Yıl: 2012 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 39 - 52 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı içsel pazarlama uygulamalarının sağlık sektörü çalışanı olan hemşirelerin örgütsel bağlılığı üzerinde etkisini incelemektir. Yöntem: Bu amaçla geliştirilen araştırma hipotezlerini test etmek üzere Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği ve Diyabet Hemşireleri Derneğine kayıtlı bulunan ve e-mail adresine sahip olan 270 hemşireye anket gönderilmiştir. Bu çalışmada anket sorularınıno luşturulmasında Foreman ve Money’e ait içsel pazarlama ölçeği ve Allen ve Meyer’e ait örgütsel bağlılık ölçeğinden yararlanılmıştır. Anket online olarak gönderilmiş ve aynı şekilde geri toplanmıştır. 250 anket geri dönmüştür, geri dönüş oranı %92’dir. Veriler faktör analizi ve regresyonanalizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Analiz sonuçları; içsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılık unsurlarından duygusal bağlılık ve normatif bağlılık üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Sonuç: İçsel pazarlama uygulamalarının örgütsel bağlılığı arttırdığı açıktır. Bu nedenle hastane yöneticileri; çalışanların birbirleriyle iletişimlerini güçlendirerek, ödüllendirme, iletişim, vizyon oluşturma, eğitim çalışmaları gibi birtakım içsel pazarlama uygulamalarıyla çalışanların memnuniyetlerini ve hastaneye olan bağlılığını arttırmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik

İçsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılık unsurları açısından değerlendirilmesi: Türkiye’de hemşireler üzerine bir araştırma

Öz:
Objective: The purpose of this study is to analyze the effect of internal marketing applications on the organizational commitment of health care personnel, specifically nurses. Health care is crucial for people’s lives and nurses are an important part of it. Internal marketing is a significant tool for increasing job efficiency and service quality. Method: In order to test the hypotheses developed for this objective, data was collected in 2010 from 270 nursesregistered to the Turkish Association of Surgical Nurses and the Association of Diabetes Nursesvia e-mails.In this study, Foreman and Money’s internal marketing scale and Allen and Meyer’s organizational commitment scalewere used in the questionnaire. The questionnaires were sent and received online. 250 questionnaires were received,the rate of response is 92%. The compiled data was evaluated via factor analysis and regression analysis. Results: The findings of this analysis revealed that internal marketing activities are influential on organizational commitment elements, particularly affective commitment and normative commitment. According to survey results, in relation with the nurses` institutions, reward and communication - internal marketing applications- have an effect on normative, affective and continuancecommitment - organizational commitment elements. It is concluded that vision and development - internal marketing applications - are effective on nurses` affective and normative commitment, yet are not effective on continuancecommitment. On the other hand, it is found out that training - one of the internal marketing applications – has an impact on nurses` affective and normative commitment. Conclusion: It is clear that internal marketing applications are influential on organizational commitment. It is possible to increase organizational commitment of nurses as long as there is required care and attention paid to internal marketing applications. Therefore, hospitalmanagers should raise their employees` satisfaction and commitment to the hospital by some internal marketing applications such as strengthening the employees`communication with each other, rewarding, creating vision and trainings. Therefore, hospital administrators should be aware of internal marketing applications, as they are vital to the staying decision of nurses.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Shiu YM, Yu TW.Internal marketing organizational oulture, job satisfaction and organizational performance in non-life insurance. The Services Industries Journal 2010; 30: 793-806
 • 2. Berry L. The employee as customer. Journal Of Retail Banking 1981; 3: 271-278.
 • 3. Greene WE, Walls GD, Schrest LJ. Internal marketing the key to external marketing success. The Journal of Services Marketing 1994; 8: 5-13.
 • 4. Iliopoulus E and Priporas CV. The effect of internal marketing on job satisfaction in health services: a pilot study in public hospitals in Northern Greece. BMC Health Services Research 2011; 11(261), 2-8
 • 5. Kotler P. Marketing Management - Analysis, Planning, Implementation and Control. 7th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1998.
 • 6. Varey RJ. Internal marketing: a review and some interdisciplinary research challenges. International Journal of Service Industry Management 1995; 6: 40-63.
 • 7. Yang WH. Relationships among internal marketing perceptions, organizational support, job satisfaction and role behavior in healthcare organizations. International Journal of Management 2010; 27: 235-242
 • 8. Lings IN. Internal market orientation: construct and consequences. Journal of Business Research 2004;57: 405-413.
 • 9. Foreman S, Money AH, Arthur H.Internal marketing: concept, measurement and application. Journal of Marketing Management 1995; 11: 755-768.
 • 10. Caruana A, Calleya P.The effect of internal marketing on organisational commitment among retail bank managers. International Journal of Bank Marketing 1998; 16: 108-116.
 • 11. Bennett R, Barkensjo A. internal marketing, negative experiences, and volunteers’ commitment to providing high-quality services in a UK helping and caring charitable organization. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2005; 16: 251-274.
 • 12. Gezen AK, Akinci F, Esatoglu AE, Parsons AL, Sarp N. An evaluation of the opinions of hospital employees regarding the contribution of internal marketing to the application of total quality management in Turkey. Public Relations In Health Services 2007; 24:167-187.
 • 13. Chang CS, Chang HH. Effects of internal marketing on nurse job satisfaction and oragnizational commitment: example of medical centers in southern taiwan. Journal of Nursing Research 2007; 15: 265-273.
 • 14. Chang CS, Chang HC.Perceptions of internal marketing and organizational commitment by nurses. Journal of Advanced Nursing 2008; 65: 92-100.
