Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 105 Sayfa Aralığı: 89 - 128 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları

Öz:
İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) hem özel sektörde, hem de kamu sektöründe yaşanan önemli bir sorundur. Bu çalışma- da işyerinde psikolojik taciz, sadece kamu görevlileri bakımından ele alınmaktadır. Kamu görevlileri bakımından psikolojik taciz, psikolojik tacize ilişkin hukuki korunma yolları ve bu konuda idarenin görev ve yetkileri ile sorumluluğu incelenmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme

Mobbing and the paths of legal protection in terms of civil servants

Öz:
Mobbing is an important problem both in private and public sector. In this article, mobbing has been discussed merely in terms of civil servants. The ways of legal protection of civil servants from mobbing; the duties, powers and liabality of public administration on this issue have been analyzed.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Duran Lütfi, Türk Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu, Ankara 1974
  • Düren Akın, İdare Hukuku Dersleri, Ankara 1979 Gözler Kemal, İdare Hukuku, C.II, Ekin Kitabevi, Bursa 2003
  • Gözübüyük Şeref/Tan Turgut, İdare Hukuku, C.1, Genel Esaslar, 6.Bası, Turhan Kitabe- vi, Ankara 2008
  • Günday Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 10.Baskı, Ankara 2011
  • Güran Sait, “İdarenin ve Ajanın Sorumluluğunun Belirlenmesine İlişkin Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Y.1979, C.12, S.1, s.55-62
  • Leymann Heinz, “The Content and Development of Mobbing At Work”, European Jo- urnal of Work and Organizational Psychology, 1996, 5(2), s.165-184
  • Onar Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.III, İstanbul 1966
  • Özgüldür Serdar, “İdarenin Hukuki Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları”, Günışığın- da Yönetim (Özay İl Han), İstanbul 2004, s.809-890
  • Tınaz Pınar/Bayram Fuat/Ergin Hediye, Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşye- rinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Yayınları, İstanbul 2008
APA Kasapoğlu Turhan M (2013). Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları. , 89 - 128.
Chicago Kasapoğlu Turhan Mine Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları. (2013): 89 - 128.
MLA Kasapoğlu Turhan Mine Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları. , 2013, ss.89 - 128.
AMA Kasapoğlu Turhan M Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları. . 2013; 89 - 128.
Vancouver Kasapoğlu Turhan M Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları. . 2013; 89 - 128.
IEEE Kasapoğlu Turhan M "Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları." , ss.89 - 128, 2013.
ISNAD Kasapoğlu Turhan, Mine. "Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları". (2013), 89-128.
APA Kasapoğlu Turhan M (2013). Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(105), 89 - 128.
Chicago Kasapoğlu Turhan Mine Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.105 (2013): 89 - 128.
MLA Kasapoğlu Turhan Mine Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.105, 2013, ss.89 - 128.
AMA Kasapoğlu Turhan M Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2013; 0(105): 89 - 128.
Vancouver Kasapoğlu Turhan M Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2013; 0(105): 89 - 128.
IEEE Kasapoğlu Turhan M "Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.89 - 128, 2013.
ISNAD Kasapoğlu Turhan, Mine. "Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 105 (2013), 89-128.