Yıl: 2012 Cilt: 25 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 330 - 337 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers

Öz:
Amaç: Bakım veren yükü kavramı, bakım sunarken ortaya çıkan fiziksel, psikososyal veya maddi tepkileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Aile üyelerinin ya da hastaya bakım verenlerin taşıdığı yükler ve bu yüklerin ne şiddette olduğunun bilinmesi aile tedavilerinde önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, şizofreni ve bipolar bozukluk tanılı hastaların yakınlarının bakım yükünü değerlendirmek, bakım yükünün sosyodemografik ve psikopatolojik değişkenlerle ilişkisine bakmak ve her iki hastalık için hasta yakınlarının bakım yükü açısından benzerliği olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya; DSM-IV-TR kriterlerine göre bipolar bozukluk (n=40) ve şizofreni (n=40) tanısı konmuş olan hastalar ve bu hastaların yakınları dahil edilmişlerdir. Hastalara Klinik Global İzlenim Ölçeği ve hasta yakınlarına Zarit Bakım Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Hem şizofreni hastalarına ve hem de bipolar bozukluk hastalarına bakım verenlerde bakım yükünün fazla olduğu, ancak karşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Hasta yakınlarının eğitim durumu, hastalığın şiddeti, bakım verenlerin hastaya yakınlık derecesi (eşleri ve ikinci sırada anne babaları), ailede başka bir bireyde bulunan psikiyatrik hastalık öyküsü, bu çalışmada hasta yakınlarının bakım verme yükünü artıran önemli değişkenler olarak ortaya konmuştur. Tartışma: Nüksleri yordamada önemli bir faktör olduğu için, hasta yakınlarında bakım yükünü etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması önemlidir. Şizofreni ve bipolar bozukluk sadece hastayı değil, hasta yakınlarını da psikolojik ve sosyal açıdan anlamlı ölçüde etkilemektedir. Bu aşamada hekimin sorumluluğu sadece klinik uygulamayla sınırlı olmayıp, ailelerin hastalık konusunda eğitilmesinden, hastaların ve hasta yakınlarının ruhsal ve toplumsal zorluklara karşı örgütlenmelerine kadar birçok alana yayılması gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Kronik psikiyatrik bozukluğu bulunan hastaların ve bakım verenlerinin bakım yükü açısından değerlendirilmesi

Öz:
Objective: Psychosocial, emotional and physical responses arising while giving care is considered as the burden of the caregiver. To be aware of the burden to the family members or caregivers and the severity of the burden provides important clues for family treatment. The aim of this study was to investigate the burden of the caregivers of bipolar disorder and schizophrenia patients, the relationship of the caregiving burden with sociodemographic and psychopathological variables, and whether there is any similarities between the two groups with respect to caregiving burden. Methodology: The caregivers of 40 chronic bipolar patients and 40 schizophrenia patients diagnosed according to DSM-IV participated in this study. Patients symptoms were assessed with Clinical Global Impression Scale. Caregivers were evaluated using Zarit Burden Interview. Results: Caregiving burden was found high in the caregivers of bipolar disorder and schizophrenia patients, but there is no statistical difference between the groups. Educational status of the caregivers, the severity of the illness, caregiver s relationship to the patient, a history of psychiatric disorder in the family were found as important variables that increased the burden of the caregiver. Discussion: To uncover the factors that affect the burden of the caregivers is important for predicting relapses. Bipolar disorder and schizophrenia significantly affect not only patients but also their families (or caregivers). At this stage, the responsibility of the clinician is not restricted to clinical practice, but includes educating patients and their families as well as helping them to organise against psychological and social difficulties.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Toseland RW, Smith G, McCallion P. Family Caregivers of frail elderly: In Gitterman A (editor). Handbook of Social Work Practice with Vulnarable and Resilient Population. Second Ed. New York: Colombia University Press, 2001, 548-581.
 • 2. Lauber C, Eichenberger A, Luginbühl P, Keller C, Rösler W. Determinants of burden in caregivers of patients with exacerbation schizophrenia. Eur Psychiatry 2003; 18:285-289.
 • 3. Karancı N. Caregivers of Turkish schizophrenic patients: casual attributions, burdens, and attitudes to help from the health professionals. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1995; 30:261- 268.
 • 4. Lowyck B, De Hert M, Peeters E, Wampers M, Gilis P, Peuskens J. A study of the family burden of 150 family members of schizophrenic patients. Eur Psychiatry 2004; 19:395-401.
 • 5. Atagün Mİ, Balaban ÖD, Atagün Z, Elagöz M, Özpolat AY. Kronik hastalarda bakımveren yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011; 3:513-552 (Article in Turkish).
