon testiyle yapılan duyarlılık test sonuçlarına göre ampisilin'e %81, sefaklor'a %13.6, tetrasiklin'e %9 ve trimetoprim-sulfametoksazol'e %9 oranında direnç saptandı. Amoksisilin-klavulanik asit, eritromisin, azitromisin, sefuroksim, sefiksim, sefotaksim ve ofloksasin'e direnç saptanmadı. Bu sonuçlar; M. catarrhalis taşıyıcılığının ve beta-laktamaz üretiminin yüksek oranda olduğunu ve tonsillit veya farinjit gibi üst solunum yolu infeksiyonlarının tedavisi sırasında dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelime: Moraxella (branhamella) catarrhalis Solunum yolu enfeksiyonları Taşıyıcılık İlaç direnci, mikrobiyal beta-Laktamazlar

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Pediatri

Nasopharyngeal carriage and antimicrobial sensitivity of M. Catarrbalis from healthy subjects

Öz:
Moraxella catarrhalis is a potential pathogenic bacteria, found in upper respiratory tract and can cause local or systemic infectious diseases. Most of the strain produce beta-lactamase and resists to p-lactam antibiotics. This study was planed to investigate carriage rate of M. catarrhalis in nasopharynx of 108 healty subjects (52 adults, 56 children), and detect beta-Iactamase activities and antimicrobial susceptibility patterns of the isolates. M. catarrhalis was detected in 22 (20.3%) of the 108 subjects. The carriage rates were 30.3% in children and 9.5% in adults. C-lactamase activity was positive in 18 (81.8%) of the 22 isolates. Using Kirby-Bauer disk diffusion test, the resistance was 81% for ampicillin, 13.6% for cefaclor, 9% for tetracycline, and 9% for trimethoprim-sulfamethoxazole. There was no resistance to amoxicillin-clavulanic acid, erythromycin, azithromycin, cefuroxime, cefixim, cefotaxime, and ofloxacin. These results indicate that the carriage of M. catarrhalis and the rate of beta-lactamase activity of these strains in the community studied were high. Therefore these results should be taken into consideration during the treatment of upper respiratory infections such as tonsillitis or pharyngitis.
Anahtar Kelime: Drug Resistance, Microbial beta-Lactamases Moraxella (Branhamella) catarrhalis Respiratory Tract Infections Carrier State

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZEROL İ, AŞGIN N, DURMAZ B, Kalcioglu M (2001). Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı. , 80 - 83.
Chicago ÖZEROL İbrahim Halil,AŞGIN NERGİS,DURMAZ Bengül,Kalcioglu M.Tayyar Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı. (2001): 80 - 83.
MLA ÖZEROL İbrahim Halil,AŞGIN NERGİS,DURMAZ Bengül,Kalcioglu M.Tayyar Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı. , 2001, ss.80 - 83.
AMA ÖZEROL İ,AŞGIN N,DURMAZ B,Kalcioglu M Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı. . 2001; 80 - 83.
Vancouver ÖZEROL İ,AŞGIN N,DURMAZ B,Kalcioglu M Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı. . 2001; 80 - 83.
IEEE ÖZEROL İ,AŞGIN N,DURMAZ B,Kalcioglu M "Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı." , ss.80 - 83, 2001.
ISNAD ÖZEROL, İbrahim Halil vd. "Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı". (2001), 80-83.
APA ÖZEROL İ, AŞGIN N, DURMAZ B, Kalcioglu M (2001). Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 80 - 83.
Chicago ÖZEROL İbrahim Halil,AŞGIN NERGİS,DURMAZ Bengül,Kalcioglu M.Tayyar Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 8, no.2 (2001): 80 - 83.
MLA ÖZEROL İbrahim Halil,AŞGIN NERGİS,DURMAZ Bengül,Kalcioglu M.Tayyar Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2001, ss.80 - 83.
AMA ÖZEROL İ,AŞGIN N,DURMAZ B,Kalcioglu M Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001; 8(2): 80 - 83.
Vancouver ÖZEROL İ,AŞGIN N,DURMAZ B,Kalcioglu M Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001; 8(2): 80 - 83.
IEEE ÖZEROL İ,AŞGIN N,DURMAZ B,Kalcioglu M "Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı." İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8, ss.80 - 83, 2001.
ISNAD ÖZEROL, İbrahim Halil vd. "Sağlıklı kişilerde, Moraxella Catarrbalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı". İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 8/2 (2001), 80-83.