Yıl: 2012 Cilt: 40 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 128 - 135 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde takip edilen hastalarda, hastalığın şiddetini değerlendirmek için skorlama sistemlerinin kullanımı prognozun daha güvenilir olarak öngörülmesini sağlar. Bu çalışmada, travmalı yoğun bakım hastalarında, APACHE II ve GKS ile birlikte RTS ve TRISS’ın mekanik ventilasyon gereksinimi ve prognozu öngörmeye katkısının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada travmalı 349 hasta incelenmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, travma etiyolojisi, klinik tanıları, mekanik ventilasyon gereksinimi, mekanik ventilasyonda ve yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri, mortalite oranları ve APACHE II, GKS, RTS ve TRISS skorları kaydedilip değerlendirildi. Bulgular:Hastaların ortanca APACHE II skoru 13, GKS 9, RTS 6 ve TRISS 10,8 idi. APACHE II ve TRISS arttıkça, GKS ve RTS azaldıkça mekanik ventilasyon gereksinimi ve mortalite oranlarının yükseldiği saptanmıştır. TRISS ve yaş artışının ve düşük RTS’nin mortalite artışı ile güçlü korelasyon gösterdiği bulunmuştur. Sonuç: RTS ve TRISS gibi travma skorları, hastaların mekanik ventilasyon gereksinimini ve prognozunu öngörmeye yardımcıdır ve APACHE II ve GKS gibi güvenilirliği kanıtlamış skorlar ile birlikte kullanıldığında, yoğun bakıma hasta kabulüne, izlem ve tedavisine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Anestezi Acil Tıp Yoğun Bakım, Tıp

Evaluation of the relationship between revised trauma score, and trauma and injury severity scores with prognosis of trauma patients in intensive care unit

Öz:
Objective: The use of scoring systems to evaluate severity of illness in ICU trauma patients provides prediction of more reliable prognosis. The aim of this study was to retrospectively evaluate the value of revised trauma score (RTS) and trauma and injury severity score (TRISS) in addition to APACHE II and Glasgow coma score (GCS) in the prediction of mechanical ventilation and prognosis in ICU trauma patients. Material and Methods: In this study, 349 trauma patients were examined. Patients were rated in terms of age, gender, etiology of trauma, clinic diagnoses, requirement for mechanic ventilation, duration of mechanic ventilation, and intensive care unit stay, mortality rates, GCS, APACHE II, RTS, and TRISS soring systems. Results: Median scores of APACHE II, GCS, RTS and TRISS were 13, 9, 6, and 10.8, respectively. When APACHE II and TRISS increased and GCS and RTS decreased, mechanical ventilation requirement and mortality increased. Logistic regression analysis revealed that high TRISS, older age and low RTS were strongly correlated with mortality. Conclusion: Using different scoring systems such as RTS and TRISS allows better prediction of the mechanical ventilation requirement and prognosis, and when used with APACHE II and GCS scoring systems with established reliability will contribute to the triage, monitorization and management of patients in ICU.
Anahtar Kelime:

Konular: Anestezi Acil Tıp Yoğun Bakım, Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control. (2008) Web-based Injury Statistics Query and Reporting System (WISQARS).
 • 2. T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Haber Bülteni. Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2009. Sayı: 179. 06.Eylül.2011.
 • 3. Morgan GE. Clinical Anesthesiology. 4th ed. McGraw-Hill Medical; 2005.
 • 4. Knaus WA, Zimmerman JE, Wagner DP, Draper EA, Lawrence DE. APACHE-acute physiology and chronic health evaluation: a physiologically based classification system. Crit Care Med 1981;9:591-7. http://dx.doi.org/10.1097/00003246-198108000-00008 PMid:7261642
 • 5. Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: a severity of disease classification system. Crit Care Med 1985;13:818-29. http://dx.doi.org/10.1097/00003246-198510000-00009 PMid:3928249
 • 6. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 1974;2:81-4. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(74)91639-0
 • 7. Champion HR, Sacco WJ, Copes WS, Gann DS, Gennarelli TA, Flanagan ME. A revision of the Trauma Score. J Trauma 1989;29:623-9. http://dx.doi.org/10.1097/00005373-198905000-00017
 • 8. Boyd CR, Tolson MA, Copes WS. Evaluating trauma care: the TRISS method. Trauma Score and the Injury Severity Score. J Trauma 1987;27:370-8. http://dx.doi.org/10.1097/00005373-198704000-00005
 • 9. Ural G, Gün İ. Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ve Özel Bayındır Hastanesi acil servisine kaza nedeniyle başvuranların epidemiyolojik yönden incelenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi 2008;17:31-9.