 • 6. Reinares M, Vieta E, Colom F, Martínez-Arán A, Torrent C, Comes M, Goikolea JM, Benabarre A, Daban C, Sánchez- Moreno J. What really matters to bipolar patients’ caregivers: Sources of family burden. J Affect Disord 2006; 94:157-163.
 • 7. Şahin E, İlnem C, Yıldırım EA, Güvenç C, Yener F. İki uçlu mizaç bozukluğu olgularında aile yüklenmesi üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2002; 15:196-204 (Article in Turkish).
 • 8. Çorapçıoğlu A. SCID-I Klinik versiyon. Hekimler Birliği Yayın Matbaası, Ankara, 1999 (Article in Turkish).
 • 9. Sorias S, Saygılı R, Elbi H. DSM-III-R Yapılandırılmış klinik görüşmesi Türkçe versiyonu SCID kullanma klavuzu, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1988 (Article in Turkish).
 • 10. Urízar AC, Maldonado JG. Burden of Care in Families of Patients with Schizophrenia. Qual Life Res 2006; 15:719-724.
 • 11. Zarit SH, Reever KE, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. Gerontologist 1980; 20:649-655.
 • 12. İnci, FH. Zarit Yaşam Yükü Bakım Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006 (Thesis in Turkish).
 • 13. Guy W. Clinical Global Impressions. In ECDEU Assessment Manual For Psychopharmacology (revised). Rockville: National Institute of Mental Health, 1976.
 • 14. Aydın A, Eker SS, Cangür Ş, Sarandöl A, Kırlı S. Şizofreni hastalarında bakım veren külfet düzeyinin sosyodemografik değişkenler ve hastalığın özellikleri ile ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46:10-14 (Article in Turkish).
 • 15. Ukpong DI. Demographic factors and clinical correlates of burden and distress in relatives of service users experiencing schizophrenia: a study from south-western Nigeria. Int J Ment Health Nurs 2006; 15:54-59.
 • 16. Foldemo A, Gullberg M, Ek AC, Bogren L. Quality of life and burden in parents of outpatients with schizophrenia. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2005; 40:133-138.
 • 17. Van der Voort T. Burden, coping and needs for support of caregivers for patients with a bipolar disorder: a systematic review. J Psychiatr Ment Health Nurs 2007; 14:679-687.
 • 18. Jungbauer J, Wittmund B, Dietrich S, Angermeyer MC. Subjective burden over 12 months in parents of patients with schizophrenia. Arch Psychiatr Nurs 2003; 17:126-134.
 • 19. Jungbauer J, Wittmund B, Dietrich S, Angermeyer MC. The disregarded caregivers: subjective burden in the spouses of schizophrenic patients. Schizophr Bull 2006; 30:665-675.
 • 20. Möller-Leimkühler AM. Burden of relatives and predictors of burden: baseline results from the Munich 5-year-follow-up study on relatives of first hospitalized patients with schizophrenia or depression. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2005; 255:223- 231.
APA AK M, YAVUZ F, LAPSEKİLİ N, Turkcapar M (2012). Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers. , 330 - 337.
Chicago AK Muharrem,YAVUZ Fatih,LAPSEKİLİ Nergis,Turkcapar Mehmet Hakan Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers. (2012): 330 - 337.
MLA AK Muharrem,YAVUZ Fatih,LAPSEKİLİ Nergis,Turkcapar Mehmet Hakan Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers. , 2012, ss.330 - 337.
AMA AK M,YAVUZ F,LAPSEKİLİ N,Turkcapar M Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers. . 2012; 330 - 337.
Vancouver AK M,YAVUZ F,LAPSEKİLİ N,Turkcapar M Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers. . 2012; 330 - 337.
IEEE AK M,YAVUZ F,LAPSEKİLİ N,Turkcapar M "Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers." , ss.330 - 337, 2012.
ISNAD AK, Muharrem vd. "Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers". (2012), 330-337.
APA AK M, YAVUZ F, LAPSEKİLİ N, Turkcapar M (2012). Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers. Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25(4), 330 - 337.
Chicago AK Muharrem,YAVUZ Fatih,LAPSEKİLİ Nergis,Turkcapar Mehmet Hakan Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers. Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 25, no.4 (2012): 330 - 337.
MLA AK Muharrem,YAVUZ Fatih,LAPSEKİLİ Nergis,Turkcapar Mehmet Hakan Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers. Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, vol.25, no.4, 2012, ss.330 - 337.
AMA AK M,YAVUZ F,LAPSEKİLİ N,Turkcapar M Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers. Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2012; 25(4): 330 - 337.
Vancouver AK M,YAVUZ F,LAPSEKİLİ N,Turkcapar M Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers. Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2012; 25(4): 330 - 337.
IEEE AK M,YAVUZ F,LAPSEKİLİ N,Turkcapar M "Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers." Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25, ss.330 - 337, 2012.
ISNAD AK, Muharrem vd. "Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers". Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 25/4 (2012), 330-337.