 • 15. Mosahab R, Mahamad O, Ramayah T. Motivational orientation as an Internal marketing tool in service training: a study of service delivery in a hospital. International Journal of Business and Management 2011; 6: 93-100
 • 16. Ahmed PK, Rafiq M. Internal marketing issues and challenges. European Journal of Marketing 2003; 37: 1221-1241.
 • 17. Allen NJ, Meyer JP.The Three component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review 1991; 1: 61-89.
 • 18. Meyer JP, Allen NJ. Links between work experiences and organizational commitment during the first year of employement: a longitudinal analysis. Journal of Occupational Psychology 1988; 61: 195-209.
 • 19. Abbott GN, White FA, Charles MA. Linking values and organisational commitment: a correlational and experimental investigation in two organisations. Journal of Occupational and Organiational Psychology 2005; 78: 531-551.
 • 20. Allen NJ, Meyer JP.The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology 1990; 63: 1-18.
 • 21. Demir H, Usta R, Okan T. İçsel pazarlamanın örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi. Hacettepe ÜUniversitesi I.I.B.F Dergisi 2008; 2: 135- 161.
 • 22. Candan B, Çekmecelioğlu HG. İçsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılık unsurları açısından değerlendirilmesi: bir araştırma. Yönetim 2009; 63: 41-58.
 • 23. Ewing M and Caruana A. An internal marketing approach to public sector management: The marketing and human resorces interface. The International Journal of Public Sector Management 1999; 12: 17-26.
 • 24. Wasti A. Örgütsel Bağlılıği Belirleyen Evrensel ve Kültürel Etmenler: Türk Kültürüne Bir Bakış. In Z Aycan (Ed), Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, (No:21), Turk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2000.
 • 25. Çetin MO. The relationship between job satisfaction, occupational and organizational commitment of academics. The Journal Of American Academy Of Business 2006;8: 78-88.
 • 26. Aslan S. Örgütsel vatandaslık davranışı ile örgütsel baglılık ve mesleğe baglılık arasındaki ilişkilerin araştırılması. Yönetim ve Ekonomi 2008; 2: 163-178.
 • 27. Duygulu S, Abaan S. Örgütsel bağlılık: Çalışanların kurumda kalmaya da kurumdan ayrılma kararının bir belirleyicisi (Derleme). Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 61-23.
 • 28. Duygulu S, Kormaz F. Hemşirelerin örgüte bağlılığı, iş doyumları ve işten ayrılma nedenleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;12:9-20.
 • 29. Schroeder C.Nursing’ s response to the crisis of access, cost and quality in healty care. Advance in Nursing Science1993;16: 1-26.
 • 30. Akdemir N. Hemşirelik uygulamalarında temel kavramlar. In N Akdemir, L Birol (Eds.), İc hastalıkları ve hemşirelik bakımı. (1th ed.), Ekin Tıbbi Yayıncılık, İstanbul, 2003.
 • 31. Birol L. Hemşirelik, Hemşirenin rolü ve işlevleri, N Akdemir, L Birol (Eds.), İc hastalıkları ve hemşirelik bakımı. (1th ed.), Ekin Tıbbi Yayıncılık, İstanbul, 2003.
 • 32. Shalala ED, Balton BL. Theinitiative on the future of nursing nurses are transforming American health care. American Journal of Nursing 2009; 109: 7.
 • 33. Shalala ED. Transforming nursing to improve health care quality: a conversation with Dr. Donna E. Shalala. American Nurse Today 2010; 5: 39-41.
 • 34. Lee YK, Nam FH, Park DH, Lee KA. What factors influence customer-oriented prosocial behavior of customer-contact employees?. Journal of Services Marketing 2006; 20: 251-264.
 • 35. Tsai Y and Tang TW. How to improve service quality: Internal marketing as a determining factor. Total Quality Management 2008; 19: 1117-1126.
APA İÇLİ ETİ G, ASLAN ETİ F (2012). The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey. , 39 - 52.
Chicago İÇLİ ETİ Gülnur,ASLAN ETİ Fatma The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey. (2012): 39 - 52.
MLA İÇLİ ETİ Gülnur,ASLAN ETİ Fatma The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey. , 2012, ss.39 - 52.
AMA İÇLİ ETİ G,ASLAN ETİ F The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey. . 2012; 39 - 52.
Vancouver İÇLİ ETİ G,ASLAN ETİ F The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey. . 2012; 39 - 52.
IEEE İÇLİ ETİ G,ASLAN ETİ F "The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey." , ss.39 - 52, 2012.
ISNAD İÇLİ ETİ, Gülnur - ASLAN ETİ, Fatma. "The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey". (2012), 39-52.
APA İÇLİ ETİ G, ASLAN ETİ F (2012). The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 14(3), 39 - 52.
Chicago İÇLİ ETİ Gülnur,ASLAN ETİ Fatma The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 14, no.3 (2012): 39 - 52.
MLA İÇLİ ETİ Gülnur,ASLAN ETİ Fatma The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.14, no.3, 2012, ss.39 - 52.
AMA İÇLİ ETİ G,ASLAN ETİ F The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2012; 14(3): 39 - 52.
Vancouver İÇLİ ETİ G,ASLAN ETİ F The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2012; 14(3): 39 - 52.
IEEE İÇLİ ETİ G,ASLAN ETİ F "The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey." Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 14, ss.39 - 52, 2012.
ISNAD İÇLİ ETİ, Gülnur - ASLAN ETİ, Fatma. "The effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkey". Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 14/3 (2012), 39-52.