 • 10. Varol O, Eren ŞH, Oğuztürk H, Korkmaz İ, Beydilli İ. Acil servise trafik kazası sonucu başvuran hastaların incelenmesi. C.Ü. Tıp Fakültesi Derg 2006;28:55-60.
 • 11. Türkmen N, Akgöz S, Çoltu A, Ergin N. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Uludağ Üniv Tıp Fak Derg 2005;31:25-9.
 • 12. Ceylan S, Tümerdem N, Yaşar M, Kılıç S, Güleç M. GATA Eğitim Hastanesi ilk ve acil yardım merkezine başvuran hastalardan yatırılarak tedavi edilenlerin ve hastalıklarının bazı özelliklerinin belirlenmesi. GATA Eğitim Hastanesi Derg 2000;7:23-7.
 • 13. Sözüer EM, Yıldırım C, Şenol V, Ünalan D, Naçar M, Günay O. Trafik kazalarında risk faktörleri. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2000;6:237-40.
 • 14. Neklapilova V, Zelnicek P. Epidemiology of severe injuries from the viewpoint of the trauma center. Cas Lek Cesk 2003;142:676-8. PMid:14689828
 • 15. de Tomas E, Navascues JA, Soleto J, et al. Events related with injury severity in pediatric multiple trauma. Cir Pediatr 2004;17:40-4. PMid:15002725
 • 16. Günal H, Çalışır HC, Şavkılıoğlu E, Şipit TY. Solunumsal yoğun bakım ünitesinde APACHE II, APACHE III ve mortaliteyi belirleyen diğer faktörlerin değerlendirilmesi. Yoğun Bakım Dergisi 2003;3:48-54.
 • 17. Güneytepe Üİ, Akköse Aydın Ş, Gökgöz Ş, et al. Yaşlı travma olgularında mortaliteye etki eden faktörler ve skorlama sistemleri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;34:15-9.
 • 18. Render ML, Welsh DE, Kollef M, et al. Automated computerized intensive care unit severity of illness measure in the Department of Veterans Affairs: preliminary results. SISVistA Investigators. Scrutiny of ICU Severity Veterans Health Sysyems Technology Architecture. Crit Care Med 2000;28:3540-6. http://dx.doi.org/10.1097/00003246-200010000-00033 PMid:11057814
 • 19. Weissman C. Factors influencing changes in surgical intensive care unit utilization. Crit Care Med 2000;28:1766-71. http://dx.doi.org/10.1097/00003246-200006000-00011 PMid:10890616
 • 20. Grenrot C, Norberg KA, Hakansson S. Intensive care of the elderly--a retrospective study. Acta Anaesthesiol Scand 1986;30:703-8. http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-6576.1986.tb02506.x PMid:3101389
 • 21. Campion EW, Mulley AG, Goldstein RL, Barnett GO, Thibault GE. Medical intensive care for the elderly. A study of current use, costs, and outcomes. JAMA 1981;246:2052-6. http://dx.doi.org/10.1001/jama.1981. 03320180044028
 • 22. Kollef MH, O’Brien JD, Silver P. The impact of gender on outcome from mechanical ventilation. Chest 1997;111:434-41. http://dx.doi.org/10.1378/chest.111.2.434 PMid:9041993
 • 23. Cho DY, Wang YC. Comparison of the APACHE III, APACHE II and Glasgow Coma Scale in acute head injury for prediction of mortality and functional outcome. Intensive Care Med 1997;23:77-84. http://dx.doi.org/10.1007/s001340050294 PMid:9037644
 • 24. Teoh LS, Gowardman JR, Larsen PD, Green R, Galletly DC. Glasgow Coma Scale: variation in mortality among permutations of specific total scores. Intensive Care Med 2000;26:157-61. http://dx.doi.org/10.1007/s001340050039 PMid:10784302
 • 25. Mpe MJ, Mathekga K, Mzileni MO. The outcome of neuro-trauma. A 1 year retrospective study in an intensive care unit. Critical Care 2001;5(Suppl 1):115. http://dx.doi.org/10.1186/cc1310
 • 26. Akyıldız B, Uzel N, Çitak A, Soysal D, Karaböcüoğlu M, Üçsel R. Meningokoksemik hastalıkta mortaliteyi etkileyen faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:26-30.
