Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Yıl: 2012 Cilt: 15 Sayı: 30 Sayfa Aralığı: 1 - 11 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Öz:
Bu araştırma, iş yeri desteği genel adıyla örgüt, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçeklerinin geliştirilmesini, geçerlik ve güvenirlik bulgularını kapsamaktadır. Çalışmaya 71 kadın, 95 erkek ve 15 kişi cinsiyet belirtmemek üzere toplam 186 beyaz yakalı çalışan katılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular iş yeri desteği başlığı altında üç farklı kaynaktan gelen destek türünün yani örgüt, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçeklerinin farklı yapıları ölçtüğünü ve bir örgüt değişkeni olan duygusal bağlılıkla farklı düzeylerde ilişkili olduğunu göstermiştir. Ölçeklerin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları ise örgüt desteği için .93, yönetici desteği için .94 ve çalışma arkadaşları desteği için .90 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgulara bağlı olarak, örgüt, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçeklerinin farklı kavramlar olduğu ve yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AbuAlRub, R. F. (2006). Replication and examination of research data on job stress and coworker social support with internet and traditional samples. Journal of Nursing Scholarship. 38, 200-204.
 • Babiıı, B. J. ve Boles, J. S. (1996). The effects of perceived coworker involvement and supervisor support on service provider role stress, performance and job satisfaction. Journal of Retailing, 72, 57-75.
 • Beehr, T. A., Jex, S. M., Stacy, B. A. ve Murray. M. A. (2000). Work stressors and coworker support as predictors of individual strain and job performance. Journal of Organizational Behavior. 21,391-405.
 • Bhanlhumnavin (2003). Perceived social support from supervisor and group members' psychological and situational characteristics as predictors of subordinate performance in Thai work units. Human Resource Development Quar- terly. 14, 74-97.
 • Brotheridge, C. M. (2001). A comparison of alternative models of coping: Identifying relationships among coworker support, workload, and emotional exhaustion in the workplace. International Journal of Stress Management. 8, 1-14.
 • Eisenberger, R., Huntington. R., Hutchison, S. ve Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71, 500-507.
 • Fenlason, K. J. ve Beehr, T. A. (1994). Social support and occupational stress: Effects of talking to others. Journal of Organizational Behavior, 15, 157-175.
 • Gagnon, M. A. ve Michael, J. H. (2004) Outcomes of perceived supervisor support for wood production employees. Forest Products Journal. 54, 172-177.
 • Gant, L. M, Nagda, B. A., Brabson, II. V. Jayaratne, S., Chess, W. A. ve Singh, A. (1993). Effects of undermining on African American workers' perceptions of coworker and supervisory relationships and psychological well-being. Social Work. 38, 158-164.
 • Gillen, M., Baltz, D., Gassel, M., Kirsch, L. ve Vaccaro, D. (2002). Perceived safety, climate, job demands, and coworker support among union and nonunion injured construction workers. Journal of Safety Research. 33, 33-51.
 • Hellman, C. M., Fuqua, D. R. ve Worley, J. (2006). A reliability generalization study on the survey of perceived organizational support. Educational and Psychological Measurement. 66, 631-642.
 • Hutchison, S. (1997). A path model of perceived organizational support. Journal of Social Behavior and Personality, 12, 159-174.
 • Jiang, J. J. ve Kline, G. (2000). Supervisor support and career anchor impact on the career satisfaction of the entry-level information systems professional. Journal of Management Information Systems, 16, 219-240.
 • Karasek, R. A., Triantis, K. P. ve Chaudhry. S. S. (1982). Coworker and supervisor support as moderators of associations between task characteristics and mental strain. Journal of Occupational Behavior, 3, 181 -200.
 • Kottke, J. L. ve Sharafmski, C. E. (1988). Measuring perceived supervisory and organizational support. Educational and Psychological Measurement, 48, 1075-1079.
 • Levinson, H. (1965). Reciprocation: The relationship between man and organization. Administrative Science Quarterly,
 • Liden, R. C. ve Maslyn, J. M. (1998). Multidimensional^ of leader-member exchange: An empirical assessment through scale development. Journal of Management. I, 43-72.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. ve Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology. 78, 538-551.
 • Ng, T. W. H. ve Sorenson, K. L., (2008). Toward a further understanding of the relationships between perceptions of support and work attitudes: A meta-analysis. Group and Organization Management. 33,243-268.
 • Rhoadcs, L ve Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. Journal of Applied Psychology. 87, 698-714.
 • Rhoadcs, L„ Eisenberger, R. ve Armeli, S. (2001). Affective commitment to the organization: The contribution of perceived organizational support. Journal of Applied Psychology. 86, 825-836.
 • Rhoadcs Shanock, L. ve Eisenberger, R. (2006). When supervisors feel supported: Relationships with subordinates'perceived supervisor support, perceived organizational support, and performance. Journal of Applieil Psychology. 91.689-695.
 • Stinglhambcr, F. ve Vandenberghe, C. (2003). Organizations and supervisors as sources of support and targets of commitment: A longitudinal study. Journal of Organizational Behavior, 24,251-270.
 • Wasti, S. A. (2003). örgütsel bağlılığı belirleyen evrensel ve kültürel etmenler: Türk kültürüne bir bakış. Z. Ayçan. (Ed.), Türkiye'de yönetim, liderlik ve insan kaynaklan uygulamaları içinde (201-224). Ankara: Türk Psikologlar Demeği Yayınları.
 • Yokuş, 1. (2006). Erkek egemen işlerde çalışanların örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yoon, J. ve Lim, J. C. (1999). Organizational support in the workplace: The case of Korean hospital employees. Human Relations, 52, 923-945.
 • Yoon, J., Han, N. C. ve Seo, Y. J. (1996). Sense of control among hospital employees: An assessment of choice process, empowerment, and buffering hypotheses. Journal of Applied Social Psychology. 26, 686-716.
 • Yoon, J. ve Thye, S. (2000).Supervisor support in the work place: Legitimacy and Positive Affectivity. Journal of Social Psychology, 140, 295-316.
APA GİRAY M, ŞAHİN D (2012). Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. , 1 - 11.
Chicago GİRAY Muazzez Deniz,ŞAHİN Deniz N. Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. (2012): 1 - 11.
MLA GİRAY Muazzez Deniz,ŞAHİN Deniz N. Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. , 2012, ss.1 - 11.
AMA GİRAY M,ŞAHİN D Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. . 2012; 1 - 11.
Vancouver GİRAY M,ŞAHİN D Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. . 2012; 1 - 11.
IEEE GİRAY M,ŞAHİN D "Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması." , ss.1 - 11, 2012.
ISNAD GİRAY, Muazzez Deniz - ŞAHİN, Deniz N.. "Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması". (2012), 1-11.
APA GİRAY M, ŞAHİN D (2012). Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1 - 11.
Chicago GİRAY Muazzez Deniz,ŞAHİN Deniz N. Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları 15, no.30 (2012): 1 - 11.
MLA GİRAY Muazzez Deniz,ŞAHİN Deniz N. Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, vol.15, no.30, 2012, ss.1 - 11.
AMA GİRAY M,ŞAHİN D Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları. 2012; 15(30): 1 - 11.
Vancouver GİRAY M,ŞAHİN D Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları. 2012; 15(30): 1 - 11.
IEEE GİRAY M,ŞAHİN D "Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması." Türk Psikoloji Yazıları, 15, ss.1 - 11, 2012.
ISNAD GİRAY, Muazzez Deniz - ŞAHİN, Deniz N.. "Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması". Türk Psikoloji Yazıları 15/30 (2012), 1-11.