A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application

Yıl: 2002 Cilt: 57 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 34 Metin Dili: İngilizce

A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application

Öz:
Analitik Network Prosesi (ANP) Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yönteminin uzantısı olan yeni bir çoklu kriterli karar-verme sistemidir. AHP'den çok daha kapsamlı bir yöntem olan ANP, karmaşık karar-verme problemlerine uygulanmıştır. ANP, karar verme sürecini etkileyen kriterler ve alt-kriterler arasındaki her türlü bağımlılık ve geri beslemeyi sistematik olarak ortaya koyma olanağı veren ilk metodolojidir. ANP iki alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm modeldeki karşılıklı etkileşimleri kontrol eden kriterlerin oluşturduğu kontrol hiyerarşisidir. İkincisi ise, kriterler ve kriterlerin oluşturduğu kümeler arasındaki etkileşimlerin oluşturduğu alt-gruplardır. Bu çalışmada, Türk Traktör Fabrikası için en uygun üretim sisteminin belirlenmesi kararı ANP yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve "Fabrika Tüm Parça ve Ürünlerin Üretiminde Esnek Üretim Sistemlerine Geçilmesi" alternatifi % 40.1'lik öncelik derecesi ile en uygun alternatif olarak ortaya konmuştur. Kararın ne kadar gerçekçi olduğunu incelemek için duyarlılık analizi yapılmıştır. Duyarlılık analizi göstermiştir ki avantaj, dezavantaj, fırsat ve risklerin ağırlıkları % 5 artırılıp azaltıldığında alternatiflerin öncelik sıralaması değişmemiştir. Türk Traktör Fabrikası "Fabrika Tüm Parça ve Ürünlerin Üretiminde Esnek Üretim Sistemlerine Geçilmesi" kararını vermelidir.
Anahtar Kelime: multiple criteria decision making systems analitic network process (anp) Analytic Hierarchy Process (AHP)

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AQUlLANO,NicholasJ./ CHASE,RichardB./ JACOBS,RobertF. (2001),OperationsManagementForCompetitiveAdvantiıge(USA:Mc-GrawHill, NinthEdition).
 • BAYAZlT,Özden(2001),'EsnekÜretimSistemlerive TürkiyeUygulaması,'YayınlanmamışDoktoraTezi(Ankara:A.Ü.SBF).
 • CHEN,Yuh-Wen(2001l, 'Formulationof alearningAnalytica!NetworkProcess,'Proceedingsof theSixthInternationalSymposiumontheAHP.ISAHP2001(Bem-Switzerland):73-78.
 • FlALA,P.I JABLONSKY,J. (2001),"PerformanceAnalysisof NetworkProductionSystemsby ANPApproach."Proceedingsof the SixthInternationalSymposlumon the AHP,ISAHP2001(Bem.Switzerland):101.103.
 • GAITHER,NormanıFRAZIER, Greg(2002),OperationsManagement(USA:SouthWestemPublishing,Edition9).
 • HARKER,P. T./ VARGAS,L. G. (1990),Replyto "Remarkson the AnalyticHierarchyProcess,'ManagementSdenee,V. 36: 269.273.
 • MOHAMED,ZubairM./ YOUSSEF,MohamedA./ HUQ,Faizul(2001),"TheImpactof MaehineFlexibilityonthe Performanceof FlexibleManufacturingSystems,'IntemationalJournalof Operations&PıoductlonManagement(V. 21. No. 5/6):707.727.
 • KRAJEWSKI,Lee J./ RITZMAN,LarryP. (2001),OperationsManagement-Strategyand Analysls.(USA:Edition).
 • RENDER,BarryıHElZER,Jay (1996),Pıoduetionand OperationsManagement(USA:Prentice.Hall,FourthEdition).
 • SAATY,ThomasL. (1980),The AnalytieHierarchyProcess(PittsburghUSA:RWSPublications,NewEdition1990).
 • SAATY,ThomasL. (1996)a, DecisionMakingin Complex.EnvilOnments.TheAnalytieNetworkProcessforDecisionMakıngwith Dependeneeand Feedbaek(USA:RWSPublications).
 • SAATY,ThomasL. (200 1) b, DedsionMakingwith Dependeneeand FeedbaekThe AnalytieNetworkProcess(USA:RWSPublications,SecondEdition).
 • SAATY,ThomasL. (2001)c, "DecisionMakingWithThe ANPand The NationalMissileDefenseExample,'Proceedingsof the SixthInternationalSymposiumon the AHP,ISAHP2001(Bem-Switzerland):365.382.
 • SAATY,ThomasL. (1999),"Fundamentalsof the AnalyticalNetworkProcess,"Proceedlngsof ISAHP1999,Kobe,Japan,August12-14:48-63.
 • TAJI,K./ SAGAYAMA,Y./ TAMURA,H. (2001),A GroupAnalytkNetworkProcess(ANP)for IncompleteInformation,Proeeedingsof the SixthIntemationalSymposiumon the AHP,ISAHP2001(Bern-Switzerland):459-467.
 • ZUKIN,MarciolDALCOL,PauloT. (2000),"ManufacturingFlexibility:AssessingManagerialPerceptionandUtilization,"The IntemationalJournalof FlexibleManufaeturingSystems,V.12:5.23.
APA BAYAZIT Ö (2002). A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application. , 15 - 34.
Chicago BAYAZIT Özden A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application. (2002): 15 - 34.
MLA BAYAZIT Özden A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application. , 2002, ss.15 - 34.
AMA BAYAZIT Ö A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application. . 2002; 15 - 34.
Vancouver BAYAZIT Ö A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application. . 2002; 15 - 34.
IEEE BAYAZIT Ö "A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application." , ss.15 - 34, 2002.
ISNAD BAYAZIT, Özden. "A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application". (2002), 15-34.
APA BAYAZIT Ö (2002). A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57(1), 15 - 34.
Chicago BAYAZIT Özden A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 57, no.1 (2002): 15 - 34.
MLA BAYAZIT Özden A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.57, no.1, 2002, ss.15 - 34.
AMA BAYAZIT Ö A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2002; 57(1): 15 - 34.
Vancouver BAYAZIT Ö A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2002; 57(1): 15 - 34.
IEEE BAYAZIT Ö "A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application." Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57, ss.15 - 34, 2002.
ISNAD BAYAZIT, Özden. "A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytic Network Process (ANP) and an Application". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 57/1 (2002), 15-34.