Yıl: 2001 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 209 - 211 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği

Öz:
Amaç: Malatya'da doğurganlık yaş grubundaki kadınlarda Sitomegalovirus (CMV) setopositifliğinin değerlendirilmesi planlandı. Gereç ve Yöntem: 828'i hamile olan 4042 doğurganlık yaşındaki kadınların serumunda mikro ELISA (Organon) yöntemiyle sitomegalovirus'a özgü IgM ve IgG antikorlarının sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: 4042 örneğin 70'inde (%1.7)' CMV IgM, 3259'unda (%80.6) CMV IgG, ve 72'sindc (%1.8) CMV IgM+IgG pozitif olarak bulundu. Hamilelerin %0.6'sı CMV IgM, %78'i CMV IgG, ve %10'ununda CMV IgM+IgG pozitifliği saptandı. Sonuç: Doğurganlık yaşındaki kadınların %19'unun CMV infeksiyon riski altında olduğu belirlendi.
Anahtar Kelime: Enzim bağlı immünosorbent tayini Sitomegalovirüs Seroepidemiyolojik çalışmalar Risk IgM Gebelik IgG Geriyedönük çalışma

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp

Cytmegalovirus seropositivity among women of reproductive age in Malatya

Öz:
Objective: To evaluate cytomegalovirus seropositivity among women of reproductive age in Malatya is aimed. Material and methods: Cytomegalovirus IgM and IgG antibodies were evaluated respectively in 4042 patients who attended to the gynecology outpatient clinic of the Inonu University Hospital between February 1995- February 1999 by micro ELI SA method. 828 patients were pregnant. Results: Of the 4042 serum samples, 70 (1.7%) CMV IgM, 3259 (80,6%) CMV IgG, and 72 (1.8%) CMV IgM+IgG were positive. Of the pregnant women, CMV IgM (0.6%), CMV IgG (78%), and CMV IgM+lgG (10%) were positive. Conclusion: These results demostrated that the rate of infection risk for cytomegalovirus was 19% in women of reproductive age.
Anahtar Kelime: Risk IgM Pregnancy IgG Retrospective Studies Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Cytomegalovirus Seroepidemiologic Studies

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BULUT Y, TEKEREKOĞLU M, Otlu B, DURMAZ B, ÖZEROL İ (2001). Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği. , 209 - 211.
Chicago BULUT YUNUS,TEKEREKOĞLU Mehmet S.,Otlu Baris,DURMAZ Bengül,ÖZEROL İbrahim H. Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği. (2001): 209 - 211.
MLA BULUT YUNUS,TEKEREKOĞLU Mehmet S.,Otlu Baris,DURMAZ Bengül,ÖZEROL İbrahim H. Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği. , 2001, ss.209 - 211.
AMA BULUT Y,TEKEREKOĞLU M,Otlu B,DURMAZ B,ÖZEROL İ Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği. . 2001; 209 - 211.
Vancouver BULUT Y,TEKEREKOĞLU M,Otlu B,DURMAZ B,ÖZEROL İ Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği. . 2001; 209 - 211.
IEEE BULUT Y,TEKEREKOĞLU M,Otlu B,DURMAZ B,ÖZEROL İ "Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği." , ss.209 - 211, 2001.
ISNAD BULUT, YUNUS vd. "Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği". (2001), 209-211.
APA BULUT Y, TEKEREKOĞLU M, Otlu B, DURMAZ B, ÖZEROL İ (2001). Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(4), 209 - 211.
Chicago BULUT YUNUS,TEKEREKOĞLU Mehmet S.,Otlu Baris,DURMAZ Bengül,ÖZEROL İbrahim H. Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 8, no.4 (2001): 209 - 211.
MLA BULUT YUNUS,TEKEREKOĞLU Mehmet S.,Otlu Baris,DURMAZ Bengül,ÖZEROL İbrahim H. Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.8, no.4, 2001, ss.209 - 211.
AMA BULUT Y,TEKEREKOĞLU M,Otlu B,DURMAZ B,ÖZEROL İ Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001; 8(4): 209 - 211.
Vancouver BULUT Y,TEKEREKOĞLU M,Otlu B,DURMAZ B,ÖZEROL İ Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001; 8(4): 209 - 211.
IEEE BULUT Y,TEKEREKOĞLU M,Otlu B,DURMAZ B,ÖZEROL İ "Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği." İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8, ss.209 - 211, 2001.
ISNAD BULUT, YUNUS vd. "Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda sitomegalovirus seropozitifliği". İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 8/4 (2001), 209-211.