Yıl: 2001 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 269 - 274 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması

Öz:
Afyon il merkezine içme ve kullanma suyu sağlayan kuyu, dağıtım yeri, su deposu, ev, işyeri, sokak çeşmesi ve özel işletme sondaj suyu gibi farklı 30 kaynaktan 100 ml.lik özel bakteriyolojik steril su alma şişelerine hijyen kurallarına uyularak numuneler alınmış, genel mikroorganizma sayımı için Plate Count Agar (PCA-Oxoid) ve laktozlu buyyon besiyerine ekimleri yapılıp, 37$circ$C'de 24-48 saat inkübasyona bırakılmıştır. Koliform grubu mikroorganizmaların sayımı için TS 266(TSE) standartları kullanılmıştır. Koliform tahmin deneyi için Standart laktozlu buyyon besiyeri kullanılmış, su örneklerinin 10, 1, 1/10 oranındaki sulandırmalarının her birinden beşer ekim yapılarak değerlendirilmiştir. Tüpler 37$circ$C'de 24-48 saat inkübe edilerek 100 ml sudaki Koliform mikroorganizmaların Kuvvetle Muhtemel Sayısı asit ve gaz görülen tüplerin sayısına göre değerlendirilmiştir. Fekal kontaminasyonun en belirgin mikroorganizması olan, E. coli araştırılması için de Brillant Green Bile(%2) Broth(Oxoid) besiyeri kullanılmış, doğrulamada ise EMB agara ekim yapılmış, 24-48 saat 44$circ$C'de inkübasyon sonrası biokimyasal testlerle identifıkasyon sağlanmıştır. Çalışmaya alınan su örneklerinin yedisinde(% 23.3) PCA ve laktozlu buyyon ile patojen koliform mikroorganizma kolonisi saptanmış, bunlardan birinde E.coli, birinde Pseudomonas aeruginosa, bir diğerinde ise Aeromonas hydrophyla izole edilmiştir.
Anahtar Kelime: Aeromonas Pseudomonas aeruginosa Hijyen Su Su kirliliği Su mikrobiyolojisi

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Hygenic quality investigation of both drinking and tap-waters in Afyon

Öz:
30 different 100 ml water specimens hygenically obtained from various sources such as dwells, ditriburion reservuars, water depots, homes, shops, street water taps and private underground water resources, then inoculated in plate count agar(PCA-Oxoid), lactose-buyyon plates and incubated at 37$circ$C for 24-48 hours in order to count microorganisms. TS 266(TSE) standarts were used for counting coliform group microorganisms. Standard lactose-buyyon plates were used for coliform probability test, each water sample was diluted inlO, 1, 0.1 rates, 5 different inoculations were performed for each sample. Tubes were incubated at 37 $circ$C for 24-48 hours and strongly probable numbers of coliform microorganisms were detected according to tubes in which gas and acid were seen. Brillant Green Bile(2%) Broth(Oxoid) growth plates were used for investigating E. Coli, most prominent indicator microorganism of fecal contamination, and EMB agar plates were used for confirmation, incubated at 44 $circ$C for 24-48 hours, then complimentary biochemical tests were applied for identification. Pathogenic coliform microorganism colonies were detected in 7(23.3%) of the water samples and one E. Coli, Pseudomonas aeruginosa and Areomonas hydrophyla were isolated.
Anahtar Kelime: Pseudomonas aeruginosa Hygiene Water Water Pollution Water Microbiology Aeromonas

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KENAR B, ALTINDİŞ M (2001). Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması. , 269 - 274.
Chicago KENAR Beytullah,ALTINDİŞ Mustafa Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması. (2001): 269 - 274.
MLA KENAR Beytullah,ALTINDİŞ Mustafa Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması. , 2001, ss.269 - 274.
AMA KENAR B,ALTINDİŞ M Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması. . 2001; 269 - 274.
Vancouver KENAR B,ALTINDİŞ M Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması. . 2001; 269 - 274.
IEEE KENAR B,ALTINDİŞ M "Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması." , ss.269 - 274, 2001.
ISNAD KENAR, Beytullah - ALTINDİŞ, Mustafa. "Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması". (2001), 269-274.
APA KENAR B, ALTINDİŞ M (2001). Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 2(3), 269 - 274.
Chicago KENAR Beytullah,ALTINDİŞ Mustafa Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 2, no.3 (2001): 269 - 274.
MLA KENAR Beytullah,ALTINDİŞ Mustafa Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.2, no.3, 2001, ss.269 - 274.
AMA KENAR B,ALTINDİŞ M Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2001; 2(3): 269 - 274.
Vancouver KENAR B,ALTINDİŞ M Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2001; 2(3): 269 - 274.
IEEE KENAR B,ALTINDİŞ M "Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 2, ss.269 - 274, 2001.
ISNAD KENAR, Beytullah - ALTINDİŞ, Mustafa. "Afyon il merkezi içme ve kullanma sularında hijyenik kalite araştırması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 2/3 (2001), 269-274.