 • 27. Yağmur Y, Güloğlu C, Uğur M, Akkuş Z, Çelik Y. Multi travmalı hastaların değerlendirilmesi: Yaralanma şiddeti skoru ile revize edilmiş travma skorunun karşılaştırılması. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 1997;3:73-7.
 • 28. Eryılmaz M, Durusu M, Cantürk G, Menteş MÖ, Özer MT, Çevik E. Adli olgularda anatomik ve fizyolojik travma skorlama sistemlerinin rolü. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15:285-92. PMid:19562553
 • 29. Roorda J, van Beeck EF, Stapert JW, ten Wolde W. Evaluating performance of the Revised Trauma score as a triage instrument in the prehospital setting. Injury 1996;27:163-7. http://dx.doi.org/10.1016/0020-1383(95)00218-9
 • 30. Eryılmaz M, Durusu M, Menteş Ö, et al. Comparison of trauma scores for adults who fell from height as survival predictivity. Turk J Med Sci 2009;39:247-52
APA ÜNLÜ A, Ülger F, DİLEK A, BARIŞ S, MURAT N, SARIHASAN B (2012). Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi. , 128 - 135.
Chicago ÜNLÜ Ali Rıza,Ülger Fatma,DİLEK Ahmet,BARIŞ Sibel,MURAT NACİ,SARIHASAN Binnur Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi. (2012): 128 - 135.
MLA ÜNLÜ Ali Rıza,Ülger Fatma,DİLEK Ahmet,BARIŞ Sibel,MURAT NACİ,SARIHASAN Binnur Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi. , 2012, ss.128 - 135.
AMA ÜNLÜ A,Ülger F,DİLEK A,BARIŞ S,MURAT N,SARIHASAN B Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi. . 2012; 128 - 135.
Vancouver ÜNLÜ A,Ülger F,DİLEK A,BARIŞ S,MURAT N,SARIHASAN B Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi. . 2012; 128 - 135.
IEEE ÜNLÜ A,Ülger F,DİLEK A,BARIŞ S,MURAT N,SARIHASAN B "Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi." , ss.128 - 135, 2012.
ISNAD ÜNLÜ, Ali Rıza vd. "Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi". (2012), 128-135.
APA ÜNLÜ A, Ülger F, DİLEK A, BARIŞ S, MURAT N, SARIHASAN B (2012). Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 40(3), 128 - 135.
Chicago ÜNLÜ Ali Rıza,Ülger Fatma,DİLEK Ahmet,BARIŞ Sibel,MURAT NACİ,SARIHASAN Binnur Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 40, no.3 (2012): 128 - 135.
MLA ÜNLÜ Ali Rıza,Ülger Fatma,DİLEK Ahmet,BARIŞ Sibel,MURAT NACİ,SARIHASAN Binnur Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, vol.40, no.3, 2012, ss.128 - 135.
AMA ÜNLÜ A,Ülger F,DİLEK A,BARIŞ S,MURAT N,SARIHASAN B Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2012; 40(3): 128 - 135.
Vancouver ÜNLÜ A,Ülger F,DİLEK A,BARIŞ S,MURAT N,SARIHASAN B Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2012; 40(3): 128 - 135.
IEEE ÜNLÜ A,Ülger F,DİLEK A,BARIŞ S,MURAT N,SARIHASAN B "Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi." Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 40, ss.128 - 135, 2012.
ISNAD ÜNLÜ, Ali Rıza vd. "Yoğun bakımda izlenen travma hastalarında “Revize travma skoru” ve “Travma ve yaralanma şiddeti skoru”nun prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi". Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 40/3 (2012), 128-135.